Goto main content

Togo

Door angst, taboes, geloofsovertuigingen of fatalisme worden mensen met een handicap in Togo gestigmatiseerd of in de steek gelaten. Handicap International steunt hen en stelt alles in het werk om de visie op handicaps te veranderen.

© J-J. Bernard / Handicap International

Lopende acties

In Togo leeft 58,7% van de bevolking onder de armoedegrens. Het aantal mensen met een handicap wordt geschat op 620.000. Een tiende van deze mensen zou nood hebben aan een prothese. Veel gemeenschappen beschouwen een persoon met een beperking als het slachtoffer van een vloek of een lotsbestemming of als straf voor het foutieve handelen van een ouder, zoals het niet respecteren van een verbod. Deze perceptie leidt ertoe dat ouders vaak hun kinderen met een handicap thuishouden en hen uit het zicht van iedereen onttrekken. De kinderen spelen nooit met anderen, mogen niet naar school en groeien op tot gemarginaliseerde volwassenen. In samenwerking met talrijke partners, zowel op overheidsniveau als in het verenigingsveld, zet Handicap International zich in om deze situatie te veranderen.

Bij het begin van onze acties in Togo in 1992 steunde Handicap International zeven orthopedische centra. Vervolgens bood onze organisatie steun bij de oprichting van de ENAM (École nationale des auxiliaires médicaux of Nationale School voor gezondheidswerkers). Dit is de enige West-Afrikaanse school die opleidingen organiseert voor Franstalige orthopedisten en logopedisten. In 2000 gingen we een partnerschap aan met ODM (Orthophonistes du Monde of Logopedisten van de Wereld) om een afdeling Logopedie op te richten in de ENAM. Handicap International voorzag in steun voor de ENAM tot eind 2015, die de instelling toeliet om zijn internationale reputatie te versterken en zijn administratieve en financiële basis te verstevigen.

Handicap International zet zich in om de sociale integratie van personen met een beperking te verbeteren. Onze teams reiken concrete oplossingen aan, zoals het aanbieden van protheses, revalidatiezorg, beroepsopleidingen en gezondheidszorg (vooral voor mama’s pasgeborenen en jonge kinderen), het helpen bij de integratie in het onderwijs en de bewustmaking van de gemeenschappen over het thema ‘handicap’ en het leiden van advocacy-acties om op te komen voor de rechten van mensen met een handicap. Het is cruciaal om iedereen te doen inzien dat mensen met een handicap volwaardige burgers zijn die actief kunnen deelnemen aan het sociale leven.

Verder leidt Handicap International in Togo een pilootproject dat erop gericht is de situatie van gedetineerden te verbeteren, zowel tijdens hun hechtenis als daarna bij hun terugkeer naar hun families. Onze teams benadrukken de negatieve impact die hechtenis heeft op de mentale gezondheid van de gedetineerden. Hun doel is oplossingen aan te reiken aan de penitentiaire administratie en alle betrokken actoren (familie van gedetineerden, gemeenschappen, gezondheidscentra, …)  voor een betere inachtneming van deze problematiek.

Interventiegebieden

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Sinds 1991 ondergaat Togo een groeiende economische crisis. Gedurende 40 jaar bleven politieke machtswisselingen uit, waardoor de internationale hulp op een zeer laag pitje stond. Vandaag staat het land weer op.

Door de dood van de oud-president en de daaropvolgende omstreden verkiezingen van 2005, zijn de economische indicatoren van het land nog meer achteruitgegaan. Na de parlementsverkiezingen van oktober 2007, die de internationale gemeenschap gunstig achtten, herrijst Togo uit de ongeziene sociale en politieke crisis die 19 jaar aansleepte. De internationale hulpverlening, die tijdens deze periode bevroren werd omwille van een democratisch tekort, werd hervat. De presidentsverkiezingen van maart 2010 verliepen in alle sereniteit en gaven de overwinning aan de aftredende president.

Sindsdien is Togo weer de weg naar groei ingeslagen, al laat dit momenteel nog na een positieve evolutie teweeg te brengen in het leven van de Togolezen. Het land blijft hangen op de 166ste plaats op 187 van de zogenaamde ‘index van de menselijke ontwikkeling’ (HDI).

Team van Handicap International in Togo: 51
Aanwezig in Togo: sinds 1992

Lees ook

COVID-19: Nieuwe activiteiten
© HI
Gezondheid Noodhulp

COVID-19: Nieuwe activiteiten

De wereldwijde verspreiding van Covid-19 is een feit. Handicap International stuurt haar activiteiten voortdurend bij om kwetsbare personen bescherming te blijven bieden. De nadruk ligt op het sensibiliseren van de bevolking en de hulpverlening te verzekeren, met aandacht voor de psychosociale impact.

Dossier: revalidatiezorg, luxe of noodzaak?
X. Olleros - HI
Revalidatie

Dossier: revalidatiezorg, luxe of noodzaak?

Revalidatiezorg klinkt niet sexy. Je vult er geen hongerige magen mee, het vaccineert geen bevolkingen en het stopt geen tanks. Vandaar de vraag: hoe noodzakelijk is kwaliteitsvolle en betaalbare revalidatiezorg?

Print eens een prothese: positieve resultaten met 3D-printing Innovatie Revalidatie

Print eens een prothese: positieve resultaten met 3D-printing

Kunnen 3D-printing en computergestuurd design ervoor zorgen dat meer mensen toegang krijgen tot kwalitatieve protheses? Handicap International is volop bezig met een innovatief onderzoek hierrond. De eerste resultaten zijn bemoedigend!