Goto main content

Ethiopië

In Ethiopië engageert Handicap International (HI) zich ertoe dat humanitaire hulp personen met een handicap en andere kwetsbare personen bereikt. De inclusie van personen met een handicap in de maatschappij vergemakkelijken is een andere prioriteit. De organisatie wil alle kinderen met een handicap de kans geven om naar school te gaan en dat volwassenen met een handicap in staat zijn te werken en deel te nemen aan het maatschappelijk leven.

Een blind meisje leert braille in een gewone schoolklas

Een blind meisje leert braille in een gewone schoolklas | © M. Feltner / Handicap International

Lopende acties

HI werkt momenteel aan de verbetering van de levensomstandigheden van kwetsbare mensen in Ethiopië en aan de integratie van vluchtelingen en binnenlandse ontheemden. De organisatie verleent bijvoorbeeld diensten voor fysieke en functionele revalidatie aan kwetsbare personen en stimuleert kinesitherapie voor ondervoede baby's en kinderen in vluchtelingenkampen, om hun groei te stimuleren en het risico van ontwikkelingsachterstand te verminderen. 

HI biedt ook bescherming en steun op gemeenschapsniveau, waaronder psychosociale diensten, aan vluchtelingen, door conflicten getroffen gemeenschappen, mensen met specifieke behoeften en kwetsbare kinderen. In de regio Tigray biedt HI risicovoorlichtingsactiviteiten en steun aan slachtoffers van gewapend geweld.

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Kaart van HI-interventies in Ethiopië

Ethiopië, het op één na grootste land van Afrika qua inwonertal, telt bijna 117 miljoen inwoners. Het demografisch gewicht van het land is nog toegenomen door de voortdurende toevloed van vluchtelingen van wie de eerste levensbehoeften nauwelijks worden vervuld.

Ethiopië is lange tijd beschouwd als een stabiel land, maar diepe spanningen tussen clans en geweld tussen bevolkingsgroepen blijven bestaan. Dit heeft in november 2020 geleid tot het aanhoudende conflict tussen Tigrayaanse troepen en de centrale regering. Eerder hadden decennia van dodelijk conflict in de zuidoostelijke regio Ogaden ernstige gevolgen voor de Ethiopische etnisch-Somalische bevolking.

Ethiopië heeft regelmatig te kampen met verschrikkelijke droogteperioden. Dit leidt zonder uitzondering tot grote aantallen mensen die humanitaire hulp nodig hebben. De aantallen zijn gestegen van 2,9 miljoen (2015) tot 8,4 miljoen in 2019. Het land herbergt mensen die ontheemd zijn geraakt door grensoverschrijdende bewegingen als gevolg van droogte, conflicten, politieke onrust en burgeroorlogen in buurlanden (Eritrea, Somalië, Soedan en Zuid-Soedan). Er zijn ook grote aantallen binnenlandse ontheemden, die gedwongen zijn te verhuizen als gevolg van droogte en conflicten.  

De afgelopen 15 jaar heeft Ethiopië aanzienlijke economische en sociale veranderingen ondergaan en heeft het enkele van de hoogste groeipercentages ter wereld laten zien - in sommige jaren meer dan 10 %. Ethiopië's Human Development Index en zijn relatieve positie zijn de afgelopen tien jaar echter niet noemenswaardig veranderd. De gezondheidsdiensten zijn beperkt, met name die voor personen met een handicap. Ethiopië blijft eveneens een van de landen van Subsaharaans Afrika die het meest getroffen worden door de aidsepidemie.

Team van Handicap International in Ethiopië: 96
Aanwezig in Ethiopië: sinds 1986

Lees ook

COVID-19 in Ethiopië: geen klanten en dus geen inkomsten
© HI
Gezondheid Noodhulp

COVID-19 in Ethiopië: geen klanten en dus geen inkomsten

De hele stad Fafan is in lockdown. Mohamed maakt zich zorgen om zijn gezin: hij vreest dat de pandemie zich in de regio zal uitbreiden. Een team van Handicap International zorgde voor hygiënekits en preventieve informatie.

Voedselcrisis in Oost-Afrika: onze noodhulp Noodhulp

Voedselcrisis in Oost-Afrika: onze noodhulp

In Oost-Afrika zijn al honderdduizenden mensen van huis weggevlucht naar plaatsen waar ze hopen voedsel en veiligheid te vinden. Allemaal hebben ze nood aan hulp, maar sommigen dreigen door de mazen van het net te vallen. “Dat willen we niet laten gebeuren”, zeggen onze drie programmadirecteurs in Somaliland, Zuid-Soedan en Ethiopië.

Voedselcrisis: nieuwe projecten in Oost-Afrika

Voedselcrisis: nieuwe projecten in Oost-Afrika

Als antwoord op de voedselcrisis en het toenemende leed dat onze teams ter plaatse vaststellen, lanceert Handicap International twee nieuwe activiteiten in Oost-Afrika.