Goto main content

Senegal

In Senegal voert Handicap International ontmijningsoperaties uit gericht op het ontwikkelen van een inclusieve, duurzame en rechtvaardige samenleving om de levenskwaliteit van mensen in een kwetsbare situatie, waaronder mensen met een handicap, te verbeteren.

Vier mensen gekleed in een beschermende ontmijningsuitrusting staan op een beschaduwd zandpad.

Team voor handmatige ontmijning: Maïbata Sané, Idrissa Manga, Pierre Marie Badji en Moussa Traoré. | © A. Faye / HI

Lopende acties

Handicap International werkt vooral in de gebieden waar de nood het hoogst is, namelijk in de twee regio's van Dakar, de drie regio's van Casamance en de regio Saint-Louis.
De teams van Handicap International ontwikkelen projecten voor opleiding en voor professionele en economische integratie van mensen in een kwetsbare situatie en mensen met een handicap om gelijke kansen te bevorderen. De organisatie leidt ook meerdere projecten voor inclusief onderwijs en economische integratie, om de kansen op onderwijs en de ontwikkeling van vaardigheden te vergroten, om het succes van jongeren met een handicap tijdens hun hele leertraject te bevorderen. Om vooroordelen te bestrijden en de opleiding van onderwijzers te verbeteren, werkt de organisatie samen met lokale overheden en versterkt ze Senegalese verenigingen in hun beleidsbeïnvloeding. Handicap International sensibiliseert ook de verschillende actoren van de arbeidsmarkt en verbetert ook de toegankelijkheid van diensten en voorzieningen. De organisatie neemt ook deel aan een studie in Dakar, om de universele toegankelijkheid in stedelijke gebieden en sociale woningen te steunen. 

Handicap International werkt ook aan de bescherming en bevordering van de rechten van mensen met een handicap, met bijzondere aandacht voor de preventie van geweld tegen vrouwen en meisjes met een handicap. Daarom steunt Handicap International verenigingen en vrouwen met een handicap die het voortouw nemen bij de bestrijding van geweld en discriminatie.

Op het gebied van gezondheid werkt Handicap International ook aan de bevordering van seksuele en reproductieve gezondheidsrechten, vooral van vrouwen en tienermeisjes. Samen met maatschappelijke organisaties worden sensibiliserings- en opleidingsactiviteiten uitgevoerd. In Saint-Louis werkt Handicap International samen met maatschappelijke organisaties en gezondheidsprofessionals om diabetespatiënten de juiste zorg te bieden. In deze regio komt deze ziekte heel vaak voor. De organisatie doet ook aan beleidsbeïnvloeding en sensibilisering voor de bevolking. Er worden ook projecten voor fysieke en functionele revalidatiezorg uitgevoerd om bestaande gezondheidscentra en hun vermogen om patiënten te verzorgen, te versterken.

Tot slot richt de organisatie zich ook op ontmijning, risicovoorlichting en niet technische onderzoeksactiviteiten om de ontwikkeling van een duurzame vrede in Casamance te bevorderen. Deze regio wordt al veertig jaar geteisterd door conflict. Handicap International voert ontmijningsoperaties, zowel handmatig als mechanisch als met dieren, uit om land terug beschikbaar te maken voor de gemeenschappen en de toegang tot diensten te verbeteren voor iedereen.

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Kaart van HI-interventies in Senegal

Senegal is een belangrijke economische macht in West-Afrika, maar een aanzienlijk deel van de bevolking leeft in extreme armoede. Mensen met een handicap worden nog vaak gediscrimineerd en bevinden zich in een heel kwetsbare situatie. 

Het land is politiek stabiel en economisch dynamisch, hoewel de coronapandemie de groei in 2020 heeft vertraagd. Ondanks deze stabiliteit heeft de crisis in Casamance, die al meer dan veertig jaar aanhoudt, een groot aantal landmijnongevallen veroorzaakt. In Senegal blijft het beheer van handvuurwapens en explosieve wapens een gevoelige kwestie. Het conflict heeft geleid tot volksverhuizingen en de toegang tot landbouwgrond is beperkt in de regio, die wordt beschouwd als de 'graanschuur van Senegal'.

Het wetgevingskader voor handicaps is in de goede richting veranderd sinds 2010, toen Senegal het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap ratificeerde. Mensen met een handicap worden echter nog dagelijks geconfronteerd met belemmeringen om toegang te krijgen tot gezondheidszorg, onderwijs en werk. Deze situatie wordt nog verergerd door de moeilijkheden en/of de weigering van families om financiële middelen en tijd aan hen te besteden. Hoewel ze het slachtoffer blijven van discriminatie en gemarginaliseerd worden in de samenleving, blijven ze vechten voor de erkenning van hun grondrechten.

Het aantal schoolgaande kinderen met een handicap, dat ver onder het nationale gemiddelde ligt, is een van de grote uitdagingen bij de ontwikkeling van het onderwijs in het land. Daar zijn meerdere redenen voor: de onderwijzers zijn terughoudend om kinderen met een handicap in hun klas op te nemen en hebben weinig vaardigheden om te beantwoorden aan hun educatieve behoeftes, de ouders onderschatten de capaciteiten van hun kinderen en de gemeenschap erkent er geen en het overheidsbeleid houdt nog niet voldoende rekening met de inclusieve dimensie van het onderwijs. 

Team van Handicap International in Senegal: 80

Aanwezig in Senegal: sinds 1995

Lees ook

Ik wil dat mijn kleinkinderen opgroeien in het land van mijn voorouders
© A. Faye / HI
Mijnen en andere wapens

Ik wil dat mijn kleinkinderen opgroeien in het land van mijn voorouders

In 1992 moest Mansata het dorp Bissine in Senegal ontvluchten door gewapend geweld. Dertig jaar later woont ze er opnieuw veilig met haar kinderen en kleinkinderen.

Nieuw hondenteam start met ontmijningswerk in Senegal
© A. Stachurski / HI
Mijnen en andere wapens

Nieuw hondenteam start met ontmijningswerk in Senegal

Vier Mechelse herdershonden krijgen hun laatste trainingen door onze Belgische partnerorganisatie APOPO. Binnenkort gaan ze landmijnen opsporen in de tropische regio Casamance.

Élisabeth, dé link tussen de ontmijners van Handicap International en de lokale bevolking
© A. Sawadogo / HI
Mijnen en andere wapens

Élisabeth, dé link tussen de ontmijners van Handicap International en de lokale bevolking

Als verbindingsofficier met de gemeenschap is Elisabeth's rol essentieel om de veiligheid van de operaties te garanderen en het vertrouwen van de bevolking te winnen. Voor, tijdens en na het ontmijningsproces.