Goto main content

Oeganda

Sinds 2016 vangt Oeganda veel vluchtelingen op, voornamelijk uit Zuid-Soedan en de Democratische Republiek Congo. Handicap International helpt deze bevolkingsgroepen via psychosociale ondersteuning, revalidatiezorg en een betere toegang tot onderwijs.

 

Drie mensen zitten voor een hut en lachen.

Jojo zit bij zijn grootmoeder en moeder. | © Crolle Agency / HI

Lopende acties

Handicap International helpt vluchtelingen met specifieke behoeften, zoals personen met een handicap, ouderen, alleenstaande moeders met kinderen of niet-begeleide kinderen, en vergemakkelijkt hun toegang tot diensten in vluchtelingendorpen. De organisatie biedt psychosociale ondersteuning en geestelijke gezondheidszorg aan degenen die dat nodig hebben, want velen van hen hebben traumatische gebeurtenissen meegemaakt of zware schokken ondergaan. Deze begeleiding wordt geboden in de vorm van individuele of groepssessies. De organisatie traint ook zorgprofessionals om aan de behoeften te voldoen. 

In de vluchtelingendorpen, waar de toegang tot gezondheidszorg moeilijk is, biedt Handicap International ook fysieke revalidatiezorg zodat mensen met een handicap zelfstandiger worden. De organisatie verdeelt ook mobiliteitshulpmiddelen (wandelstokken, rolstoelen enzovoort) en voert een innovatief project uit waarbij 3D-printers gebruikt worden om protheses en ortheses te maken. Dankzij deze apparaten, die volledig op maat gemaakt worden, kunnen mensen hun mobiliteit terugwinnen. Het project wordt nauw opgevolgd met als doel het uit te breiden naar andere landen in de regio. 

Bovendien werkt Handicap International met kinderen van vluchtelingenbevolkingen om onderwijsdiensten te bevorderen en de toegang van kinderen met een handicap tot het onderwijs te garanderen. Daarom leidt de organisatie leerkrachten op in inclusieve onderwijsmethoden, deelt ze schoolmateriaal uit aan kinderen aangepast aan hun behoeften en organiseert ze sensibiliseringssessies in de gemeenschappen. Bovendien ontwikkelt Handicap International projecten voor hele jonge kinderen met een handicap of met een risico op ontwikkelingsachterstand. Om dit te bereiken, ondersteunt de organisatie de ouders en de naasten van de kinderen en leidt ze hen op in goede opvoedings- en zorggewoonten. 

Tot slot is Handicap International er ook actief op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid, door jonge meisjes bewust te maken van hun rechten en hen goede menstruele hygiënepraktijken aan te leren. De organisatie leidt ook gemeenschaps- en gezondheidsactoren op om rekening te houden met deze kwesties. Meer in het algemeen werkt Handicap International ook samen met andere organisaties en actoren die actief zijn in Oeganda om te trainen wat betreft de uitdagingen van handicaps en ervoor te zorgen dat er bij alle acties die ondernomen worden in het land rekening gehouden wordt met de behoeften van mensen met een handicap en mensen in een kwetsbare situatie. 

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Kaart van HI-interventies in Oeganda

Oeganda telt meer dan 48 miljoen inwoners, waarvan 21% onder de armoedegrens leeft.

Oeganda ligt in Oost-Afrika, in het hart van het Grote Merengebied. Momenteel telt het land 48,5 miljoen inwoners. De demografische groei van Oeganda is met ongeveer 3% een van de hoogste van de wereld. 

Sinds 2016 hebben gevechten in Zuid-Soedan en de Democratische Republiek Congo, in combinatie met verslechterende milieuomstandigheden door verschillende seizoenen van droogte in de regio, geleid tot een enorme toename van het aantal vluchtelingen in Oeganda. Oeganda is sindsdien het land dat de meeste vluchtelingen opvangt in Afrika geworden. Er zijn nu meer dan 1,5 miljoen vluchtelingen in het land. Het land heeft een relatief open asielbeleid, maar het blijft een uitdaging om ervoor te zorgen dat kwetsbare vluchtelingen eerlijke en gelijke toegang hebben tot humanitaire hulp en essentiële diensten.

Tegelijkertijd is de economische groei in Oeganda sinds 2016 vertraagd, terwijl de overheidsuitgaven en de staatsschuld stegen. De begroting van Oeganda wordt gedomineerd door uitgaven voor energie en wegeninfrastructuur, terwijl het land afhankelijk is van donorsteun voor groeifactoren op lange termijn, zoals landbouw, gezondheidszorg en onderwijs.

De schok van COVID-19 heeft een sterke afname van de economie veroorzaakt, die haar traagste tempo van de afgelopen drie decennia bereikte. Bedrijfssluitingen en banenverlies hebben geleid tot een daling van de inkomens van de huishoudens, vooral in de stedelijke informele sector. De vooruitzichten voor de economische groei in 2023 zijn echter weer verbeterd, naarmate de omstandigheden optimaliseren en het wereldwijde herstel zich voortzet. 

Team van Handicap International in Oeganda: 85

Aanwezig in Oeganda: sinds 2009

Lees ook

Oeganda: "Mijn dochter kan eindelijk naar school"
© Infomercial Media / HI
Integratie Revalidatie

Oeganda: "Mijn dochter kan eindelijk naar school"

Gina is 4 jaar oud en woont in Oeganda. Het meisje heeft X-benen en dit maakt haar dagelijks leven heel wat moeilijker. Handicap International voorzag haar van 3D-geprinte knie-enkel-voetortheses.

3D-project werpt vruchten af
© Crolle Agency / HI
Revalidatie

3D-project werpt vruchten af

Kennedy kon door een hersenverlamming jarenlang niet rechtstaan of stappen. Twee orthesen en kinesitherapeutische oefeningen brachten daar verandering in.

'Ik ben eigenlijk per toeval kinesitherapeut geworden'
© Crolle Agency / HI
Revalidatie

'Ik ben eigenlijk per toeval kinesitherapeut geworden'

Paul Lokiru is kinesitherapeut bij Handicap International in Oeganda. Elke dag opnieuw leert hij zijn patiënten, allemaal vluchtelingen die heel wat hebben meegemaakt, stappen én hun zelfvertrouwen terugwinnen.