Sri Lanka

Vlak na de tsunami van 2004 richtte Handicap International revalidatiecentra op voor de opvang van de overlevenden. Deze centra staan evenzeer ter beschikking van de slachtoffers van de burgeroorlog die het land teisterde van 1983 tot 2009.

Interventiegebieden                                         

  • Protheses, ortheses en revalidatie aanbieden
  • Mijnenslachtoffers begeleiden
  • Mensen met een handicap helpen integreren op de arbeidsmarkt
  • De impact van natuurrampen op de burgers beperken
  • Slachtoffers van overstromingen bijstaan
  • Strijden tegen discriminatie van mensen met een handicap
  • Het verenigingsnetwerk versterken (en zo rechten voor personen met een handicap bevorderen) 

Lopende acties

De noodhulpteams van Handicap International zijn de dag na de tsunami van 2004 onmiddellijk een vruchtbare actie begonnen. Onze organisatie, die sinds 1992 aanwezig is in Sri Lanka, begeleidt vandaag mensen met een handicap via revalidatie- en advocacyprojecten en projecten die de lokale competenties versterken en de armoede moeten doet dalen.

Bij de hevige overstromingen die Sri Lanka troffen in december 2014, intervenieerde Handicap International bij de meest kwetsbare families in de regio’s die het zwaarst getroffen waren (Batticaloa en Ampara). Deze natuurramp zorgde ervoor dat kwetsbare gezinnen in een erg precaire situatie terechtkwamen. Onze organisatie bood fondsen aan, maar ook zaden om de volgende oogst mee voor te bereiden. Dit liet de families toe om hun basisbehoeften te vervullen (zoals toegang tot gezondheidszorg) en eten op tafel te krijgen.

Meer in het noorden, in de districten Kilinochchi en Mullaitivu, voorziet Handicap International in revalidatie- en prothesediensten voor mensen met een handicap, vooral slachtoffers van mijnen en explosieve oorlogsresten. Onze organisatie levert ook loophulpmiddelen, zoals krukken, wandelrekken en rolstoelen. Om de reeds aanwezige revalidatiediensten te bestendigen, biedt Handicap International ook technische steun aan het revalidatieteam van de prothese- en orthesekliniek van Kilinochchi, die in december 2013 werd ingehuldigd door Handicap International en de minister van Gezondheid van de Noordelijke Provincie.

In een land waar toegang tot de arbeidsmarkt voor mensen met een handicap erg beperkt is, brengt Handicap International mensen met een beperking in contact met verschillende instellingen zoals beroepsopleidingscentra, banken, kamers van koophandel, organisaties en economische ontwikkelingsprogramma's van de overheid. Het doel is de mentaliteit met betrekking tot handicaps te veranderen en een betere toegang tot een job en de betrokken diensten te bewerkstelligen.

Om de impact van natuurrampen op de inwoners van de noordelijke en oostelijke provincies te beperken, bereidt Handicap International de bevolking voor op de risico’s hiervan. Ze zorgt er eveneens voor dat mensen met een handicap toegang hebben tot alle diensten die opgericht worden na de crisissituatie, zoals revalidatiezorg. De organisatie ziet er ook op toe dat mensen met een handicap gezien worden als mensen die een hoog risico lopen tijdens rampen en dat ze beschouwd worden als volwaardige actoren in de preventie- en crisisbeheersystemen.

Situatie in het land

Een gewapend conflict was aan de gang in Sri Lanka wanneer een tsunami het land overspoelt in 2004. De ramp doodde meer dan 40.000 mensen en zette 500.000 personen ertoe aan te vluchten, bovenop de 390.000 mensen die hun thuis al ontvlucht waren voor het conflict. De twee dramatische gebeurtenissen maakten mensen met een handicap in het land nog kwetsbaarder.

De oorlog die het noorden van het land in een wurggreep hield, heeft bijna 30 jaar geduurd (1983 - 2009) en heeft aan meer dan 60.000 mensen het leven gekost. Duizenden mensen liepen verwondingen op veel van hen ontwikkelden hierdoor een beperking. Er vielen heel wat slachtoffers van obussen of antipersoonsmijnen.

Vandaag likt het land zijn wonden. Het werkt nog steeds aan de wederopbouw, maar kent een bloeiende economie en een snelle ontwikkeling van de infrastructuren en diensten. Toch blijven natuurrampen zoals overstromingen, droogte, grondverschuivingen en cyclonen voor een ernstige dreiging zorgen.

De tsunami van 2004 was een van rampen die op grote schaal schade toebracht, zowel fysiek als sociaal. Overstromingen hebben meer dan 400.000 mensen doen vluchten in 2008 en nog eens 300.000 anderen in 2010.

Team van Handicap International in Sri Lanka: 57
Aanwezig in Sri Lanka: sinds 1992