Myanmar

Handicap International is actief in Myanmar (het voormalige Birma) en steunt personen met een handicap en slachtoffers van mijnen en explosieve oorlogsresten. 

Interventiedomeinen

  • Sensibilisering voor de gevaren van landmijnen en explosieve oorlogsresten
  • Onderwijs voorzien voor kinderen met een handicap 
  • Personen met een handicap integreren in de gemeenschap
  • Prothesen leveren en revalidatiesessies organiseren
  • Openbare plaatsen toegankelijk maken

Lopende acties

Handicap International registreert de slachtoffers van mijnen en explosieve oorlogsresten en personen met een handicap. Onze organisatie begeleidt hen, biedt de nodige revalidatiezorg en richt specifieke informatiecentra op. We bieden opleidingen en financiële steun aan organisaties van personen met een handicap, om hun diensten te verbeteren en ervoor te zorgen dat het nationale beleid meer rekening houdt met personen met een handicap.

Handicap International vergemakkelijkt de inclusie van kinderen met een handicap in de scholen in de regio van Yangon en Ayeyarwady. Onze teams dragen bij tot de uitwerking van een schoolprogramma op maat van kinderen met een handicap en leiden leerkrachten op. 
We bieden ook technische steun aan de Myanmarese organisatie voor de verdediging van de rechten van personen met een handicap (Myanmar Independent Living Initiative (MILI)), om de toegang tot gebouwen voor personen met een handicap te verbeteren. Deze lokale organisatie steunt een groep van verenigingen die ijveren voor betere noodplannen in geval van natuurrampen, door meer rekening te houden met personen met een handicap en kwetsbare personen.

Ten slotte is Handicap International sinds 1984 actief in de vluchtelingenkampen aan de Myanmarees-Thaise grens. Onze organisatie heeft revalidatiecentra opgericht, waar we mobiliteitshulpmiddelen aanbieden aan personen met een handicap, zoals rolstoelen, prothesen en krukken. Die worden alle gefabriceerd of hersteld in ateliers verspreid over vijf kampen. 

Bovendien zorgt Handicap International ervoor dat personen met een handicap in de kampen toegang hebben tot voorzieningen, zoals gezondheidszorg en onderwijs, en dat ze activiteiten kunnen beoefenen om te voorzien in hun basisbehoeften. We houden ons ook bezig met sensibiliseringsacties rond de gevaren van mijnen, waarmee het hele grensgebied bezaaid ligt.

Situatie in het land

Volgens het rapport van de Internationale Campagne tegen Landmijnen (ICBL) is Myanmar een van de landen met het hoogste aantal slachtoffers van antipersoonsmijnen: sinds 1999 werden 3.450 mensen het slachtoffer van mijnen of niet-ontplofte springtuigen.
In 2013 zijn er minstens 100 nieuwe ongevallen door mijnen of explosieve oorlogsresten opgetekend.
Hoewel het regime van de hervormingsgezinde Thein Sein (president van 2011 tot maart 2016) de omvang van het probleem erkent, werd er echter nog geen enkele ontmijningsactie ondernomen. Myanmar blijft het enige land ter wereld dat nog geregeld antipersoonsmijnen gebruikt. Minstens 17 gewapende rebellengroepen werden al beschuldigd van het gebruik ervan.

Team van Handicap International in Myanmar: 10
Aanwezigheid van Handicap International in Myanmar: sinds 1994