Goto main content

Niger

HI voert een reeks projecten uit in Niger om de inclusie van kinderen en volwassenen met een beperking in het onderwijs en op de arbeidsmarkt te bevorderen. De organisatie ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers en werkt aan het terugdringen van gewapend geweld in de Sahel.

© Franck Pinay Rabaroust

Lopende acties

HI is in 2006 begonnen in Niger, met als doel de situatie van mensen met een beperking te verbeteren door organisaties te steunen die strijden voor de rechten van mensen met een beperking.

De reikwijdte van onze werkzaamheden is in 2012 aanzienlijk uitgebreid met interventies in nieuwe gebieden, waaronder voedselzekerheid, vermindering van gewapend geweld en preventie en vermindering van het risico op complicaties die tot een beperking kunnen leiden bij kinderen jonger dan 5 jaar die ondervoed zijn of een ontwikkelingsachterstand hebben opgelopen.

Sinds 2015 biedt HI speciale steun aan kwetsbare bevolkingsgroepen in Niger: stadsvluchtelingen, asielzoekers, mensen met een beperking en bevolkingsgroepen die in de buurt van wapenvoorraden wonen.

Door middel van haar onderwijsprojecten helpt HI kinderen met een beperking om toegang te krijgen en te blijven krijgen tot het basisonderwijs.  We zetten ook ons werk voort om de sociale en juridische integratie van vrouwen en kinderen met een beperking te bevorderen.

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Niger, gelegen in de Sahel, wordt beschouwd als een van de armste landen ter wereld. Meer dan de helft van de bevolking leeft in extreme armoede en ontbering.

In deze al moeilijke context worden mensen met een beperking ook nog eens geconfronteerd met ernstige discriminatie en sociaaleconomische ongelijkheden. Deze discriminatie komt tot uiting in een enorm beperkte toegang tot het onderwijs, de arbeidsmarkt en de gezondheidsdiensten. Ook hun deelname als burger aan de maatschappij wordt erg beperkt en bij ontwikkelingsacties houdt men geen rekening met hun specifieke behoeften.

Door de ligging tussen Nigeria, Tsjaad, Libië, Algerije en Mali, kampt Niger ook met een politieke instabiliteit, gewapende groeperingen uit buurlanden die het land binnenvallen en een toestroom van vluchtelingen, voornamelijk uit Mali en Nigeria.

Team van Handicap International in Niger: 90
Aanwezig in Niger: sinds 2006