Goto main content

COVID-19 in Zuid-Soedan: "Niemand in de steek laten!"

Gezondheid Noodhulp Preventie
Zuid-Soedan

In de streek van Joeba, in Zuid-Soedan, heeft Handicap International 5 200 kwetsbare personen, waaronder personen met een beperking, in kaart gebracht. De meesten onder hen zijn ontheemden die voor veel moeilijkheden staan om uit de greep van het coronavirus te blijven.

Een persoon met een beperking in een ontheemdenkamp in Joeba, Zuid-Soedan.

Een persoon met een beperking in een ontheemdenkamp in Joeba, Zuid-Soedan. | © Dieter Telemans / HI

In Zuid-Soedan wonen ongeveer 11 miljoen mensen, en statistische modellen suggereren dat het coronavirus waarschijnlijk meer dan de helft van de bevolking zou kunnen bereiken. In een land met slechts 24 bedden op de intensive care en een zeer beperkte medische uitrusting is het van het grootste belang dat de verspreiding van het virus wordt ingedijkt. Dat is precies wat de teams van Handicap International (HI) sinds maart proberen te doen.

De aanwezigheid van het coronavirus werd laat ontdekt in Zuid-Soedan. Begin april raakte een eerste geval van een met COVID-19 besmette persoon bekend. Een analyse uitgevoerd in 45 Afrikaanse landen, voorspelt dat bijna alle landen eind mei 1 000 gevallen zullen tellen, en 10 000 gevallen een paar weken later. Een snelle toename van het aantal nieuwe gevallen behoort de komende weken dus zeker tot de mogelijkheden in Zuid-Soedan. 
Sinds 2006 ondersteunt HI kwetsbare mensen met een beperking en ontheemden in Zuid-Soedan. Onze teams hebben geanticipeerd op de risico's en hun activiteiten aangepast om de verspreiding van het virus te voorkomen. 

Desastreuze hygiënische omstandigheden

"Onze teams doen hun uiterste best om de hulpverdeling in het land rond COVID-19 te verbeteren en de meest kwetsbare mensen te beschermen", zegt Armogast Mwasi, directeur van HI in Zuid-Soedan. "We zijn op alle niveaus actief: van deur-tot-deur gaan bij de meest kwetsbaren tot het coördineren van werkgroepen met de gezondheidsautoriteiten in het land. Maar de situatie is ingewikkeld.

De gezondheids- en hygiëneomstandigheden hier zijn rampzalig. 56% van de bevolking heeft geen toegang tot eerstelijnsgezondheidszorg; van de ongeveer 2 300 gezondheidscentra functioneren er meer dan 1 300 niet. Bovendien heeft meer dan 50 procent van de bevolking geen toegang tot drinkwater en heeft slechts 15 procent toegang tot toiletten. Het schetst een somber beeld, en de burgeroorlog helpt ook al niet: momenteel wonen er 1,67 miljoen ontheemden en 279.880 teruggekeerde vluchtelingen in het land.

"Zelfs zonder het coronavirus zullen 6 miljoen mensen waarschijnlijk een crisissituatie of voedselcrisis meemaken. Gemeenschappen met grote aantallen terugkerende vluchtelingen en binnenlandse ontheemden zijn bijzonder kwetsbaar, aangezien voedselbronnen en marktvoorraden al schaars zijn. De sluiting van de grensovergangen als gevolg van de COVID-19-pandemie zet de al hoge voedselprijzen onder druk en zorgt voor schommelingen in de wisselkoersen. En de sluiting van bedrijven die als niet-essentieel worden beschouwd, vermindert de mogelijkheden om een inkomen te verdienen, waardoor de kwetsbaarheid van deze mensen verder toeneemt," aldus Armogast Mwasi.

"Zoals u zich dus kunt voorstellen, zijn de voorwaarden niet aanwezig om de verspreiding van de pandemie effectief te bestrijden. Maar onze teams doen hun best om personen met een beperking en ouderen, die tot de grootste risicogroepen behoren, te beschermen. COVID-19 voedt de bestaande humanitaire crisis en alle problemen in verband met de toegang tot zorg, economie, levensonderhoud en water, sanitaire en hygiënische omstandigheden.”

"De uitdaging voor HI is ook om de toegang tot hulp voor deze kwetsbare personen te behouden, ondanks de beperkingen rond verplaatsingen en de xenofobe en gewelddadige aanvallen, om aan hun basisbehoeften te voldoen en te voorkomen dat ze nog verder worden verzwakt. We moeten de toegang tot voedsel, hygiënische producten en gezondheidsdiensten zoveel mogelijk garanderen."

Bewustmakingssessies van deur tot deur

De activiteiten in de ontheemdenkampen gaan dus gewoon door, maar Handicap International draagt ook bij aan de preventie van COVID-19. Onze teams sensibiliseren begunstigden individueel of in groep en verspreiden goede praktijken ter preventie van het virus. De interventiemethodes werden aangepast om iedereen te kunnen beschermen. We hebben al 389 huis-aan-huis preventiesessies gehouden en 3 110 mensen gesensibiliseerd. 

