Goto main content

Egypte

Handicap International is actief in Egypte om het dagelijkse leven van mensen met een handicap te verbeteren en hun rechten te doen gelden. Onze organisatie richt zich in het bijzonder op jonge kinderen en vrouwen, vooral in stedelijke en perifere zones, en ondersteunt de bevolking in haar verlangens naar sociale veranderingen die volgen uit de Arabische Lente.

© P-E. Hublet / Handicap International

Lopende acties

Handicap International werkt samen met organisaties die personen met een handicap vertegenwoordigen, om ervoor te zorgen dat ze in staat zijn om hun rechten te verdedigen en controle uit te voeren op de toepassing van het verdrag voor rechten van personen met een handicap. Er wordt speciale aandacht besteed aan de vertegenwoordiging van vrouwen met een handicap.

HI werkt samen met arbeidsbureaus en bedrijven om de kansen op werkgelegenheid bij jongeren met een handicap te stimuleren en om aangepaste werkomstandigheden te voorzien. 

De organisatie ijvert er ook voor dat jonge vrouwen en jongeren met een handicap meer deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten en betrokken zijn met de ontwikkeling van hun lokale gemeenschap.

 

Interventiegebieden

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

De structuur van de Egyptische maatschappij en politiek onderging de voorbije jaren veel veranderingen. Door een opeenvolging van gebeurtenissen konden de Egyptische jongeren in 2011 hun aspiraties voor verregaande hervormingen uiten. Leden van de beweging voor de rechten van personen met een handicap en andere Egyptische verenigingen lieten hun verlangen voor verandering duidelijk blijken. Ze voerden met succes campagne voor de oprichting van een Nationale Raad voor Handicapgerelateerde Zaken. Sinds 2016 is het land in een grote economische en sociale crisis beland, waardoor de situatie onvoorspelbaar is. Organisaties uit het middenveld hebben daarom blijvende steun nodig.

Team van Handicap International in Egypte: 23
Aanwezig in Egypte: sinds 2007