Goto main content

Burkina Faso

Handicap International (HI) verdedigt In Burkina Faso de rechten van mensen met een handicap en voorziet in de dringende behoeften van mensen die getroffen zijn door het geweld in het noordoosten van het land.

HI Burkina Faso, inclusief onderwijs

Kotime wordt opgevolgd door Handicap International Burkina Faso via een rolstoel, revalidatizorg en inclusief onderwijs. | © Olivier Czar Katona / HI

Lopende acties

HI faciliteert de ontwikkeling van een regionaal netwerk voor functionele revalidatie en de integratie van dit netwerk in het nationale gezondheidsstelsel van Burkina Faso. Onze teams leiden momenteel professionals op in de gezondheidszorg en functionele revalidatie. Via het project voor inclusief onderwijs van het programma vergemakkelijkt

HI ook de toegang van kinderen met een handicap tot het basis- en secundair onderwijs en beroepsopleidingen, waarbij de kwaliteit van hun onderwijs wordt gewaarborgd. Om de duurzaamheid van dit project te garanderen, leiden onze teams mensen op die werkzaam zijn in de sector personen met een handicap en het inclusief onderwijs.

HI speelt ook in op de behoeften van families die met onveiligheid en voedselonzekerheid in de Sahel worden geconfronteerd, met een project ter versterking van de veerkracht en de sociale cohesie van kwetsbare bevolkingsgroepen in de grensoverschrijdende regio's van Burkina Faso (Sahel-regio) en Niger (Tillabery-regio).

De reactie van HI op de humanitaire behoeften is gericht op de ondersteuning van kwetsbare bevolkingsgroepen die een schok of trauma hebben opgelopen door de crisis (waaronder studenten en leraren) en op het voorzien in de basisbehoeften van de gevestigde bevolking in de provincie Soum (de op één na zwaarst getroffen provincie door ontheemding). HI is lid van het consortium dat het project "Rapid Response Mechanism" in Burkina Faso beheert, dat bedoeld is om de ontheemde bevolkingsgroepen te waarschuwen en informatie te verstrekken over hun behoeften. Het programma leidt ook een project om humanitaire hulpverleners aan te moedigen hun projecten meer open te stellen voor ouderen en personen met een handicap.

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Burkina Faso is één van de armste landen ter wereld. De meest kwetsbare bevolkingsgroepen worden getroffen door een gebrek aan toegang tot de gezondheidszorg en door de gevolgen van conflicten tussen de staat en gewapende groeperingen in het noordoosten van het land.

Burkina Faso is een Sahelland met een zeer laag inkomen en beperkte natuurlijke hulpbronnen. Het land heeft geen kustlijn en is sterk afhankelijk van de handel met de kustlanden aan de Golf van Guinee en Mali.  Mensen worden getroffen door analfabetisme, gebrek aan toegang tot gezondheidszorg, gebrek aan middelen en verminderde koopkracht.

De meest kwetsbare bevolkingsgroepen, waaronder personen met een handicap, krijgen weinig of geen medische steun en nemen weinig deel aan het economische en sociale leven van het land. Het is voor hen moeilijk om volledige toegang te krijgen tot basisrechten als onderwijs, beroepsopleiding en werkgelegenheid. De meesten van hen bevinden zich in situaties van uitsluiting en extreme armoede.

Burkina Faso wordt sinds 2015 zwaar getroffen door de onveiligheid als gevolg van gevechten tussen de staat en gewapende groeperingen, waarvan de meeste beweren banden te hebben met Al Qaida of Islamitische Staat.

Team van Handicap International in Burkina Faso: 187
Aanwezig in Burkina Faso: sinds 1991

Lees ook

Ondanks geweld, armoede en tegenkanting familie: revalidatiezorg voor Kotime
© Olivier Czar KATONA / HI
Revalidatie

Ondanks geweld, armoede en tegenkanting familie: revalidatiezorg voor Kotime

Kotime en haar moeder zijn eigenlijk niets minder dan leeuwinnen. Ondanks een beperking, de oorlog, hun vlucht en de verstoting door hun familie, blijven ze doorzetten.

Samadou heeft alle obstakels overwonnen om naar school te gaan Integratie

Samadou heeft alle obstakels overwonnen om naar school te gaan

Samadou is een jongen van 7 jaar boordevol energie die in Tenkodogo, Burkina Faso, woont. Hij werd geboren met één been korter dan het andere. Zijn verhaalt toont aan welke obstakels kinderen met een handicap tegenkomen als zij naar school willen gaan.

Meer kinderen met een beperking op de (gewone) schoolbanken in West-Afrika Integratie

Meer kinderen met een beperking op de (gewone) schoolbanken in West-Afrika

Handicap International helpt 170.000 kinderen met een handicap in negen landen in West-Afrika met een project rond inclusief onderwijs. “We schatten dat één op vier kinderen met een handicap niet naar school gaat. We streven naar een duurzame verandering in de onderwijscultuur ten opzichte van deze kinderen”, legt projectverantwoordelijke Sandra Boisseau uit.