Go to main content

Togo

Het doel van Handicap International (HI) in Togo is de ongelijkheden te verminderen om de levensomstandigheden van kwetsbare personen, en vooral van personen met een handicap, te verbeteren. Onze organisatie streeft ernaar de ontwikkeling van een inclusieve samenleving te bevorderen.

HI Togo - Jongetje genezen van Buruli zweer

HI Togo - Jongetje genezen van Buruli zweer | © J-J. Bernard / Handicap International

Lopende acties

HI voert een project uit met moeders en jonge baby's in de maritieme regio, om de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten en aanverwante rechten te verbeteren. De door HI ontwikkelde aanpak is inclusief en beoogt rekening te houden met meer kwetsbare groepen zoals adolescente meisjes en vrouwen met een handicap.

In Togo houdt het schoolsysteem niet voldoende rekening met de behoeften van kinderen met een handicap. HI voert daarom een project uit zodat iedereen toegang heeft tot het basis- en middelbaar onderwijs en om een beroepsopleiding te ontwikkelen voor jongeren met een handicap. Onze organisatie zet zich in voor de bevordering en versterking van de rechten van personen met een beperking, met bijzondere aandacht voor genderdiscriminatie.

Op nationaal niveau voert HI een project uit om de steun voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen op gemeenschapsniveau te verbeteren.

Naar aanleiding van de Covid-19-pandemie heeft HI een preventie- en gezondheidsresponsproject opgezet ter ondersteuning van mensen die op straat leven in Lomé: identificatie, zorg, gezondheid en psychosociale ondersteuning. 

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Kaart van HI-acties in Togo

Hoewel Togo rijk is aan natuurlijke grondstoffen zoals goud en fosfaat, blijven de ongelijkheid en de armoede in het land zeer groot. Vooral mensen met een handicap kampen met verschillende bellemeringen. 

Negatieve opvattingen over handicaps hebben tot gevolg dat kinderen met een handicap vaak worden uitgesloten door andere kinderen op school. Ook volwassenen met een handicap krijgen geen gelijke toegang tot diensten. HI onderneemt stappen om verandering te brengen in deze situatie, in samenwerking met zijn vele gouvernementele en niet-gouvernementele partners.

Het land zal waarschijnlijk te maken krijgen met een toenemende terreurdreiging vanwege de poreuze grenzen met Burkina Faso, dat sinds januari 2015 wordt geteisterd door terroristische aanslagen.

 

Team van Handicap International in Togo: 51
Aanwezig in Togo: sinds 1992

 

Lees ook

COVID-19: Nieuwe activiteiten
© HI
Gezondheid Noodhulp

COVID-19: Nieuwe activiteiten

De wereldwijde verspreiding van Covid-19 is een feit. Handicap International stuurt haar activiteiten voortdurend bij om kwetsbare personen bescherming te blijven bieden. De nadruk ligt op het sensibiliseren van de bevolking en de hulpverlening te verzekeren, met aandacht voor de psychosociale impact.

Dossier: revalidatiezorg, luxe of noodzaak?
X. Olleros - HI
Revalidatie

Dossier: revalidatiezorg, luxe of noodzaak?

Revalidatiezorg klinkt niet sexy. Je vult er geen hongerige magen mee, het vaccineert geen bevolkingen en het stopt geen tanks. Vandaar de vraag: hoe noodzakelijk is kwaliteitsvolle en betaalbare revalidatiezorg?

Print eens een prothese: positieve resultaten met 3D-printing Innovatie Revalidatie

Print eens een prothese: positieve resultaten met 3D-printing

Kunnen 3D-printing en computergestuurd design ervoor zorgen dat meer mensen toegang krijgen tot kwalitatieve protheses? Handicap International is volop bezig met een innovatief onderzoek hierrond. De eerste resultaten zijn bemoedigend!