Syrië

De noodhulpteams van Handicap International staan de slachtoffers van het Syrische conflict bij  en bieden zorg en materiele of financiële hulp.

Interventiegebieden

  • De slachtoffers helpen
  • Protheses, ortheses en revalidatiezorg bieden
  • Bevolking sensibiliseren voor gevaren van mijnen en explosieve oorlogsresten

Lopende acties

Door de bloedige burgeroorlog in Syrië die meer dan vijf jaar aan de gang is, zagen meer dan zes miljoen mensen zich genoodzaakt te vluchten in eigen land. Het gewapende geweld heeft al meer dan 200.000 dodelijke slachtoffers gemaakt, een balans die maar blijft oplopen. Meer dan 13 miljoen mensen hebben nood aan steun (bron OCHA).

De Syrische burgers worden dramatisch geconfronteerd met gewapend geweld. Op het Syrische grondgebied, waar er een schrijnend gebrek is aan humanitaire hulp, vangt Handicap International iedere dag nieuwe gewonden op die het slachtoffer zijn van geweerschoten of explosies. Onze organisatie steunt de mensen bij wie een ledemaat werd geamputeerd en alle mensen die het risico lopen dat hun fysieke trauma een blijvende handicap wordt.

De buurlanden vangen meer dan vier miljoen vluchtelingen op. Handicap International staat hen bij in Jordanië, in Irak en in Libanon, waar meer dan twee miljoen mensen hun toevlucht hebben gezocht. 450 deskundigen van de organisatie verzorgen de gewonden en mensen met een handicap, en steunen vooral, met materiële of financiële middelen, de meest kwetsbare vluchtelingen die geen of moeilijk toegang hebben tot humanitaire hulp.

Situatie in het land

De Syrische burgerbevolking wordt frontaal geconfronteerd met gevechten tussen partijen die het internationale humanitaire recht niet respecteren.

Het Syrische conflict begon in maart 2011 als een protestbeweging tegen de regering. Maar na hardhandig optreden van de Syrische strijdkrachten ontaardde het geleidelijk aan in een burgeroorlog. Omwille van de confrontaties, bombardementen en bloedbaden die Syrië te gronde richten, bevindt het land zich vandaag in een ongeziene humanitaire crisis.

Meerdere miljoenen mensen zitten gevangen tussen gevechtszones. De burgerbevolking, die zich middenin het kruisvuur van de gevechten bevindt of soms zelfs geviseerd wordt door de strijders, betalen een enorm hoge tol voor deze oorlog die oncontroleerbaar is geworden en waarin mensenrechten elke dag voor de voeten worden getreden. De burgers hebben vaak geen toegang tot voedsel, water, medische zorg en bescherming tegen geweld. De helft van hen zijn kinderen die het meeste risico lopen om getroffen te worden door honger en ziekte, zeker in de winter. Gewonden, die geen verzorging krijgen, lopen het risico om blijvende handicaps te ontwikkelen en moeten een onmiddellijke toegang krijgen tot verzorging en hulp die nu ontbreekt.  

Team van Handicap International ter plaatse: 19 voor ontwikkelingsprogramma's. 450 medewerkers zijn actief in Libanon, Jordanië, Syrië en Irak voor de noodhulp als antwoord op de Syrische crisis.
Aanwezig in Syrië: sinds 2013