Niger

In Niger zet Handicap International zich in voor betere levensomstandigheden voor Malinese vluchtelingen in Niamey, personen met een handicap over het hele land en de beveiliging van wapenvoorraden om de gevaren te beperken die ze betekenen voor de bevolking.

Interventiegebieden

  • Strijden tegen discriminatie van mensen met een handicap
  • Handicaps bij kinderen voorkomen
  • Mensen met een handicap integreren in de maatschappij
  • Bescherming bieden aan vluchtelingen
  • De bevolking beschermen voor de gevaren van lichte wapens
  • Kinderen met een handicap onderwijzen

Lopende acties

Om de situatie van personen met een handicap in Niger te verbeteren, ondersteunt Handicap International de verenigingen die hen vertegenwoordigen. Onze teams bieden de lokale autoriteiten ook vormingen aan om hen te stimuleren bij hun beleidsvoering rekening te houden met de noden van personen met een beperking en om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking dezelfde rechten kunnen genieten als hun medeburgers (vertegenwoordigd worden, naar school gaan, zich makkelijk verplaatsen, …)

Onze teams hebben speciale aandacht voor de educatie van kinderen met een handicap en vergewissen zich ervan dat deze kinderen naar school kunnen gaan en dat de omgeving daarvoor aangepast is. Dankzij een onderwijsproject van Handicap International kunnen 3.300 kinderen met een handicap naar de basisschool. Hiervoor heeft onze organisatie al een heel aantal personen opgeleid, onder wie 300 schooldirecteurs en onderwijzers van 530 scholen, en hen bewustgemaakt van het thema ‘handicap en inclusief onderwijs’.

Handicap International stelt ook haar kennis ter beschikking van de Malinese vluchtelingen die momenteel in Niamey verblijven, nadat ze de droogte en de gevechten in Noord-Mali ontvluchtten (sinds de zomer van 2012). Onze organisatie beheert een loket dat de vluchtelingen verwijst naar de diensten die ze nodig hebben (zoals gezondheid of onderwijs).

Tot slot leidt Handicap International een project voor de beveiliging van de wapens en munitievoorraden van Nigers gewapende krachten, om de risico’s op ongevallen in te dijken. Onze organisatie werkt tegelijk mee aan de bouw en het herstel van aangepaste voorraadfaciliteiten en de vernietiging van verouderde wapens en munitie.

Situatie in het land

In Niger leven de mensen in grote armoede. Het Sahelland wordt als het armste land ter wereld beschouwd. Meer dan de helft van de bevolking leeft er in zeer gebrekkige omstandigheden en moet het stellen met minder dan één euro per dag...

Niger wordt ook gekenmerkt door de jonge bevolking: 50,1% is minder dan 15 jaar oud.

In deze al moeilijke context worden mensen met een handicap ook nog eens geconfronteerd met ernstige discriminatie en sociaaleconomische ongelijkheden. Deze discriminatie komt tot uiting in een enorm beperkte toegang tot het onderwijs, de arbeidsmarkt en de gezondheidsdiensten. Ook hun deelname als burger aan de maatschappij wordt erg beperkt en bij ontwikkelingsacties houdt men geen rekening met hun specifieke behoeften.

Door de ligging tussen Nigeria, Tsjaad, Libië, Algerije en Mali, kampt Niger ook met een politieke instabiliteit, gewapende groeperingen uit buurlanden die het land binnenvallen en een toestroom van vluchtelingen, voornamelijk uit Mali en Nigeria.

Team van Handicap International in Niger: 52
Aanwezig in Niger: sinds 2006

Het programma ESSPOIR

ESSPOIR staat voor « Les Enfants malnutris du Sahel sont Stimulés, Protégés, Orientés et Intégrés dans leur communauté devenue plus Résiliente ». en wil zeggen dat kinderen uit de Sahel regio gestimuleerd, beschermd en eens meer weerbaarder, terug geeïntegreerd zullen worden in hun gemeenschap.

Ondervoeding is een voortdurend probleem in de Sahel Regio, wat de gezondheidssystemen in de regio onder een zware druk zet. Het tekort aan essentiële mineralen en vitaminen kunnen lange termijn gevolgen hebben voor het individu. Sociale isolatie als gevolg van ondervoeding is een bijkomend element dat de socio-economische systemen onder druk zet.

De bijstand die zal gegeven worden via het project ESSPOIR is ontworpen op zulk een manier dat mechanismen van bescherming en preventie zullen worden ingezet om te beantwoorden aan de specifieke noden van ondervoede kinderen en de meest kwetsbare gezinnen.
Het programma draagt bij tot het voorkomen van alle vormen van handicaps bij extra kwetsbare kinderen en zal ook via een psychosociale aanpak de integriteit van gemeenschappen beschermen.
De activiteiten die zullen plaats vinden zijn vooral vroege stimulatie therapie en psychosociale ondersteuning voor alle opgevolgde kinderen, emotioneel herstel is net zo belangrijk als herstel van voedingswaardes.

Verder versterkt het programma ook de capaciteiten van de bestaande gezondheidsinstellingen en zal ook er ook een regionale uitwisseling plaatsvinden om van elkaar te leren.

Met de Steun van de Belgische overheid loopt het project van september 2015 tot en met maart 2018 in Mali, Burkina Faso en Niger.

met de steun van de Belgische ontwikkelingssamenwerking