Benin

Handicap International wil in Benin vooral de levenskwaliteit van mensen met een handicap verbeteren. Zij moeten volop aan het sociale en economische leven kunnen deelnemen.

Interventiedomeinen

  • Het associatieve netwerk versterken
  • Integratie van personen met een handicap in de samenleving versterken
  • Kinderen met een beperking onderwijzen
  • Publieke plaatsen toegankelijk maken
  • Bevolking beschermen tegen de risico's van lichte wapens

Lopende acties

Van 1999 tot 2002 werkte Handicap International in Benin ter ondersteuning van de ontwikkeling van orthopedische diensten en functionele revalidatie. In 2010 vroeg Het ministerie van het Gezin en Nationale Solidariteit van Benin of Handicap International activiteiten kon organiseren om lymfatische filariasis te bestrijden, een tropische ziekte die ernstige handicaps veroorzaakt. In dezelfde periode zette Handicap International een project op poten om de rechten van mensen met een handicap te bevorderen, vooral in Cotonou, de hoofdstad.

Tot op vandaag lopen projecten die voortbouwen op de inspanningen die reeds geleverd zijn voor een betere inclusie van mensen met een handicap. Onze teams geven vormingen aan politieke en administratieve verantwoordelijken van de stad Cotonou over het belang van het fysiek toegankelijk zijn en maken van publieke gebouwen, braillevertaling van bepaalde documenten en de integratie van kinderen met een beperking in het onderwijs. 

Ook worden organisaties van personen met een beperking bijgestaan om zich beter te organiseren en beter hun stem te laten horen, telkens wanneer lokale overheden beslissingen nemen.

De teams van Handicap International leiden in Benin ook een project dat toeziet op een betere integratie van kinderen met een handicap in 20 basisscholen. HI werkt samen met de scholen voor een betere toegankelijkheid en coacht de leerkrachten zodat deze de nodige kennis en competenties hebben om alle leerlingen goed onderwijs en voldoende steun kunnen bieden. Het project komt 350 kinderen met een beperking en hun ouders ten goede.

Tot slot werkt Handicap International samen met een lokaal vormingscentrum voor ontmijning (CPADD - Centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution). Samen worden vormingsmodules ontwikkeld om de veiligheid van wapen- en conventionele munitiestocks te verbeteren en zo de risico's te beperken van ongevallen met explosies, die elk jaar honderden slachtoffers eisen wereldwijd.

Situatie in het land

Ondanks het feit dat Benin sinds 1990 een stabiele democratie kent, blijft de economische situatie in het land kwetsbaar: ongeveer de helft van de bevolking leeft in extreme armoede.

Voor mensen met een handicap is het erg moeilijk om verzorging te krijgen die is aangepast aan hun noden. Met deze mensen wordt nauwelijks rekening gehouden bij ontwikkelingsinitiatieven.

Team van Handicap International in Benin: 8
Aanwezig in Benin: van 1999 tot 2002 en daarna vanaf 2010