Goto main content

Seksuele gezondheid verbeteren begint met een mentaliteitswijziging

Gezondheid
Togo

Met de steun van de Togolese overheid, rolde Handicap International 'ENSEMBLE' uit. Een project met een focus op de seksuele en reproductieve gezondheid van jongeren en vrouwen. Personen met een handicap worden uiteraard niet vergeten.

Groep leerlingen, waarvan enkelen hartelijk lachen

Leerlingen van het Gbodjomé-lyceum volgen een participatief theaterstuk van de associatie Nyagbe in Goumoukopé, Togo | © A. Surprenant / MYOP / HI

Een gedragsverandering, dat is wat Handicap International in de eerste plaats met het ENSEMBLE-project beoogt. Via de actieve participatie van begunstigden worden verschillende acties rond het thema 'gender' ondernomen. Personen die in veel gevallen over het hoofd worden gezien, zoals personen met een handicap, worden specifiek opgenomen binnen het project.

Informatiemomenten over familieplanning, educatieve toneelstukken, praatsessies,...  Het aantal evenementen dat door Handicap International worden georganiseerd is niet min. Telkens met plaats voor een uitwisseling tussen de deelnemers en onder begeleiding van vroedvrouwen die door de ngo een extra opleiding achter de rug hebben. Op deze manier leren de deelnemers onder andere meer over de bestaande voorbehoedsmiddelen en worden misvattingen uitgeklaard. Er doen immers heel wat geruchten de ronde: een aantal voorbehoudsmiddelen zouden onvruchtbaarheid veroorzaken of ziektes als malaria overdragen. Na zo'n sessie kunnen vrouwen meteen naar huis gaan met een gewenst voorbehoedsmiddel, dat door de Togolese overheid wordt voorzien.

In West-Afrika sterven elke dag opnieuw honderden vrouwen aan de gevolgen van een zwangerschap of bevalling. Dat zegt de West-Afrikaanse Gezondheidsorganisatie. Via voorbehoedsmiddelen kunnen vrouwen meer grip krijgen op hun seksuele gezondheid en op hun reproductiviteit.

BewustmakingscomitésJohnson Jean Apanh, 67 ans, chef traditionnel Etro Kpetodeka (vaudou) et membre du comité de sensibilisation de HI à Agouégan. © A. Surprenant / MYOP / HI

Om de discussie over de problematiek rond seksuele en reproductieve gezondheid binnen de gemeenschappen te openen, zet Handicap International bewustmakingscomités op. Deze bestaan uit verschillende belangrijke actoren uit de maatschappij: religieuze en traditionele leiders, vrouwenbewegingen, studentengroepen, vertegenwoordigers van de overheid, specialisten van Handicap International en zorgverleners. Op het eind van elke bijeenkomst nemen de comités enkele gezamenlijke beslissingen die door alle deelnemende partners zullen worden uitgevoerd.

Johnson Jean Apanh, 67 jaar, is een traditionele leider en maakt deel uit van het bewustmakingscomité van Agouégan, in het zuiden van Togo. Samen met twee priesters en de onderdirecteur van de lokale school, is Johnson als invloedrijk persoon binnen de gemeenschap aanwezig bij elke vergadering. Hij ziet heel wat ouders en probeert hen te overtuigen van het belang om met hun kinderen te praten over hun seksuele gezondheid en hen hier meer over bij te brengen. Een taak die geduld vereist, aldus Johnson.

