Ethiopië

Handicap International intervenieert in Ethiopië in de vluchtelingenkampen om er de levensomstandigheden van de meest kwetsbaren te verbeteren. Onze organisatie strijdt ook tegen het in de steek laten van kinderen met handicap of andere kwetsbare jongeren en werkt aan een betere scholing van meisjes en jongens met een handicap. Daarnaast bereidt Handicap International de dorpelingen voor op natuurrampen. Ook werkt Handicap International aan de toegankelijkheid van diensten voor iedereen, verzorging en preventie op het vlak van hiv-bestrijding.

Interventiegebieden

  • Ontheemden en vluchtelingen helpen
  • Kinderen met een handicap onderwijzen
  • De kwetsbare bevolking beschermen

Lopende acties

Ethiopië is een van de landen die het grootste aantal vluchtelingen ontvangt ter wereld (meer dan 700.000), die proberen te ontkomen aan het geweld in hun thuislanden Somalië of Zuid-Soedan. Er zijn eveneens talrijke ontheemden, die gedwongen de benen nemen omwille van de droogte.

In de kampen voor ontheemden en vluchtelingen van Gambella, spant Handicap International zich in voor betere levensomstandigheden voor mensen met een beperking en andere kwetsbare personen. Onze organisatie verzekert de toegang tot basisvoorzieningen (voedsel, hygiëne, gezondheidszorg, drinkbaar water, ...) en specifieke diensten (verdeling van loophulmiddelen, vaccinaties, eten voor ondervoede kinderen, constructie en herstel van waterreservoirs, ...). Handicap International geeft ook vorming aan medewerkers van revalidatiecentra in de vluchtelingenkampen over preventie en verzorging van mensen met een handicap en maakt de mensen er bewust over de kwestie van handicaps.

Handicap International draagt ook bij in de strijd tegen het in de steek laten van kwetsbare kinderen, door hun families economisch te ondersteunen en onderwijs voor kinderen met een handicap te verbeteren.

Onze organisatie steunt ook hiv-preventie- en verzorgingsdiensten bij het toegankelijk maken van hun activiteiten voor personen met een handicap.

Tot slot worden dorpelingen gevormd over hoe ze zich best kunnen voorbereiden op natuurrampen.

Situatie in het land

Ethiopië staat op de achttiende plaats op de lijst van dichtstbevolkte landen ter wereld met meer dan 100 miljoen inwoners. Het demografische gewicht wordt nog omvangrijker door de enorme en continue toevloed van vluchtelingen, wat de reeds broze gezondheidssituatie in het land nog moeilijker maakt.

Het land heeft vaak mensen opgevangen die omwille van droogte, conflicten, politieke onrust en burgeroorlogen in de buurlanden (Eritrea, Somalië, Soedan en Zuid-Soedan) de grens zijn overgestoken. De Ethiopische overheid heeft steeds een beleid van openheid gevoerd en hulporganisaties toegang verleend tot de vluchtelingen en ontheemden op haar grondgebied.

Omwille van de conflicten in Somalië en Zuid-Soedan en door de voedselcrisis die sinds 2011 in de regio woedt, blijft het aantal vluchtelingen maar stijgen. Volgens het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) zou het land ook in de toekomst asielaanvragen vanuit de buurlanden blijven krijgen, gezien de geografische ligging van het land, de klimatologische omstandigheden en de frequente geopolitieke gebeurtenissen in de regio.

Ethiopië maakt een grote economische bloei door. Toch blijft de gezondheidszorg er erg beperkt, vooral die diensten die mensen met een handicap opvangen. Ethiopië blijft eveneens een van de landen van Subsaharaans Afrika die het meest getroffen worden door de aidsepidemie.

Team van Handicap International in Ethiopië: 50
Aanwezig in Ethiopië: sinds1986