Egypte

Handicap International is actief in Egypte om het dagelijkse leven van mensen met een handicap te verbeteren en hun rechten te doen gelden. Onze organisatie richt zich in het bijzonder op jonge kinderen en vrouwen, vooral in stedelijke en perifere zones, en ondersteunt de bevolking in haar verlangens naar sociale veranderingen die volgen uit de Arabische Lente.

Interventiegebieden

  • Handicaps voorkomen op kinderleeftijd
  • Strijden tegen discriminatie op basis van handicap
  • Het associatieve netwerk versterken

Lopende acties

Handicap International werkt samen met organisaties die personen met een handicap vertegenwoordigen, om ervoor te zorgen dat ze in staat zijn om hun rechten te verdedigen en controle uit te voeren op de toepassing van het verdrag voor rechten van personen met een handicap. Er wordt speciale aandacht besteed aan de vertegenwoordiging van vrouwen met een handicap.

Onze organisatie leidt daarnaast een project voor kwaliteitsvollere gezondheidszorg voor pasgeborenen en kinderen tot zes jaar en risicovermindering van de ontwikkeling van handicaps. Dit project, dat geleid wordt in het gouvernement van Assiout (in de Nijlvallei), heeft rechtstreeks betrekking op zowel gezondheidszorgpersoneel als de familie van de kinderen.

Situatie in het land

Egypte blijft een land waar men mensen met een handicap te vaak over het hoofd ziet. In de voorbije vier jaren is de structuur van de Egyptische maatschappij en politiek enorm snel geëvolueerd. Een opeenvolging van gebeurtenissen hebben aangetoond hoe groot de nood is aan grondige veranderingen voor Egyptische jongeren. Leden van de beweging voor rechten van personen met een handicap, alsook andere actoren van de Egyptische maatschappij, hebben op hetzelfde moment hun eigen aspiraties voor verandering benadrukt. Ze hebben met succes geijverd voor de oprichting van een Nationale Raad omtrent handicaps, een instelling die nu moet worden gesteund om haar legitimiteit te betonneren.

Team van Handicap International in Egypte: 9
Aanwezig in Egypte: sinds 2007