Goto main content

Togo

Het doel van Handicap InternationaI (HI) in Togo is de ongelijkheden te verminderen en de levensomstandigheden van personen in een kwetsbare positie en personen met een handicap te verbeteren. Ons programma wil de ontwikkeling van een inclusieve samenleving bevorderen.

Leerlingen barsten in lachen uit tijdens een participatieve theatervoorstelling van de Nyagbe ("het woord") vereniging op het Lycée Gbodjomé in Goumoukopé.

Leerlingen barsten in lachen uit tijdens een participatieve theatervoorstelling van de Nyagbe ("het woord") vereniging op het Lycée Gbodjomé in Goumoukopé. | © A. Surprenant / MYOP / HI

Lopende acties

In Togo voert HI een project uit om de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten en -rechten te verbeteren, waarbij de nadruk ligt op vrouwen en meisjes. De ontwikkelde aanpak is inclusief, met als doel rekening te houden met de behoeften van kwetsbare groepen, zoals adolescente meisjes en vrouwen met een handicap. HI werkt voor dit project samen met gezondheidscentra, scholen en maatschappelijke organisaties. Samen organiseren zij opleidingen, bewustmakingssessies en pleitbezorgingsacties en HI leidt ook tieners op, zodat zij goede praktijken onder hun leeftijdsgroep kunnen verspreiden.

Het schoolsysteem in Togo is onvoldoende aangepast aan de behoeften van kinderen met een handicap. HI voert daarom een project uit om inclusieve toegang tot de lagere en middelbare school te garanderen en beroepsopleidingen voor kinderen en jongeren met een handicap te ontwikkelen. Samen met de scholen en de overheid maakt HI hen bewust van inclusief onderwijs en aangepaste onderwijsmethoden.

Onze teams leiden leraren op, ondersteunen scholen, zorgen voor centra voor leermiddelen en zetten zich ervoor in dat handicaps en de aanpassingen die nodig zijn om diensten toegankelijker te maken in de richtlijnen van de overheid worden opgenomen.  

HI houdt zich bezig met de bevordering en versterking van de rechten van personen met een handicap, met bijzondere aandacht voor genderdiscriminatie. Daartoe ondersteunt het programma maatschappelijke organisaties die geweld tegen vrouwen bestrijden door hun vaardigheden te versterken en hen aan te moedigen goede praktijken uit te wisselen.

Ten slotte werkt HI samen met de andere humanitaire actoren in het land om hen te helpen een meer inclusieve respons te ontwikkelen en meer rekening te houden met de specifieke behoeften van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen.

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Hoewel Togo rijk is aan natuurlijke hulpbronnen zoals goud en fosfaat, blijven de ongelijkheid en armoede in het land extreem groot, vooral onder mensen met een handicap die met tal van belemmeringen te maken hebben.

Togo ligt in West-Afrika en heeft verschillende politieke crises doorgemaakt in verband met de organisatie van presidentsverkiezingen. Hoewel het land sinds de onafhankelijkheid een democratisch regime kent, hebben deze fel betwiste verkiezingen tot grote onrust geleid.

Meer dan de helft van de Togolese bevolking leeft nog steeds onder de armoedegrens.
Door de poreuze grenzen met Burkina Faso, dat sinds januari 2015 wordt geteisterd door terroristische aanslagen, wordt het land geconfronteerd met een toenemende terroristische dreiging.

Negatieve maatschappelijke opvattingen over handicaps en een gebrek aan toegankelijke infrastructuur zorgen ervoor dat mensen met een handicap vaak worden uitgesloten van onderwijs en geen gelijke toegang hebben tot diensten, zoals zorg. Deze problemen worden echter zichtbaarder, vooral dankzij het pleitwerk van organisaties van mensen met een handicap. HI onderneemt stappen om deze situatie te veranderen in samenwerking met haar vele gouvernementele en niet-gouvernementele partners.

Team van Handicap International in Togo: 41

Aanwezig in Togo: sinds 1992

 

Lees ook

Seksuele gezondheid verbeteren begint met een mentaliteitswijziging
© A. Surprenant / MYOP / HI
Gezondheid

Seksuele gezondheid verbeteren begint met een mentaliteitswijziging

Met de steun van de Togolese overheid, rolde Handicap International 'ENSEMBLE' uit. Een project met een focus op de seksuele en reproductieve gezondheid van jongeren en vrouwen. Personen met een handicap worden uiteraard niet vergeten.

COVID-19: Nieuwe activiteiten
© HI
Gezondheid Noodhulp

COVID-19: Nieuwe activiteiten

De wereldwijde verspreiding van Covid-19 is een feit. Handicap International stuurt haar activiteiten voortdurend bij om kwetsbare personen bescherming te blijven bieden. De nadruk ligt op het sensibiliseren van de bevolking en de hulpverlening te verzekeren, met aandacht voor de psychosociale impact.

Dossier: revalidatiezorg, luxe of noodzaak?
X. Olleros - HI
Revalidatie

Dossier: revalidatiezorg, luxe of noodzaak?

Revalidatiezorg klinkt niet sexy. Je vult er geen hongerige magen mee, het vaccineert geen bevolkingen en het stopt geen tanks. Vandaar de vraag: hoe noodzakelijk is kwaliteitsvolle en betaalbare revalidatiezorg?