Go to main content

Niger

HI voert in Niger een reeks projecten uit om de integratie van kinderen en volwassenen met een handicap te bevorderen. Onze organisatie ondersteunt ook kwetsbare mensen, waaronder vluchtelingen, asielzoekers en gemeenschappen in gebieden die door rampen zijn getroffen.

Vrouw die een rolstoel kreeg van HI

Vrouw die een rolstoel kreeg van HI | © Franck Pinay Rabaroust

Lopende acties

HI verleent momenteel steun aan kwetsbare personen in Niger en aan personen met een handicap die getroffen zijn door de humanitaire respons in Diffa, Maradi. Onze organisatie voert centraal acties uit om inclusie te bevorderen via clusters en werkgroepen. HI helpt ook stedelijke vluchtelingen en asielzoekers in Niamey. Eind 2019 lanceerde HI een project om de veerkracht en sociale cohesie van kwetsbare mensen in grensoverschrijdende regio's te versterken via projecten op gemeenschapsniveau. In 2021 lanceerde HI twee projecten om mensen die in conflictgebieden wonen, te helpen beschermen. Het inclusief-onderwijsproject van HI helpt kinderen met een handicap toegang te krijgen tot het basisonderwijs en daar te blijven. HI heeft ook samengewerkt met de Niger Federation for People with Disabilities om een project uit te voeren dat de sociale en juridische integratie van vrouwen en kinderen met een handicap in Niger bevordert.

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Kaart van HI-interventies in Niger

Niger is een Sahel-land. Hoewel het een hoog groeipercentage heeft, leeft een groot deel van de bevolking in armoede. Aangezien de helft van de bevolking jonger is dan 15 jaar, is onderwijs een topprioriteit.

Niger is een relatief stabiel land dat goede banden onderhoudt met zijn buurlanden en lid is van talrijke regionale organisaties. Het land heeft bijgedragen tot de oplossing van talrijke crises en biedt onderdak aan een groot aantal vluchtelingen en asielzoekers. Als gevolg van de toenemende onveiligheid in de regio heeft Niger echter te maken gekregen met een toename van terroristische aanslagen. Personen met een handicap worden in Niger in hoge mate gediscrimineerd en sociaal en economisch ongelijk behandeld. Negatieve percepties en attitudes van de families van personen met een handicap en van de gemeenschap in het algemeen blijven het grootste obstakel voor de succesvolle integratie van personen met een handicap in de samenleving.

Team van Handicap International in Niger: 103
Aanwezig in Niger: sinds 2006