Goto main content

Niger

In Niger voert Handicap International (HI) verschillende projecten uit voor de inclusie van kinderen en volwassenen met een handicap en ter ondersteuning van kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals mensen die getroffen zijn door klimaatgerelateerde rampen en gemeenschappen in de grensoverschrijdende gebieden die getroffen zijn door gewapende conflicten.

HI helpt ondervoede kinderen zich te ontwikkelen in een rustige omgeving. Emotionele stimulatieworkshop met moeders en kinderen.

HI helpt ondervoede kinderen zich te ontwikkelen in een rustige omgeving. Emotionele stimulatieworkshop met moeders en kinderen. | © J. de Tessières / HI

Lopende acties

HI ondersteunt momenteel de kwetsbare bevolkingsgroepen en personen met een handicap in Niger en helpt de verschillende humanitaire actoren van het land om een inclusieve hulp te bieden. Om ervoor te zorgen dat rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van kwetsbare bevolkingsgroepen en mensen met een handicap, voert ons programma studies uit over bestaande belemmeringen, maakt het verenigingen en gemeenschappen bewust en versterkt het de inclusieve dimensie van de interventies van andere humanitaire actoren. De teams bieden ondersteuning voor inclusie op centraal niveau, in verschillende clusters en werkgroepen.

HI voert ook een project uit om de weerbaarheid en de sociale cohesie van kwetsbare bevolkingsgroepen in grensoverschrijdende regio's te versterken door steun te verlenen aan door de gemeenschap gerunde projecten. Onze teams organiseren de distributie van kits en tenten om te voorzien in de basisbehoeften van kwetsbare bevolkingsgroepen en helpen lokale actoren bij het aanpakken van de behoeften op het gebied van mentale gezondheid en psychosociale steun. Zij organiseren ook risicovoorlichting en training binnen de gemeenschappen.
Gezien de risico's van ondervoeding als gevolg van natuurrampen of gewapende conflicten ondersteunt het programma de gezinnen van kinderen die aan acute ondervoeding lijden. Daartoe organiseren onze teams gespreksgroepen en bieden zij kinesitherapeutische sessies aan om jonge kinderen te stimuleren.

Hoewel Niger het land met de jongste bevolking ter wereld is, blijft het aantal inschrijvingen op school erg laag, vooral bij kinderen met een handicap. Via ons project voor inclusief onderwijs helpt HI kinderen met een handicap om toegang te krijgen en te houden tot het basisonderwijs. Dit houdt in dat de capaciteiten en de opleiding van leerkrachten worden versterkt, dat kinderen met een handicap worden geïdentificeerd en gevolgd en dat de gemeenschap bewust wordt gemaakt van de problematiek rond handicaps.

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Kaart van HI-interventies in Niger

Niger is een Sahelland dat een snelle groei doormaakt, maar een groot deel van de bevolking leeft in armoede. Onderwijs is een absolute prioriteit, want de helft van de bevolking is momenteel jonger dan 15 jaar.

Niger, met een oppervlakte van 1.267.000 km2, heeft drie klimaatzones: het noorden is droog en dor; het centrum is een Sahelzone met gemiddelde neerslag; en het zuiden heeft veel neerslag. Daardoor is het land gevoelig voor droogte en overstromingen. De economie van Niger is grotendeels gebaseerd op landbouw en veeteelt en beide activiteiten lopen het risico van klimaatgerelateerde rampen.

Niger is een relatief stabiel land. Het onderhoudt goede betrekkingen met zijn buren, is lid van vele regionale organisaties en heeft vaak een rol gespeeld bij het oplossen van crises. Het heeft de laatste jaren echter te maken gehad met opeenvolgende en aanzienlijke golven van ontheemding en toestroom van vluchtelingen en, met de toenemende onveiligheid in het Sahelgebied, met een toename van terroristische aanslagen door gewapende groeperingen die geen staat zijn.

Personen met een handicap worden in Niger geconfronteerd met aanzienlijke discriminatie en sociaal-economische ongelijkheden. Volgens de stereotype percepties en voorstellingen wordt een handicap over het algemeen gelijkgesteld met onvermogen en gebreken. De negatieve percepties en houdingen die door gezinnen en gemeenschappen in stand worden gehouden, blijven het grootste obstakel voor de succesvolle sociale inclusie van personen met een handicap.

Team van Handicap International in Niger: 103
Aanwezig in Niger: sinds 2006

Lees ook

Meer kinderen met een beperking op de (gewone) schoolbanken in West-Afrika Integratie

Meer kinderen met een beperking op de (gewone) schoolbanken in West-Afrika

Handicap International helpt 170.000 kinderen met een handicap in negen landen in West-Afrika met een project rond inclusief onderwijs. “We schatten dat één op vier kinderen met een handicap niet naar school gaat. We streven naar een duurzame verandering in de onderwijscultuur ten opzichte van deze kinderen”, legt projectverantwoordelijke Sandra Boisseau uit.

Nieuw project maakt ondervoede kinderen in Sahel weerbaar Gezondheid

Nieuw project maakt ondervoede kinderen in Sahel weerbaar

Omdat ondervoede kinderen zich fysiek en mentaal moeilijker ontwikkelen en dus extreem kwetsbaar zijn, is Handicap International in de Sahel een regionaal project gestart dat die kinderen weerbaarder moet maken. Twee jaar lang zal het in Mali, Burkina Faso en Niger de gevolgen van ondervoeding proberen in te perken.