Goto main content

Meer kinderen met een beperking op de (gewone) schoolbanken in West-Afrika

Integratie
Benin Burkina Faso Guinee-Bissau Liberia Mali Niger Senegal Sierra Leone Togo
Handicap International helpt 170.000 kinderen met een handicap in negen landen in West-Afrika met een project rond inclusief onderwijs. “We schatten dat één op vier kinderen met een handicap niet naar school gaat. We streven naar een duurzame verandering in de onderwijscultuur ten opzichte van deze kinderen”, legt projectverantwoordelijke Sandra Boisseau uit.

Handicap International helpt 170.000 kinderen met een handicap in negen landen in West-Afrika met een project rond inclusief onderwijs. “We schatten dat één op vier kinderen met een handicap niet naar school gaat. We streven naar een duurzame verandering in de onderwijscultuur ten opzichte van deze kinderen”, legt projectverantwoordelijke Sandra Boisseau uit.

Handicap International leidt het APPEHL-project sinds 2012 in negen landen in West-Afrika: Benin, Burkina Faso, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Senegal, Sierra Leone en Togo. Sandra Boisseau staat ons vanuit Dakar te woord. [1]

Hoeveel kinderen van schoolrijpe leeftijd in de regio volgen toch geen onderwijs?

SB: Sinds 2000 was er lang een dalende tendens in het aantal kinderen dat niet naar school ging, maar dat cijfer gaat sinds 2008 niet meer naar beneden. Volgens een rapport van UNICEF lopen 58 miljoen kinderen wereldwijd geen school en leeft meer dan de helft van hen in West- en Centraal-Afrika. De redenen om geen onderwijs te volgen zijn uiteenlopend: de afstand naar school is te ver, families zijn te arm, kinderen hebben gezondheidsproblemen, er is geweld in de regio, gender, sociale stigmatisering … Een handicap hebben maakt een kind nog kwetsbaarder, zowel op het vlak van toegang tot onderwijs als op het vlak van een geslaagde schoolcarrière.

Sommige kinderen met een handicap verlaten de school vroegtijdig omdat geen rekening wordt gehouden met hun specifieke behoeften. Er zijn ook families die hun kind met een handicap aan zijn lot overlaten of, integendeel, overbeschermen en hen daarom niet naar school sturen.

In de regio’s waar Handicap International aan het werk is, schatten we dat één op vier kinderen met een handicap niet naar school gaat.

Wat doet Handicap International om deze situatie te verbeteren?

Met ons project willen we de onderwijsomstandigheden verbeteren voor 170.000 kinderen met een beperking. Enerzijds voeren we acties waarbij het kind zelf centraal staat: de identificatie van kinderen met een handicap – zowel zij die naar school gaan als zij die thuis blijven –, de opvolging van deze kinderen op school én thuis en de invulling van hun behoeften op sociaal, medisch en educatief vlak. We hebben onder meer medische onderzoeken in scholen in Dakar georganiseerd om handicaps en ziektes op het spoor te komen, om te voorkomen dat deze zouden leiden tot leerachterstand of zelfs tot vroegtijdige schoolverlating.

Anderzijds hebben we vormingen georganiseerd voor actoren uit het onderwijsveld, waarbij we hen opleidden en bewustmaakten over het belang van inclusief onderwijs, de verzorging van handicaps en dataverzameling.

Bovenal willen we met dit project een duurzame verandering brengen in de onderwijscultuur ten opzichte van kinderen met een handicap. Daarom organiseren we een groot aantal bewustmakings- en advocacy-activiteiten voor de onderwijsautoriteiten, in samenwerking met federaties van verenigingen voor personen met een handicap. We helpen hen ook bij de ontwikkeling van een inclusiever onderwijsbeleid en inclusievere onderwijsstrategieën. Ons doel is om meer kinderen met een handicap het reguliere onderwijs te laten volgen in plaats van het bijzonder onderwijs.

Wat is de impact tot dusver van de acties van Handicap International?

In 2015 gaven we opleidings- en sensibiliseringssessies over handicaps en inclusief onderwijs aan bijna 2.200 onderwijsactoren – schooldirecteurs, onderwijzers, pedagogen – in meer dan 500 scholen.

We zetten ook innovatieve initiatieven op door de inclusie van kinderen met een ernstige intellectuele of zintuiglijke beperking in het gewone onderwijs te promoten. In Togo hebben we een netwerk van mobiele leerkrachten gecreëerd die leerlingen met een beperking in het gewone onderwijs bijstaan.

Daarnaast kregen een vijftigtal scholen in Liberia, Mali en Togo aangepast pedagogisch materiaal, zoals pedagogische kits met telramen, vergelijkende symbolen, kaarten met tekeningen, schoolborden, …

Tot slotten hebben we al voor meer dan 10.000 kinderen met een beperking de omstandigheden in scholen verbeterd op het vlak van toegang, ondersteuning, deelnamegraad en opvolging. Een kwart van hen ging voorheen niet naar school.

 

[1] APPEHL: Agir pour la pleine participation des enfants handicapés par l’éducation. 

Gepubliceerd op: 14 september 2021

Meer over dit onderwerp

Maggie, directrice HI Kenia: "Het zou makkelijker zijn als ik een man was"
© HI
Gezondheid Integratie Revalidatie

Maggie, directrice HI Kenia: "Het zou makkelijker zijn als ik een man was"

Naar aanleiding van World Humanitarian Day, de Internationale Dag van de Humanitaire Hulp, op 19 augustus, gingen we zitten voor een gesprek met de Keniaanse Margaret Nguhi. “Maggie” zet zich als verantwoordelijke van de projecten van Handicap International in voor andere mensen in haar land.

Steeds meer mensen uit hun huizen gedwongen
© K.Holt / HI
Integratie Mijnen en andere wapens

Steeds meer mensen uit hun huizen gedwongen

Wereldwijd zijn meer dan 80 miljoen mensen gedwongen ontheemd, een verdubbeling ten opzichte van 10 jaar geleden. Dat blijkt uit de cijfers die de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) in december 2020 publiceerde.

Ondanks geweld, armoede en tegenkanting familie: revalidatiezorg voor Kotime
© Olivier Czar KATONA / HI
Revalidatie

Ondanks geweld, armoede en tegenkanting familie: revalidatiezorg voor Kotime

Kotime en haar moeder zijn eigenlijk niets minder dan leeuwinnen. Ondanks een beperking, de oorlog, hun vlucht en de verstoting door hun familie, blijven ze doorzetten.