Handicap International heeft mensen met specifieke behoeften geïdentificeerd en wat die behoeften waren. Eind maart 2020 had het project meer dan 5 200 mensen geïdentificeerd op twee civiele beschermingslocaties in Juba. Ze zullen allemaal leren hoe ze zichzelf, hun vrienden en familie kunnen beschermen tegen het virus. HI lanceerde al op 1 april bewustmakingscampagnes op deze locaties.

Onze boodschap: "Laat niemand achter!"

"Laat niemand achter! Mensen met een handicap lopen een groot risico om ziek te worden tijdens de COVID-19 pandemie omdat ze niet altijd de informatie krijgen die ze nodig hebben om zich te beschermen. Ze weten misschien niet waar en hoe ze toegang kunnen krijgen tot de diensten en ondersteuning die ze nodig hebben. Deel alle informatie die je ontvangt met hen en hun verzorgers, zodat ze goed geïnformeerd zijn". Dit is een van onze belangrijkste boodschappen.

27 leden van ons eigen team en 69 maatschappelijk werkers, waaronder mensen met een beperking en ouderen, leden van organisaties voor personen met een beperking, vrouwen, jongeren en religieuze leiders, zijn getraind op door de VN gecontroleerde veilige burgerzones in Zuid-Soedan. Daartoe hebben we sinds begin april 12 sensibiliseringssessies gehouden, elk met slechts acht deelnemers volgens de sociale afstandsmaatregelen. Ze hebben geleerd hoe ze zichzelf kunnen beschermen en hoe ze de mensen die ze helpen kunnen voorzien van informatie die nuttig is voor de preventie. Ze kregen een specifieke opleiding rond de COVID-19 epidemie, met de overdrachtswijze, symptomen en voorzorgsmaatregelen zoals het gebruik van maskers, het vermijden van handdrukken, sociale afstand houden, het frequent wassen van de handen, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, enz. Ze hebben ook geleerd hoe ze de juiste boodschappen kunnen overbrengen over de bescherming van mensen met een handicap en dat zij en hun verzorgers gelijke toegang tot gezondheidszorg en ondersteunende diensten moeten hebben."

Zoveel mogelijk mensen bereiken

Het effectief bewustmaken en het bereiken van zoveel mogelijk mensen met "Blijf Gezond"-boodschappen blijft een punt van zorg. Onze organisatie maakte gebruik van de media en sponsorde een radioprogramma dat ongeveer 280.000 mensen bereikte.

Met de steun en bijdrage van organisaties voor personen met een beperking hebben we ook het bewustwordingsmateriaal van de nationale werkgroep COVID-19 aangepast. Twee posters en een radioscript worden gebruikt voor een brede verspreiding in heel Zuid-Soedan.
Tegelijkertijd coördineert Handicap International drie van de vijf werkgroepen die zich met de COVID-19-crisis bezighouden, samen met de nationale autoriteiten en de humanitaire actoren. In het kader van de Health Cluster is HI ook aangewezen als hoofdorganisatie voor de coördinatie van de nationale COVID-19-hulplijn voor geestelijke gezondheid en psychosociale ondersteuning, en voor de werkgroep voor personen met een beperking.
 

Gepubliceerd op: 7 mei 2020

Meer over dit onderwerp

Handicap International staat klaar om basisgoederen te verdelen onder getroffen Pakistaanse bevolking
© Development Tales Media / HI
Noodhulp

Handicap International staat klaar om basisgoederen te verdelen onder getroffen Pakistaanse bevolking

Een groot deel van Pakistan is verwoest door overstromingen. Meer dan 6,4 miljoen mensen hebben humanitaire hulp nodig. Handicap International maakt noodpakketten klaar voor families in bijzonder kwestbare situaties.

Ongeziene overstromingen overspoelen Pakistan
© Shakeel Ahmad / Anadolu Agency / AFP
Noodhulp

Ongeziene overstromingen overspoelen Pakistan

Sinds 14 juni 2022 hebben ongeziene neerslag en overstromingen 116 Pakistaanse districten onder water gezet, met bijna 1000 doden en meer dan 1300 gewonden tot nu toe geregistreerd. 72 van de getroffen gebieden werden door de Pakistaanse overheid reeds uitgeroepen tot rampgebied. Handicap International volgt de ontwikkelingen op de voet en bereidt een noodinterventie voor om de door overstromingen ontheemde gezinnen te ondersteunen.

Hoe Handicap International erin slaagt hulpgoederen tot dicht aan het oorlogsfront te leveren
© HI
Noodhulp

Hoe Handicap International erin slaagt hulpgoederen tot dicht aan het oorlogsfront te leveren

De logistieke tak van Handicap International ondersteunde onlangs hulporganisatie 'Save the Children' bij de levering van essentiële humanitaire goederen aan de gebombardeerde stad Bakhmut.