Goto main content

Zuid-Soedan

Zuid-Sudan, ontstaan in 2011, is het toneel van een gewapend conflict. HI steunt Zuid-Soedanezen die de gevechten ontvluchten, in het bijzonder de meest kwetsbaren. De organisatie richt zich op revalidatiezorg en psychosociale ondersteuning. Tegelijk bestrijdt ze de discriminatie van mensen met een handicap.

Zuid-Soedanese kinderen in een UNMISS ontheemdenkamp in Juba

Zuid-Soedanese kinderen in een UNMISS ontheemdenkamp in Juba | © Camille Lepage / HI

Lopende acties

HI is sinds 2006 actief in Zuid-Sudan en voert nood- en ontwikkelingsacties uit die gericht zijn op verbetering van de bescherming, levenskwaliteit en bevordering van de rechten van kwetsbare personen. Van 2006 tot 2013 voerde HI een reeks projecten uit, waarbij geleidelijk werd overgeschakeld van een noodrespons naar een veerkrachtbenadering. Sinds 2014 draagt HI opnieuw bij aan de dringende humanitaire respons, waarbij factoren als handicap, leeftijd, geslacht en kwetsbaarheid in al zijn acties worden geïntegreerd. HI werkt vanuit kantoren in Juba en Yei in Central Equatoria, Torit in Eastern Equatoria, Bor in Jonglei en zet op meerdere locaties in het land rapid response teams in.

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Zuid-Sudan werd de 54e Afrikaanse staat en een van de jongste naties ter wereld na de onafhankelijkheidsverklaring in 2011.

Het land werd toen en sindsdien geconfronteerd met aanzienlijke ontwikkelingsproblemen en worstelt met de onmiddellijke gevolgen van een gewelddadige politieke crisis.  Afgezien van de onmiddellijke humanitaire noden van bijna 7 miljoen mensen, moeten de onderliggende problemen met betrekking tot transparant, verenigd bestuur, economische ontwikkeling, hervorming van de veiligheidssector en investeringen in overheidsdiensten dringend worden aangepakt. 

Zuid-Sudan is gedurende bijna de hele acht jaar sinds het onafhankelijk werd van Sudan, door instabiliteit en conflicten geteisterd. Op 22 februari is in Zuid-Sudan de overgangsregering van nationale eenheid ingesteld, die het begin markeert van een overgangsperiode van 36 maanden in afwachting van verkiezingen, volgens de voorwaarden van de in 2018 ondertekende overeenkomst inzake de oplossing van het conflict in Zuid-Sudan (R-ARCSS), die nieuw leven is ingeblazen. Het staakt-het-vuren blijft overeind en het algemene niveau van politiek geweld blijft laag, hoewel de fragmentatie onder de politieke partijen is toegenomen. Een van de risico's voor de nieuwe regering is dat de geschiedenis van politieke breukvorming en transactiepolitiek, het beheer van bestaande belangen, meningsverschillen over opkomende belangen, hangende veiligheidsregelingen en het bestaan van gewapende groeperingen buiten het huidige proces ook cruciale zaken zijn die het succes van de eenheidsregering zullen bepalen.

Team van Handicap International: 113
Actief in Zuid-Soedan: sinds 2006

Lees ook

COVID-19 in Zuid-Soedan: "Niemand in de steek laten!"
© Dieter Telemans / HI
Gezondheid Noodhulp Preventie

COVID-19 in Zuid-Soedan: "Niemand in de steek laten!"

In de streek van Joeba, in Zuid-Soedan, heeft Handicap International 5 200 kwetsbare personen, waaronder personen met een beperking, in kaart gebracht. De meesten onder hen zijn ontheemden die voor veel moeilijkheden staan om uit de greep van het coronavirus te blijven.

Onze hulp bij de ergste humanitaire crisis in 70 jaar Noodhulp

Onze hulp bij de ergste humanitaire crisis in 70 jaar

Tientallen miljoenen mensen hebben niet genoeg te eten en te drinken. Extreme droogte en conflict zijn de grootste oorzaken van deze vreselijke voedselcrisis. Handicap International zet acties in de steigers om tegemoet te komen aan de grootste humanitaire crisis sinds de Tweede Wereldoorlog.
"Monica herstelt goed!" Gezondheid Noodhulp Revalidatie

"Monica herstelt goed!"

Monica is een 9-jarig meisje uit Zuid-Soedan. Vorig jaar werd ze getroffen door het Guillain-Barré syndroom en raakte ze verlamd aan beide benen. Gelukkig kon Monica rekenen op de steun van Handicap International, waardoor ze nu al terug kan stappen.