Goto main content

Egypte

Handicap International is actief in Egypte om het dagelijkse leven van mensen met een handicap te verbeteren en op te komen voor hun rechten. Onze organisatie heeft verschillende activiteiten uitgerold om de toegang tot inclusieve en aangepaste diensten voor personen met een handicap en kwetsbare groepen te bevorderen.

HI - Egypte

HI - Egypte | © P-E. Hublet / Handicap International

Lopende acties

De organisatie werkt samen met lokale actoren en dienstverleners om de toegang tot vroegtijdige opsporing van handicaps bij peuters te verbeteren en om vroegtijdige interventiediensten aan te bieden. HI komt tussen bij de meest kwetsbare kinderen om kinderen met een handicap te identificeren en hun toegang tot gezondheids- en onderwijsdiensten te verzekeren.

HI verleent steun aan de preventie van COVID-19-infecties en verzacht de sociaaleconomische gevolgen ervan voor kwetsbare bevolkingsgroepen. Om hiertoe bij te dragen, verstrekt HI voedselhulp en geld aan kwetsbare huishoudens en helpt hen hun inkomensgenererende activiteiten terug op te bouwen.   

In het gouvernement van Assioet is de HI-interventie gericht op het versterken van de economische empowerment van huishoudens van personen met een handicap door steun te verlenen aan hun ondernemingen en economische integratie te bevorderen.

 

Interventiegebieden

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Kaart met geografische dekking van activiteiten HI in Egypte

Personen met een handicap worden in Egypte over het hoofd gezien.

De sociale en politieke stelsels in Egypte evolueren snel. In 2011 onderstreepte een reeks gebeurtenissen de vraag naar verregaande veranderingen bij jongeren in Egypte. Leden van de Beweging voor de Rechten van Mensen met een Handicap hebben, samen met andere belanghebbenden in de Egyptische samenleving, allen hun wens voor verandering geuit. Zij hebben met succes campagne gevoerd voor de oprichting van de Nationale Raad voor Aangelegenheden rond Handicaps. De Covid-19 pandemie heeft de economische situatie van het land echter verzwakt, waardoor potentiële vooruitgang op het gebied van handicaps is vertraagd. 

Team van Handicap International in Egypte: 24
Aanwezig in Egypte: sinds 2013

Lees ook

Soedanezen ontvluchten massaal hun land. In buurland Egypte stijgt de nood voor hulp.
© Noha.K / HI
Noodhulp

Soedanezen ontvluchten massaal hun land. In buurland Egypte stijgt de nood voor hulp.

Verwacht wordt dat 300.000 mensen het gewapend conflict in Soedan zullen ontvluchten en de grens met Egypte zullen oversteken. Handicap International staat klaar om deze vluchtelingen én hun gastgemeenschappen te helpen.