Goto main content

Soedanezen ontvluchten massaal hun land. In buurland Egypte stijgt de nood voor hulp.

Noodhulp
Egypte

Verwacht wordt dat 300.000 mensen het gewapend conflict in Soedan zullen ontvluchten en de grens met Egypte zullen oversteken. Handicap International staat klaar om deze vluchtelingen én hun gastgemeenschappen te helpen.

Een Soedanees kind neemt deel aan een sessie om zijn aandachtscapaciteit en hand-oogcoördinatie te ontwikkelen, georganiseerd als onderdeel van het Khotwat-project van HI voor vroegtijdige opsporing van ontwikkelingsachterstand en interventie.

Een Soedanees kind neemt deel aan een sessie om zijn aandachtscapaciteit en hand-oogcoördinatie te ontwikkelen, georganiseerd als onderdeel van het Khotwat-project van HI voor vroegtijdige opsporing van ontwikkelingsachterstand en interventie. | © Noha.K / HI

De Soedanese crisis

Op 15 april 2023 braken er plotseling gewapende confrontaties uit tussen het Soedanese leger (SAF) en de paramilitaire groepering Rapid Support Forces (RSF) als gevolg van een machtsstrijd tussen hun generaals. Sindsdien zijn de gevechten geëscaleerd tot een grootschalig conflict in verschillende steden, waardoor het land in chaos is gedompeld.

Honderden mensen zijn gedood en duizenden raakten gewond. Elke dag vallen er nieuwe slachtoffers. De VN schat dat al meer dan 100.000 vluchtelingen naar de buurlanden zijn gevlucht en dat in de komende weken 800.000 mensen Soedan zouden kunnen ontvluchten.

Egypte als toevluchtsoord

Egypte is bestemming nummer één voor Soedanezen die het gewapend conflict in hun land ontvluchten. Maar liefst 42.300 Soedanezen kwamen al aan in Egypte. Verwacht wordt dat in de komende zes maanden dit cijfer zal aangroeien tot 300.000. Egypte is dan wel een buurland van Soedan, de trip erheen is niet evident. Velen moeten een hachelijke reis ondernemen over woestijnwegen en meerdere dagen wachten voor ze de grens mogen oversteken. Ze hebben dringend nood aan voedsel, water, onderdak, medische zorg en psychologische ondersteuning.

Handicap International heeft de aankomst van nieuwe vluchtelingen uit Soedan de afgelopen twee weken nauwkeurig opgevolgd en bereidt een noodhulpactie met enkele lokale partners voor om in hun  basisbehoeften te voorzien en de mensen van de Egyptische gastgemeenschappen in de meest kwetsbare situaties te ondersteunen. Ons team ter plekke schat dat één op vier Soedanese vluchtelingen een handicap heeft. Inclusieve humanitaire hulp is dan ook uiterst belangrijk zodat ook zij niet worden vergeten.

 

"De meeste Soedanese vluchtelingen bevinden zich in en rond Aswan, de belangrijkste Egyptische stad éénmaal de grens is overgestoken. Het zijn vooral ouderen, vrouwen en kinderen. We zien dat deze mensen op straat leven of schoolgebouwen bezetten nu betaalbare en beschikbare huisvesting schaars wordt. De druk op de gastgemeenschap neemt toe, wat leidt tot hogere prijzen en meer druk op de dienstverlening. De situatie is zorgwekkend en er moet snel humanitaire hulp worden georganiseerd."

 

Caroline Dauber, Country Manager in Egypte

 

Het aantal vluchtelingen aan de Egyptisch-Soedanese grens neemt sterk toe. Ze hebben geen toegang tot voedsel, water of sanitaire voorzieningen. Momenteel komt alleen de Egyptische Rode Halve Maan in actie. Het is in deze grensregio waar de nood het hoogst is.

Ook in Aswan hebben de mensen voedsel, water, medische hulp en onderdak nodig. Er zijn ook heel wat mensen getraumatiseerd: ze hebben de gevechten meegemaakt, hebben tijdens hun reis familieleden verloren en lijden aan angst en stress.

Hulp van Handicap International

In Aswan en het gebied rond de hoofdstad Caïro gaan we, in samenwerking met enkele lokale partners, heel wat hulp aanbieden. Enerzijds zullen we deze partners bijstaan met financiële en technische steun zodat zij hun capaciteit kunnen verhogen en meerdere mensen hulp kunnen bieden. Daarnaast bieden we uiteraard zelf revalidatiezorg en psychologische ondersteuning aan de vluchtelingen. We geven ook rechtstreekse financiële steun aan deze mensen zodat ze in hun basisbehoeften kunnen voorzien.

Aangezien heel wat vluchtelingen een handicap hebben, bieden we andere humanitaire hulporganisaties opleidingen aan over inclusie zodat hun hulp iedereen bereikt, ook deze personen met een handicap. Deze opleidingen worden trouwens bij elke noodsituatie aangeboden en zijn telkens weer heel gewild bij de andere ngo's.

Onze projecten in Egypte

Handicap International biedt al vele jaren hulp aan vluchtelingen (onder meer uit Soedan), migranten en gastgemeenschappen in Egypte. Als antwoord op de COVID-19-crisis richt het 'B-safe-project' zich op personen in kwetsbare situaties, in en rond Caïro. Dit doen we via de verdeling van voedsel, het geven van financiële hulp en ondersteuning bij het zoeken van een job.

Daarnaast sporen we kinderen met een risico op handicaps of een ontwikkelingsachterstand op zodat we hen op tijd kunnen doorverwijzen naar pediatrische diensten en bieden we zelf cognitieve stimuleringsprogramma's aan. Tussen 2019 en 2022 kregen zo 1.200 kinderen de juiste hulp waardoor handicaps konden worden vermeden dankzij een vroegtijdige interventie.

Onze organisatie biedt ook psychosociale hulp aan (meestal) alleenstaande of gescheiden vrouwen met een kind met een handicap en sensibiliseert hen rond de diensten waar ze recht op hebben.

Onlangs is er nog een nieuw project van start gegaan dat kinderen van vluchtelingen, maar ook Egyptische kinderen, toegang moet geven tot onderwijs en hun moeders financieel ondersteunt.

 

Gepubliceerd op: 12 mei 2023

Meer over dit onderwerp

Gezondheidssysteem in Gaza ingestort
© HI
Gezondheid Noodhulp

Gezondheidssysteem in Gaza ingestort

Het gezondheidssysteem in Gaza is volledig ingestort na de massale en systematische bombardementen door Israëlische troepen. Dat blijkt uit het rapport 'Attacks on healthcare and Impacts on Physical Rehabilitation and Mental Health Services in Gaza', dat Handicap International uitbracht. De organisatie roept alle partijen in het conflict op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en tot de bescherming van gezondheidsfaciliteiten en -personeel.

Handicap International roept samen met 12 andere organisaties op voor staakt-het-vuren in Gaza Noodhulp

Handicap International roept samen met 12 andere organisaties op voor staakt-het-vuren in Gaza

Alleen een staakt-het-vuren tussen de partijen in het conflict kan een tegemoetkoming aan de immense noden van de burgerbevolking mogelijk maken.

Nepal alweer getroffen door zware aardbeving
© HI
Noodhulp

Nepal alweer getroffen door zware aardbeving

Het team van Handicap International is in de regio aangekomen om revalidatiezorg op te starten.