"We willen het beste voor de toekomst van onze kinderen. Daarom moeten we hun bewustzijn vergroten. Dat is een opdracht voor ons allemaal." - Johnson Jean Apanh

Gezondheidsprogramma op de radio

De 34-jarige Akoko Sogbadji is al 12 jaar vroedvrouw. Ze volgde ondertussen al meerdere opleidingen rond seksuele en reproductieve gezondheid, hoe de dialoog met jongeren aangaan, en over gendergerelateerd geweld. Telkens opnieuw opleidingen die door Handicap International worden georganiseerd. Volgens Akoko staan we nog maar aan het begin van een mentaliteitsverandering en zal het ook nog heel wat tijd nodig hebben. Ze duidt op enkele grote obstakels die nog overwonnen moeten worden, zoals een aantal persistente overtuigingen, maar ook het traditionele geloof dat zich tegen familieplanning opzet. Toch is er al heel wat veranderd sinds het moment Akoko vroedvrouw werd. Zo zorgt de Togolese overheid voortaan voor een financiële tussenkomst voor keizersneden en geneesmiddelen voor zwangere vrouwen.

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken heeft Akoko ook een eigen radiorogramma. Daarin praat ze over alles wat met de gezondheid van vrouwen en zwangerschapsproblemen te maken heeft. Ze houdt ervan om via haar kennis andere vrouwen te helpen.

Zwijgen is geen oplossingAkoko Sogbadji, 34 ans, sage-femme depuis 12 ans © A. Surprenant / MYOP / HI

"Voordien werden we als vroedvrouw niet opgeleid over hoe we moesten omgaan met jongeren", zegt Akoko. "Vele zaken vinden plaats omdat we simpelweg niet op een open manier met hen praatten over seksualiteit. Omdat wij er hen niets over vertelden, moesten ze alles zelf ontdekken. Een slechte ervaring? Spijtig voor hen. Een leuke ervaring? Top. De nieuwe opleidingen hebben echter een positieve impact op hun gezondheid. Ze durven naar ons toe te komen en zijn niet meer bang om weggestuurd te worden van het gezondheidscentrum. Ze weten dat ze er nu een luisterend oor vinden."

Dat luisterend oor kan Akoko nu ook inzetten via de gsm die Handicap International heeft voorzien. Door haar nummer mee te geven aan elke jongere die langskomt in het centrum, is ze altijd bereikbaar via Whatsapp. Ze kunnen haar ook bellen bij problemen. Akoko kan op die manier tijdig de nodige hulp bieden.

Voor ze de opleidingen volgde zat Akoko met een bepaalde schroom om over bepaalde onderwerpen te praten. Zelfs met haar eigen kinderen lukte het niet. Maar ze weet nu dat zwijgen geen oplossing is. Ze heeft geleerd hoe ze een echte vertrouwensband met jongeren kan opzetten

Het ENSEMBLE-project in een notendop:
•    3 landen: Togo (regio Maritime), Ivoorkust (regio Gbeke) en Senegal (regrio Kolda).
•    207 bijeenkomsten van bewustmakingscomités georganiseerd
•    262 gezondheidswerkers en gemeenschapswerkers kregen een opleiding
•    2.382 personen genoten van diensten rond contraceptie
•    23.635 personen werden gesensibiliseerd
Gepubliceerd op: 24 juli 2023

Meer over dit onderwerp

Wanneer niet het lichaam, maar het hoofd moet revalideren
© HI
Gezondheid

Wanneer niet het lichaam, maar het hoofd moet revalideren

Handicap International ondersteunt vluchtelingen in Oeganda met psychologische hulp en zet hiermee opnieuw levens op de rails.

6 maanden na de aardbeving krijgt Rema haar prothese
© HI 2023
Gezondheid Mijnen en andere wapens Noodhulp Revalidatie

6 maanden na de aardbeving krijgt Rema haar prothese

Op 6 februari 2023 raakte het Syrische meisje bedolven onder het puin. Ze zat maar liefst 30 uur vast. Door de verwondingen moest haar been onmiddellijk geamputeerd worden.

"Ik wil gewoon een waardig leven leiden met mijn gezin”
© Saleh Aliwa- H.I.
Gezondheid

"Ik wil gewoon een waardig leven leiden met mijn gezin”

"Ik ben de sterkste van de wereld!” Dat is hoe Khaled, een vier-en-een-half jaar oud energiebommetje, het team van HI verwelkomt in zijn huis.