Mozambique

Mozambique, tot voor kort nog een van de landen met de meeste mijnen ter wereld, is goed op weg om in een historische uitdaging te slagen: de volledige ontmijning van haar grondgebied. In september 2015 werd het land al officieel mijnenvrij verklaard. Handicap International is nauw bij die strijd betrokken.

Interventiegebieden

  • Mensen met een handicap integreren in de maatschappij
  • Mensen met een handicap helpen integreren op de arbeidsmarkt
  • Protheses, ortheses en revalidatiezorg aanbieden

Lopende acties

Dankzij ontmijningsacties, die sinds 1998 hoofdzakelijk door Handicap International werden geleid, heeft het ooit door antipersoonsmijnen en explosieve oorlogsresten verwoeste land enorme vooruitgang geboekt. Ons ontmijningsprogramma werd in maart 2015 beëindigd. In september 2015 werd Mozambique officieel mijnenvrij verklaard, al zijn er nog opruimacties bezig in enkele overblijvende zones.

Handicap International begon in 1986 met acties in Mozambique, als reactie op de crisissituatie na de burgeroorlog (1977-1992). Onze organisatie opende 16 orthopedische ateliers in meerdere provincies om prothesediensten aan te bieden aan de gewonden en de mensen bij wie een ledemaat moest worden afgezet door een mijnongeval.

Vandaag zorgt Handicap International ervoor dat mensen met een handicap gemakkelijker toegang hebben tot de gezondheids- en sociale diensten net buiten de steden, waar armoede alomtegenwoordig is. Om dit te bewerkstelligen, begeleiden onze teams lokale diensten, voornamelijk diensten voor kinderen, en leiden ze deze op, zodat ze meer rekening zouden houden met de behoeften van mensen met een handicap en hun gezinnen. Om deze diensten toegankelijker te maken, zetten ze ook een informatie-, doorverwijzings- en sociaal begeleidingssysteem op poten, dat beheerd wordt door de organisaties van mensen met een handicap.

Handicap International levert eveneens inspanningen om de rechten van kinderen en volwassenen met een handicap te verdedigen en te bevorderen. Daarnaast helpt onze organisatie om hen te integreren in het sociale en professionele leven, door bijvoorbeeld leescursussen en inkomensgenererende activiteiten te organiseren voor personen met een handicap, toegang tot sociale diensten te verbeteren, gebarentaal aan te leren aan jonge schoolverlaters, opleiding te geven aan overheidsmedewerkers om mensen met auditieve beperkingen te kunnen begeleiden …

Situatie in het land

Sinds de vredesakkoorden van 1992, die een einde hebben gesteld aan 25 jaar burgeroorlog, streeft Mozambique naar politieke, economische en administratieve hervormingen. Het land herstelt zich snel.

In een veelbelovende politieke context wordt de economische groei van het land sterk ondersteund door de internationale gemeenschap en private investeringen. Eind 2004 werd het politieke systeem nieuw leven ingeblazen met het aftreden van president Chissano, die sinds 1986 aan de macht was. Van echte verandering is er echter geen sprake, met een overwinning van het Front de libération du Mozambique (het Bevrijdingsfront van Mozambique), dat sinds de onafhankelijkheid de teugels in handen heeft.

De regering zet alles op alles om minder afhankelijk te worden van internationale hulp. Een stabiele groei wordt echter nog steeds verhinderd door de bliksemsnelle verspreiding van hiv/aids, een zorgwekkende gezondheidstoestand en een zeer laag onderwijspeil.

Mozambique was tot voor kort een van de landen waar het meeste landmijnen lagen ter wereld. Mijnen en explosieve oorlogsresten brengen de burgers rechtstreeks in gevaar. Ze verhinderen ook de landbouw en infrastructuurwerken (zoals de bouw van wegen, elektriciteitsleidingen en spoorwegen) en bemoeilijken het vrije verkeer van goederen en mensen. Ook de toeristische sector en de buitenlandse investeringen worden erdoor getroffen.

Door zich in 1998 aan te sluiten bij het verdrag van Ottawa, beloofde de regering om het land tegen 2014 op te ruimen. Een doelstelling die zo goed als gehaald is!

Team van Handicap International in Mozambique: 59
Aanwezig in Mozambique: sinds 1986