Haïti

 

Handicap International is sinds 2008 actief in Haïti. Nadat het eiland op 4 oktober 2016 werd getroffen door de orkaan Matthew en meer dan 2 miljoen mensen de gevolgen daarvan ondervonden, lanceerde onze organisatie een noodhulpactie om de slachtoffers te helpen. Enkele jaren eerder hadden onze teams in Haïti een nooit eerder geziene noodhulpactie op touw gezet, na de aardbeving op 12 januari 2010. Meer dan 230.000 mensen kwamen toen om het leven en 300.000 mensen raakten gewond.

Interventiegebieden

  • Protheses, ortheses en revalidatie aanbieden
  • Handicaps voorkomen
  • Strijden tegen discriminatie van mensen met een handicap
  • Mensen met een handicap helpen integreren in de maatschappij
  • De impact van natuurrampen op de bevolking beperken

Lopende acties

Slachtoffers van natuurrampen bijstaan

Nadat Haïti getroffen werd door orkaan Matthew op 4 oktober 2016, startte Handicap International een noodhulpactie om de slachtoffers hulp te bieden. Verschillende mobiele teams werden ingezet om de ziekenhuizen en revalidatiecentra te ondersteunen. We leverden materiaal zoals rolstoelen, krukken en wandelrekjes, organiseerden revalidatiesessies en voorzagen psychologische ondersteuning voor getraumatiseerde mensen.

We deelden ook duizend noodhulppakketten uit (met o.a. gereedschap, touwen en lakens), hygiënekits en noodzakelijke huishoudartikelen. Verder zetten we logistieke centra op in de steden Les Cayes en Jéremie, zodat humanitaire hulp zowel via land als via het water getransporteerd kon worden. Handicap International stond ook andere humanitaire hulpverleners bij en leerde hen rekening houden met de meest kwetsbare personen, zoals senioren en mensen met een handicap.

Ook na de aardbeving in januari 2010 organiseerde Handicap International een noodhulpactie: meer dan 90 000 mensen kregen revalidatiezorgen, 1 400 mensen kregen orthopedische hulpmiddelen en 5 600 mobiele hulpmiddelen werden verdeeld onder mensen met een handicap.

Hulp op lange termijn

Handicap International leidt ook projecten die op lange termijn een impact zullen hebben. Zo heeft onze organisatie een opleiding tot revalidatietechnicus ontwikkeld om tegemoet te komen aan het tekort aan lokale revalidatiespecialisten (vóór de aardbeving waren er in het hele land slechts 13 gediplomeerde kinesisten werkzaam. Ook hebben we revalidatiepersoneel opgeleid dat nooit enige basistraining heeft gehad. Verder hebben we de toegang verbeterd tot kwaliteitsvolle revalidatiezorg en ondersteunen we gezondheidscentra (organisatorisch en technisch).

Andere projecten van Handicap International hebben bijgedragen aan een betere voorbereiding en bescherming van kwetsbare personen, voornamelijk personen met een handicap, wanneer een natuurramp zich voordoet. We sensibiliseren en geven opleidingen aan belanghebbende partijen (overheid, beveiligingsdiensten en projectpartners), zodat ze rekening zouden houden met de specifieke behoeften van de meest kwetsbaren.

Handicap International stimuleert verder de economische integratie van mensen met een handicap, door opleidingscentra op te starten en werkgevers bewust te maken van het potentieel van personen met een handicap op de arbeidsmarkt.

Tot slot helpen we ook de verkeersveiligheid in Haïti verbeteren door voorlichtingscampagnes te organiseren over de gevaren op de weg. We verbeteren eveneens de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor mensen met een handicap.

Situatie in het land

In oktober 2016 leidde orkaan Matthew ertoe dat meer dan 1,4 miljoen mensen snel humanitaire hulp nodig hadden. 

Haïti, één van de armste landen ter wereld, kent een aanhoudende situatie van politieke instabiliteit. De behoeften lopen sterk uiteen van de verschillende gebieden in het land en de betreffende bevolkingsgroepen. In de hoofdstad Port-au-Prince zijn er grote problemen ontstaan die voortvloeien uit de sociaaleconomische malaise: werkloosheid (zeer hoog onder de jongeren), stijgende voedselprijzen, onveiligheid en een tekort aan gezond drinkwater, onderwijs en gezondheidszorg. Op het platteland is er een algemeen tekort aan scholen en gezondheidscentra en de bevolking is erg gevoelig voor natuurrampen, zoals cyclonen, tsunami’s en grote droogte.

In deze context van algemene armoede is de positie van personen met een handicap nog alarmerender. De meeste van hun basisbehoeften, zoals voeding, onderdak, gezondheidszorg, orthopedische hulpmiddelen en veiligheid, worden vaak niet vervuld.

Veel wegen zijn nog steeds onberijdbaar, veel bruggen werden nog niet hersteld. Overstromingen maken verplaatsingen moeilijk en verhinderen de toegang tot mensen in nood.

Team van Handicap International in Haïti: 28
Aanwezig in Haïti: sinds 2008