Haïti

 

Op 12 januari 2010 werd Haïti getroffen door een verwoestende aardbeving waarbij meer dan 230.000 mensen het leven lieten en meer dan 300.000 andere gewond raakten. Handicap International ondernam onmiddellijk actie, grootschaliger dan ooit tevoren, om de bevolking te helpen. Meer dan vijf jaar na de feiten zet Handicap International haar steun verder.

Interventiegebieden

  • Protheses, ortheses en revalidatie aanbieden
  • Handicaps voorkomen
  • Strijden tegen discriminatie van mensen met een handicap
  • Mensen met een handicap helpen integreren in de maatschappij
  • De impact van natuurrampen op de bevolking beperken

Lopende acties

Na de krachtige aardbeving in januari 2010 kreeg Handicap International de opdracht van de Verenigde Naties en de Wereldgezondheidsorganisatie om samen met een andere ngo alle revalidatiezorg voor de gewonden te coördineren, protheses en ortheses te leveren en steun te verlenen aan mensen met een handicap. Deze noodhulpactie leverde aanzienlijke resultaten op: 90.000 mensen werden verzorgd, meer dan 1.400 mensen kregen een prothese, 5.600 loophulpmiddelen werden uitgedeeld, 4.500 revalidatiesessies werden georganiseerd en 25.000 mensen kregen psychologische ondersteuning.

Vandaag zet Handicap International nieuwe projecten op, zodat de Haïtianen ook op lange termijn baat hebben bij de acties. Zo draagt onze organisatie bij tot de wederopbouw en de ontwikkeling van het land.

Om het gebrek aan lokale revalidatievaardigheden op te vangen (voor de aardbeving telde het land slechts 13 gediplomeerde kinesitherapeuten), besloot Handicap International om de revalidatieberoepen te bevorderen in Haïti. Het resultaat is dat in augustus 2015 72 nieuwe revalidatietechnici afstudeerden in Haïti, na hun revalidatieopleiding georganiseerd door Handicap International met succes te hebben afgerond (de eerste opleiding van dit type in het land).  Afhankelijk van hun afstudeerrichting, zijn ze vandaag in staat om ofwel protheses te ontwikkelen en fabriceren ofwel om een kinesitherapeut bij te staan. Handicap International vervolledigt ook de opleiding van revalidatietechnici die nooit een officiële opleiding hebben genoten. Ook bevordert onze organisatie de toegang tot kwaliteitsvolle revalidatiediensten en ondersteunt ze organisatorisch en technisch de gezondheidszorgstructuren.

Handicap International leidt projecten om kwetsbare mensen, onder wie personen met een handicap, beter voor te bereiden op natuurrampen. Om dit te bewerkstelligen, sensibiliseren we de overheden, civiele bescherming en andere actoren over hun specifieke noden, zodat ze bij hun interventies rekening zouden houden hiermee.

Daarnaast heeft  Handicap International in Port-au-Prince een economisch integratieproject voor meer dan 200 mensen met een handicap, zodat ze hun boterham kunnen verdienen en hun gezinnen kunnen onderhouden. Onze teams staan de personen met een beperking bij in het uit de grond stampen van hun persoonlijke professionele project. Daarenboven maken ze de buurtbewoners en actoren in het domein van economische inclusie er bewust van dat mensen met een handicap, net zoals iedereen, een beroep kunnen uitoefenen.

Een ander project is gericht op de bescherming van kinderen. Handicap International begeleidt het ministerie van Sociaal Welzijn bij het verbeteren van de opvangsomstandigheden in ziekenhuizen voor kinderen die zijn achtergelaten. Onze organisatie steunt ook de ontwikkeling van normen voor het plaatsen van kinderen in opvanggezinnen en opvangtehuizen en van identificatiemechanismen voor kwetsbare en in de steek gelaten kinderen.

Situatie in het land

Haïti is een van de armste landen ter wereld en heeft met de regelmaat van de klok met natuurrampen af te rekenen. In een context van wijdverspreide armoede is de situatie van mensen met een handicap verontrustend.

Haïti heeft decennialang politieke instabiliteit gekend. De noden van de bevolking zijn groot en zijn verschillend voor elke regio en bevolkingsgroep. In Port-au-Prince, de hoofdstad, zijn de behoeften gelinkt aan de sociaaleconomische situatie: werkloosheid, vooral onder jongeren, inflatie van prijzen van basisvoedsel, onveiligheid, geen drinkwater, geen toegang tot onderwijs en geen verzorging. In rurale zones is het gebrek aan diensten (scholen, gezondheidszorgcentra) aanzienlijk en is de bevolking erg kwetsbaar voor natuurrampen (cyclonen, overstromingen, droogte).

Tegen een achtergrond van alomtegenwoordige armoede is de situatie van personen met een handicap uiterst alarmerend en worden hun basisbehoeften (eten, een dak boven het hoofd, verzorging, prothese, leven in veiligheid) niet ingevuld.

Team van Handicap International in Haïti: 137
Aanwezig in Haïti: sinds 2008