Thailand

Thailand, bakermat van Handicap International, vangt heel wat Birmaanse vluchtelingen op. Onze organisatie is actief in vluchtelingenkampen: onze teams leveren er protheses aan de slachtoffers van antipersoonsmijnen en maken de mensen bewust van de gevaren van deze wapens.

Interventiegebieden

  • Protheses leveren en revalidatie aanbieden
  • Mensen met een handicap helpen integreren in de maatschappij
  • Landmijnslachtoffers begeleiden
  • Mensen waarschuwen voor de gevaren van mijnen en explosieve oorlogsresten

Lopende acties

Handicap International werd in 1982 opgericht in Thailand door twee Franse artsen. De eerste activiteiten van onze organisatie richtten zich op hulp in de vluchtelingenkampen aan de grens met Cambodja. Meer bepaald gaf Handicap International protheses aan mensen die een amputatie moesten ondergaan of die een handicap hadden opgelopen door ongevallen met mijnen. In 1984 begon Handicap International ook de mijnenslachtoffers onder Myanmarese vluchtelingen te helpen en vervolgens ook de Thaise. Deze aanwezigheid van onze organisatie in Thailand leidde tot de opening van vijftien prothesecentra, die vandaag geïntegreerd zijn in de provinciale ziekenhuizen van het land.

In 1996 legde Handicap International de focus op negen Myanmarese vluchtelingenkampen en de naburige Thaise dorpen. Onze organisatie maakte er mensen met een handicap zelfstandiger door protheses te leveren en specifieke hulpmiddelen zoals ortheses, krukken, looprekken en speciale stoelen, die allemaal ter plaatse werden gefabriceerd. Er werd ook in kinesitherapiezorg voorzien voor mijnslachtoffers, kinderen met hersenverlamming en volwassenen die een beroerte hebben gehad. Vandaag zet Handicap International deze acties voort in vijf van negen kampen voor Myanmarese vluchtelingen in Thailand.

In afwachting van ontmijning van de grensgebieden tussen Myanmar en Thailand, maakt Handicap International de vluchtelingen bewust van de gevaren van mijnen en andere explosieve oorlogsresten. Zo lopen ze minder risico's wanneer ze later terugkeren naar hun thuisland Myanmar.

Onze organisatie is eveneens gestart met een project dat de sociale inclusie van Myanmarese vluchtelingen met een handicap moet bevorderen en dat erop gericht is hun toegang tot verschillende diensten in het kamp te verbeteren. Mensen met een handicap hebben voortaan toegang tot onderwijs, beroepsopleiding en basisgezondheidszorg.

Situatie in het land

Thailand is een van de belangrijkste gastlanden voor asielzoekers en vluchtelingen uit Myanmaar. Sinds 1984 vangt het land burgers op die het politieke geweld in hun thuisland ontvluchten. Sinds kort ontvangt het ook economische vluchtelingen. De situatie in Myanmar is er, vooral dankzij de politieke veranderingen, de voorbije twee jaar op vooruitgegaan. Het aantal vluchtelingen dat in de kampen leeft vermindert dan ook progressief. Toch wordt hun aantal geschat op nog steeds 110.000 mensen.[1] In de negen kampen die opgericht zijn aan de grens tussen Myanmar en Thailand en waar Handicap International actief is, leven de mensen in erbarmelijke omstandigheden. Dat geldt nog het meest voor mensen met een handicap. De vluchtelingen zijn voornamelijk aangewezen op de humanitaire hulp die de internationale ngo's en de lokale organisaties verlenen.

Stilaan wordt Myanmar weer opengesteld, maar het grensgebied ligt nog steeds bezaaid met enorm veel mijnen. Deze wapens vormen een enorm obstakel voor de vluchtelingen die vrijwillig en voorgoed willen terugkeren naar hun land van herkomst.

Team van Handicap International in Thailand: 122
Aanwezig in Thailand: sinds 1982

[1] Aantal vluchtelingen dat leeft bij de grens tussen Myanmar en Thailand. The Border Consortium (TBC), eind oktober 2014.