Goto main content

Zuid-Soedan

De Republiek Zuid-Soedan blijft het toneel van een gewapend conflict. Handicap International (HI) steunt Zuid-Sudanezen die de gevechten ontvluchten, met name de meest kwetsbaren, en richt zich op revalidatiezorg en psychosociale ondersteuning in het land. Tegelijkertijd bestrijdt HI de discriminatie van mensen met een handicap.

Een personeelslid van HI zit bij Oliver, die zijn been verloor bij een mijnongeluk.

Een personeelslid van HI zit bij Oliver, die zijn been verloor bij een mijnongeluk. | © Dieter Telemans/HI

Lopende acties

HI is sinds 2006 actief in Zuid-Soedan, met een specifiek mandaat om te zorgen voor personen met specifieke behoeften, verhoogde kwetsbaarheid en beschermingsrisico's in het hele land.
Van 2006 tot 2013 heeft HI een reeks projecten uitgevoerd, waarbij geleidelijk werd overgeschakeld van noodhulp naar een op veerkracht gerichte aanpak. Sinds 2014 draagt HI bij aan de dringende humanitaire respons en integreert het handicaps, leeftijd, gender en kwetsbaarheidsfactoren in al zijn acties.

HI Zuid-Soedan is gevestigd in Juba, met activiteiten in verschillende regio's van het land. HI werkt via reeds lang bestaande partnerschappen met organisaties van personen met een handicap en voert een verscheidenheid aan activiteiten uit, waaronder functionele revalidatie, individuele en groepsgebaseerde psychosociale gezondheidsdiensten en uitgebreid beschermingsactiviteiten, waarbij de integratie van mensen met een handicap een centraal en transversaal onderdeel is. Gezien het langdurige karakter van de crisis in Zuid-Soedan variëren de projecten van HI Zuid-Soedan van noodhulp tot acties ter ondersteuning van veerkracht en herstel op lange termijn.

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Kaart van HI-interventies in Zuid-Soedan

De Republiek Zuid-Soedan werd de nieuwste natie ter wereld toen zij op 9 juli 2011 onafhankelijk werd. Door hernieuwde conflicten zijn de onveiligheid en de toegangsproblemen in het hele land toegenomen en is de humanitaire situatie verslechterd. Bijgevolg zit Zuid-Soedan meer dan tien jaar na de onafhankelijkheid nog steeds gevangen in een web van economische stagnatie en instabiliteit.

Voedselonzekerheid is alomtegenwoordig en wordt versterkt door aanhoudende conflicten tussen gemeenschappen, ontheemding en externe schokken.  De Oekraïense crisis heeft ook een ongekende impact gehad op Zuid-Soedan, waarbij de inflatie de koopkracht van de bevolking heeft aangetast en er geen of beperkte duurzame mogelijkheden zijn om in het levensonderhoud te voorzien. Zuid-Soedan blijft één van de armste landen ter wereld en vier van de vijf Zuid-Soedanezen leven nog steeds onder de internationale armoedegrens van 1,90 dollar per dag.

Naar schatting 2,2 miljoen mensen zijn ontheemd in Zuid-Soedan. Daarnaast waren er in 2022 337.000 vluchtelingen in Zuid-Soedan en worden de teruggekeerde vluchtelingen geschat op 1,92 miljoen mensen. De ondertekening van het laatste bestand in september 2018 en de daaropvolgende vorming van een eenheidsregering in februari 2020 hebben veel hoop gegeven op herstel en vredesopbouw in Zuid-Soedan. De conflictueuze gebeurtenissen zijn in 2022 aanzienlijk afgenomen, waardoor sommige vluchtelingen die eerder in de regio waren verspreid, konden terugkeren.     

Naast de onmiddellijke humanitaire behoeften van bijna 7 miljoen mensen moeten de onderliggende problemen die van invloed zijn op de totstandbrenging van transparant, eendrachtig bestuur, economische ontwikkeling, hervorming van de veiligheidssector en investeringen in openbare diensten dringend worden aangepakt.

Team van Handicap International: 73

Actief in Zuid-Soedan: sinds 2006

Lees ook

COVID-19 in Zuid-Soedan: "Niemand in de steek laten!"
© Dieter Telemans / HI
Gezondheid Noodhulp Preventie

COVID-19 in Zuid-Soedan: "Niemand in de steek laten!"

In de streek van Joeba, in Zuid-Soedan, heeft Handicap International 5 200 kwetsbare personen, waaronder personen met een beperking, in kaart gebracht. De meesten onder hen zijn ontheemden die voor veel moeilijkheden staan om uit de greep van het coronavirus te blijven.

Handicap International start noodhulpactie in Oeganda

Handicap International start noodhulpactie in Oeganda

Geweld en voedseltekort deden al één miljoen Zuid-Soedanezen naar Oeganda vluchten. Handicap International start in september met een noodhulpinterventie om de nieuwkomers op te vangen.

Alles achterlaten zodat familie geen honger hoeft te lijden Noodhulp Revalidatie

Alles achterlaten zodat familie geen honger hoeft te lijden

Rose moest haar man opgeven om hun kinderen te redden. Ze is één van de vluchtelingen van de voedselcrisis. Tot 80% zijn vrouwen en kinderen die niet langer genoeg voedsel kunnen vinden om te overleven.