Goto main content

Burkina Faso

Handicap International verdedigt in Burkina Faso de rechten van mensen met een handicap en voorziet in de dringende behoeften van mensen die getroffen zijn door het geweld en van ontheemde mensen.

HI Burkina Faso, inclusief onderwijs

Kotime wordt opgevolgd door Handicap International Burkina Faso via een rolstoel, revalidatizorg en inclusief onderwijs. | © Olivier Czar Katona / HI

Lopende acties

Handicap International vereenvoudigt de ontwikkeling van een regionaal netwerk voor functionele revalidatie en de integratie van dit netwerk in het nationale gezondheidsstelsel. De organisatie leidt professionals op in de gezondheidszorg en functionele revalidatie. Ze werkt ook samen met de gezondheidscentra en organisaties voor personen met een handicap, zodat duizenden gebruikers gespecialiseerde zorg kunnen krijgen. 

Via het project voor inclusief onderwijs van het programma vergemakkelijkt Handicap International ook de toegang tot en het behoud van kinderen met een handicap in het basis- en secundair onderwijs en beroepsopleidingen, waarbij de kwaliteit van hun onderwijs wordt gewaarborgd. Om de duurzaamheid van dit project te garanderen, leiden de teams van Handicap International mensen op in de sectoren voor personen met een handicap en het inclusief onderwijs. De organisatie werkt ook samen met lokale actoren voor de ontwikkeling en versterking van beleidsbeïnvloeding voor duurzame veranderingen, om rekening te houden met kwesties op het gebied van inclusief onderwijs in het Burkinese onderwijsbeleid. 

Handicap International komt ook tegemoet aan de behoeften van families in de regio Sahel die met onzekerheid worden geconfronteerd, vooral voedselonzekerheid, met een project ter versterking van de veerkracht en de sociale cohesie van bevolkingsgroepen in een kwetsbare situatie in de grensoverschrijdende regio's van Burkina Faso (de regio Sahel) en Niger (de regio Tillabéri).

Het antwoord van Handicap International op de humanitaire behoeften is gericht op de ondersteuning van bevolkingsgroepen in een kwetsbare situatie die een schok of trauma hebben opgelopen door de crisis (waaronder studenten en leraren). Dit gebeurt door begeleidingssessies voor mentale gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning, evenals sensibilisering over psychologische eerste hulp voor de gemeenschappen en de gezondheidsprofessionals. Bovendien komt de organisatie ook tegemoet aan de basisbehoeften van de bevolking in de provincie Soum, de provincie die op één na de meeste ontheemding kent.

Handicap International is ook lid van het consortium dat het project 'Rapid Response Mechanism' in Burkina Faso uitvoert, dat bedoeld is om de ontheemde bevolkingsgroepen te waarschuwen en informatie te verstrekken over hun behoeften. De organisatie ontwikkelt ook een logistieke expertise in Burkina Faso, om de toegang voor humanitaire hulp te bevorderen in heel afgelegen of geïsoleerde zones, om de lokale belanghebbenden op te leiden in logistiek en om andere organisaties te begeleiden bij het leveren van humanitaire goederen. 

De organisatie leidt ook een project om humanitaire hulpverleners te helpen om hun projecten meer inclusief te maken voor ouderen en personen met een handicap. Daarvoor sensibiliseert en leidt Handicap International andere organisaties op in de specifieke behoeften van bepaalde bevolkingsgroepen, om te garanderen dat er rekening met hen gehouden wordt in de hulpacties. De organisatie werkt ook samen met organisaties voor mensen met een handicap of jongeren, evenals met mensen van de gemeenschappen om de sociale cohesie, het respect voor diversiteit en inclusie te versterken. 

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Kaart Burkina Faso

Burkina Faso is een land waar meer dan 40% van de mensen onder de armoedegrens leeft. De meest kwetsbare bevolkingsgroepen worden getroffen door een gebrek aan toegang tot de gezondheidszorg en door de gevolgen van conflicten met gewapende groeperingen.

Burkina Faso is een Sahelland met een zeer laag inkomen en beperkte natuurlijke hulpbronnen. Het is een ingesloten land en heeft dus geen kustlijn. Het is sterk afhankelijk van de handel met de kustlanden aan de Golf van Guinea en Mali. De economie is gebaseerd op landbouw (80%), zelfs nu de goudexport de afgelopen jaren toeneemt. Meer dan 40% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Mensen in kwetsbare situaties worden getroffen door analfabetisme, gebrek aan toegang tot gezondheidszorg, gebrek aan middelen en verminderde koopkracht.

De bevolkingsgroepen in heel kwetsbare situaties, waaronder personen met een handicap, krijgen bijna geen medische steun en nemen weinig deel aan het economische en sociale leven van het land. Het is voor hen moeilijk om volledige toegang te krijgen tot basisrechten als onderwijs, beroepsopleiding en werkgelegenheid. De meesten van hen bevinden zich in situaties van uitsluiting en extreme armoede.

Burkina Faso wordt sinds 2015 zwaar getroffen door de onveiligheid als gevolg van conflicten tussen de staat en gewapende groeperingen, waarvan de meeste beweren banden te hebben met Al Qaida of Islamitische Staat. Het land kent bovendien een politieke crisis door verschillende staatsgrepen (24 januari 2022 en 30 september 2022). 

Team van Handicap International in Burkina Faso: 179
Aanwezig in Burkina Faso: sinds 1991

Lees ook

Ondanks geweld, armoede en tegenkanting familie: revalidatiezorg voor Kotime
© Olivier Czar KATONA / HI
Revalidatie

Ondanks geweld, armoede en tegenkanting familie: revalidatiezorg voor Kotime

Kotime en haar moeder zijn eigenlijk niets minder dan leeuwinnen. Ondanks een beperking, de oorlog, hun vlucht en de verstoting door hun familie, blijven ze doorzetten.

Samadou heeft alle obstakels overwonnen om naar school te gaan Integratie

Samadou heeft alle obstakels overwonnen om naar school te gaan

Samadou is een jongen van 7 jaar boordevol energie die in Tenkodogo, Burkina Faso, woont. Hij werd geboren met één been korter dan het andere. Zijn verhaalt toont aan welke obstakels kinderen met een handicap tegenkomen als zij naar school willen gaan.

Meer kinderen met een beperking op de (gewone) schoolbanken in West-Afrika Integratie

Meer kinderen met een beperking op de (gewone) schoolbanken in West-Afrika

Handicap International helpt 170.000 kinderen met een handicap in negen landen in West-Afrika met een project rond inclusief onderwijs. “We schatten dat één op vier kinderen met een handicap niet naar school gaat. We streven naar een duurzame verandering in de onderwijscultuur ten opzichte van deze kinderen”, legt projectverantwoordelijke Sandra Boisseau uit.