Goto main content

Ethiopië

In Ethiopië engageert Handicap International (HI) zich ertoe dat humanitaire hulp personen met een handicap en andere kwetsbare personen bereikt. De inclusie van personen met een handicap in de maatschappij vergemakkelijken is een andere prioriteit. De organisatie zet zich in om de toegankelijkheid van alle diensten te verbeteren en wil vooral alle kinderen met een handicap de kans geven om naar school te gaan.

© M. Feltner / Handicap International

Lopende acties

Handicap International is werkzaam in vier regio’s en twee gemeenten om onderwijs mogelijk te maken voor kinderen met een handicap. De organisatie onderneemt verschillende initiatieven m.b.t. dit domein, van de sensibilisering van leerkrachten over handicaps tot het verbeteren van de toegankelijkheid van de scholen.

De bescherming van kwetsbare kinderen, met of zonder handicap, tegen huiselijk geweld maakt ook deel uit van ons mandaat in Ethiopië. Leerkrachten en ouderorganisaties worden gesensibiliseerd over de bescherming van kinderen en problemen gerelateerd aan handicaps. Scholieren en organisaties voor personen met een handicap voeren eveneens campagne over de bescherming van kinderen en hun welzijn.

Om beter voorbereid te zijn op natuurrampen, geeft Handicap International opleidingen aan de lokale bevolking.

In twee vluchtelingenkampen biedt HI ontwakingskinesitherapie aan bij kinderen die ondervoed zijn, om hun eetlust te bevorderen en de risico’s op een ontwikkelingsachterstand te beperken.

Interventiegebieden

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Ethiopië staat op de achttiende plaats op de lijst van dichtstbevolkte landen ter wereld met meer dan 100 miljoen inwoners. Het demografische gewicht wordt nog omvangrijker door de enorme en continue toevloed van vluchtelingen, wat de reeds broze gezondheidssituatie in het land nog moeilijker maakt.

Het land heeft vaak mensen opgevangen die omwille van droogte, conflicten, politieke onrust en burgeroorlogen in de buurlanden (Eritrea, Somalië, Soedan en Zuid-Soedan) de grens zijn overgestoken. Eveneens talrijk zijn de intern ontheemden die gedwongen werden om te vertrekken door de droogte. Ethiopië is daarom één van de landen die het grootst aantal vluchtelingen opvangt: meer dan 600 000 volgens het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN (UNHCR).

Dat aantal blijft bovendien stijgen als gevolg van de onrust in de buurlanden en de voedselcrisis die sinds 2011 de regio teistert. Volgens de UNHCR zou het land ook in de toekomst asielaanvragen vanuit de buurlanden blijven krijgen, gezien de geografische ligging van het land, de klimatologische omstandigheden en de frequente geopolitieke gebeurtenissen in de regio.

Ethiopië maakt een grote economische bloei door. Toch blijft de gezondheidszorg er erg beperkt, vooral die diensten die mensen met een handicap opvangen. Ethiopië blijft eveneens een van de landen van Subsaharaans Afrika die het meest getroffen worden door de aidsepidemie.

Team van Handicap International in Ethiopië: 42
Aanwezig in Ethiopië: sinds1986

Lees ook

COVID-19 in Ethiopië: geen klanten en dus geen inkomsten
© HI
Gezondheid Noodhulp

COVID-19 in Ethiopië: geen klanten en dus geen inkomsten

De hele stad Fafan is in lockdown. Mohamed maakt zich zorgen om zijn gezin: hij vreest dat de pandemie zich in de regio zal uitbreiden. Een team van Handicap International zorgde voor hygiënekits en preventieve informatie.