Tunesië

In Tunesië probeert Handicap International de toegankelijkheid van openbare plaatsen en diensten te vergroten. Daarnaast kunnen verenigingen voor personen met een handicap rekenen op onze steun voor hun interne organisatie en hun advocacy-activiteiten.

Interventiegebieden

  • Strijden tegen de discriminatie van personen met een handicap
  • Het verenigingsnetwerk uitbreiden
  • Openbare plaatsen toegankelijk maken
  • Personen met een handicap helpen bij hun integratie op de arbeidsmarkt
  • Onderwijs voorzien voor kinderen met een handicap

Lopende acties

In 2008 keurde Tunesië het internationaal verdrag inzake de rechten van personen met een handicap goed. Helaas wordt er bij de uitwerking van het overheidsbeleid nog onvoldoende rekening gehouden met personen met een handicap. Sinds de opstand van 2011 (de Arabische Lente) zijn er aanzienlijk meer verenigingen voor personen met een handicap en Handicap International steunt dan ook hun acties om de rechten van die mensen te laten gelden. Onze organisatie coördineert de samenstelling van een groep die in staat is de belangen van personen met een handicap efficiënt te verdedigen en wetswijzigingen voor te stellen die hun integratie (op school, op de arbeidsmarkt, in de gemeenschap enz.) in de hand werken.

Handicap International voert bovendien specifieke projecten rond economische integratie en inclusief onderwijs.

Situatie in het land

Sinds de Arabische Lente van 2011 is de democratie in Tunesië aan een inhaalbeweging begonnen. De verenigingen voor personen met een handicap willen meer bevoegdheden, zodat ze meer druk kunnen uitoefenen.

Vóór de Arabische Lente van 2011 kende Tunesië 23 jaar lang een presidentieel regime met Ben Ali aan het roer. De belangen van personen met een handicap werden tot dan toe uitsluitend voor politieke doeleinden ingeroepen.

Sinds de vrije verkiezingen die voor het eerst in jaren werden uitgeschreven en de doorgevoerde wetswijzigingen omtrent politieke partijen en verenigingen, waait er een nieuwe wind door de Tunesische samenleving. Het aantal verenigingen neemt pijlsnel toe. De steun aan dergelijke initiatieven is dan ook van cruciaal belang om de integratie van personen met een handicap in de gemeenschap te bevorderen. De actie van Handicap International draait vandaag dus vooral rond de uitbreiding van de kennis en bevoegdheden van organisaties voor personen met een handicap.

Team van Handicap International in Tunesië: 14
Aanwezig in Tunesië: sinds 1992