Goto main content

Egypte

Handicap International is actief in Egypte om het dagelijkse leven van mensen met een handicap te verbeteren en op te komen voor hun rechten. De organisatie voert verschillende programma's uit om de toegang tot inclusieve en aangepaste diensten voor personen met een handicap en mensen in een kwetsbare situatie te bevorderen.

HI - Egypte

HI - Egypte | © P-E. Hublet / Handicap International

Lopende acties

Handicap International werkt samen met Egyptische instellingen en dienstverleners om de vroegtijdige opsporing van handicaps bij kinderen te verbeteren en om de noodzakelijke diensten aan te bieden. De organisatie grijpt in bij kinderen in een heel kwetsbare situatie om kinderen met een handicap te identificeren en hun toegang tot gezondheids- en onderwijsdiensten te verzekeren.

Handicap International verleent steun aan de preventie van COVID-19-infecties en verzacht de sociaaleconomische gevolgen ervan voor mensen in een kwetsbare situatie. Om hiertoe bij te dragen, verstrekt de organisatie voeding en financiële hulp aan huishoudens in een kwetsbare situatie en ondersteunt hen om hun inkomensgenererende activiteiten te hervatten.   

In het gouvernement Assioet is de interventie van Handicap International gericht op het versterken van de economische zelfstandigheid van huishoudens van personen met een handicap door steun te verlenen aan hun ondernemingen en hun economische inclusie te bevorderen.

De organisatie vergemakkelijkt ook de toegang van Soedanese vluchtelingen tot humanitaire hulp, gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg en revalidatiediensten, en verdeelt geld onder de families in heel kwetsbare situaties. 

Interventiegebieden

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Kaart met geografische dekking van activiteiten HI in Egypte

Personen met een handicap worden in Egypte over het hoofd gezien. De sociale en politieke systemen evolueren echter snel in Egypte. Vanaf 2011 en de Arabische Lente hebben de Beweging voor de Rechten van Mensen met een Handicap en andere actoren van de Egyptische samenleving succesvol campagne gevoerd voor de oprichting van de Nationale Raad voor Personen met een Handicap. De COVID-19-pandemie heeft de economische situatie van het land echter verzwakt, waardoor de potentiële vooruitgang op het gebied van handicaps is vertraagd. 

Volgens het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen zijn er meer dan 300.000 Soedanese vluchtelingen aangekomen in Egypte in 2023. De meesten van hen zijn vrouwen, kinderen en huishoudens met een vrouw aan het hoofd die hulp nodig hebben.

Team van Handicap International in Egypte: 32
Aanwezig in Egypte: sinds 2013

Lees ook

Soedanezen ontvluchten massaal hun land. In buurland Egypte stijgt de nood voor hulp.
© Noha.K / HI
Noodhulp

Soedanezen ontvluchten massaal hun land. In buurland Egypte stijgt de nood voor hulp.

Verwacht wordt dat 300.000 mensen het gewapend conflict in Soedan zullen ontvluchten en de grens met Egypte zullen oversteken. Handicap International staat klaar om deze vluchtelingen én hun gastgemeenschappen te helpen.