Goto main content

Voedselcrisis: nieuwe projecten in Oost-Afrika

Ethiopië Oeganda Somaliland Zuid-Soedan
Als antwoord op de voedselcrisis en het toenemende leed dat onze teams ter plaatse vaststellen, lanceert Handicap International twee nieuwe activiteiten in Oost-Afrika.
Een tentenkamp met tientallen tentjes en mensen die op paden ertussen lopen in een dal

Als antwoord op de voedselcrisis en het toenemende leed dat onze teams ter plaatse vaststellen, lanceert Handicap International twee nieuwe activiteiten in Oost-Afrika.

Het aantal Zuid-Soedanezen op de vlucht voor hongersnood en conflict is verdubbeld sinds juli 2016. Er wordt verwacht dat tegen eind 2017 één miljoen Zuid-Soedanese vluchtelingen in Oeganda zal leven. In Ethiopië zijn er intussen al 342.000 Zuid-Soedanezen. Het zijn vooral vrouwen en kinderen die in de grenskampen toekomen, vaak uitgeput en in slechte gezondheid.

Omdat het ondervoedingsniveau bij kinderen jonger dan vijf jaar alarmerend is, zal Handicap International ondervoede kinderen helpen met kinesitherapie die hun fysieke ontwikkeling stimuleert. Deze vorm van kinesitherapie werd eerst ontwikkeld om West-Afrikaanse gemeenschappen te helpen vermijden dat ze hervallen in situaties van ondervoeding. Er wordt nu een programma opgestart in vluchtelingenkampen in West-Ethiopië en we evalueren een mogelijke interventie in Oeganda en Somalië.

Met kinesitherapie die de lichamelijke ontwikkeling stimuleert van kinderen, worden langetermijngevolgen van ondervoeding voorkomen, zoals de ontwikkeling van blijvende handicaps. Gezien de ernst van de ondervoedingsgraad van Zuid-Soedanese vluchtelingen, is deze vorm van behandeling noodzakelijk.

Ouderen, mensen met een handicap en gediscrimineerde bevolkingsgroepen

In de Hoorn van Afrika hebben een nooit gezien aantal mensen dringend nood aan humanitaire hulp, zoals voedsel, sanitaire voorzieningen, onderdak en gezondheidszorg. Vroegere noodsituaties hebben aangetoond dat oudere mensen, personen met een beperking en gediscrimineerde bevolkingsgroepen onaanvaardbare hindernissen ervaren om toegang te krijgen tot essentiële diensten. Ze hebben ook meer bescherming nodig tegen geweld en uitbuiting.

Daarom zal Handicap International in Zuid-Soedan, Somaliland, Ethiopië en Oeganda alle grote humanitaire hulpverleners adviseren en ondersteunen om rekening te houden met hun specifieke noden. We zullen ervoor zorgen dat deze noden worden in acht genomen bij de opmaak van noodhulpplannen. We zullen eveneens opleidingen geven aan professionele hulpverleners, zodat ze de meest kwetsbaren die het gemakkelijkst worden vergeten kunnen herkennen en betrekken bij hun acties.

Steun nu de meest kwetsbaren in de voedselcrisis, zoals ouderen en mensen met een handicap. Klik hier om een gift te doen. Bedankt.

Meer over dit onderwerp

Droogte in Somaliland bedreigt herdersgemeenschappen
© HI
Integratie

Droogte in Somaliland bedreigt herdersgemeenschappen

De 55-jarige Amina komt uit een oude herdersfamilie. Jaren van onvoldoende regenval en de klimaatverandering hebben haar werk en familie in gevaar gebracht, waardoor ze gedwongen werden hun huis en manier van leven te verlaten.

De coronacrisis door een buitenlandse bril
© HI
Gezondheid

De coronacrisis door een buitenlandse bril

Hoe vergaat het andere landen tijdens de coronacrisis? We vroegen het aan drie van onze Belgische medewerkers in het buitenland: Virna Marchesin, afscheidnemende directrice in Cuba, Martin Jacobs, technisch revalidatie-expert in Vietnam, en Youri Francx, coördinator van onze operaties in Oeganda.*

COVID-19 in Zuid-Soedan: "Niemand in de steek laten!"
© Dieter Telemans / HI
Gezondheid Noodhulp Preventie

COVID-19 in Zuid-Soedan: "Niemand in de steek laten!"

In de streek van Joeba, in Zuid-Soedan, heeft Handicap International 5 200 kwetsbare personen, waaronder personen met een beperking, in kaart gebracht. De meesten onder hen zijn ontheemden die voor veel moeilijkheden staan om uit de greep van het coronavirus te blijven.