Goto main content

Senegal

In Senegal werkt Handicap International aan een inclusieve, duurzame en rechtvaardige maatschappij die de levenskwaliteit van kwetsbare mensen en mensen met een handicap kan verbeteren.

© J-J. Bernard / HI

Lopende acties

HI is aanwezig in Senegal sinds 1995. De eerste acties stonden in het teken van functionele revalidatie zodat mensen met een handicap hun mobiliteit konden herwinnen. Intussen is het aantal acties opgelopen tot 30, een groot aantal hiervan in Casamance, waaronder de opruiming van mijnen tussen 2007 en 2017. Onder de huidige projecten in de regio’s Dakar en Casamance:

  • ​Preventie, opsporing en opvolging van handicaps na gezondheidsproblemen bij moeders, pasgeborenen en kinderen.
  • Ervoor zorgen dat alle kinderen met een handicap naar school kunnen gaan en deelnemen aan de maatschappij.
  • Mensen met een handicap integreren op de werkvloer
  • Revalidatietechnieken en –diensten verbeteren in samenspraak met lokale fysiotherapie-organisaties.
  • Mensen met een handicap betrekken in de strijd tegen HIV

Voor volwassenen met een handicap heeft onze organisatie een project lopen rond professionele integratie. Een ander project heeft als doel dat er meer rekening wordt gehouden met personen met een handicap in de programma’s die strijden tegen hiv en aids.

Een andere belangrijke interventie van Handicap International in Senegal bestaat erin de bevolking van Casamance te beschermen tegen antipersoonsmijnen en antitankmijnen, die hun leven bedreigen en de ontwikkeling van hun regio belemmeren. Onze organisatie begon in 1999 met haar verwoede strijd tegen achtergelaten antipersoonsmijnen door een grote sensibiliseringscampagne te lanceren om de bevolking te wijzen op de gevaren ervan. In 2006 bouwden we een orthopedie- en revalidatiecentrum in het regionaal hospitaal van Ziguinchor, om de slachtoffers van deze wapens te helpen. Handicap International startte in 2007 met ontmijningsactiviteiten in dezelfde regio. Na een eerste fase van vijf jaar werden de ontmijningsactiviteiten onderbroken, om hernomen te worden in oktober 2015.

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Senegal is een belangrijke economische sterkhouder in West-Afrika, maar de rijkdommen zijn ongelijk verdeeld. 45,1% van de inwoners leven in een situatie van extreme armoede. Personen met een handicap horen hier zeker bij. In het zuiden van het land, in Casamance, leven de mensen nog steeds onder de bedreiging van antipersoonsmijnen.

Het juridisch kader ten opzichte van de kwestie van handicaps in Senegal evolueert positief sinds de goedkeuring van het VN-verdrag inzake rechten voor personen met een handicap in 2010. [1] Maar de wetten die daaropvolgend werden aangenomen, hebben zich nog nauwelijks vertaald in concrete politieke acties. Mensen met een beperking in Senegal ondervinden dagelijks moeilijkheden om toegang te krijgen tot fundamentele rechten zoals gezondheid, onderwijs en werkgelegenheid. Ze blijven het slachtoffer van discriminatie en hebben nog een strijd te gaan om hun fundamentele rechten te laten erkennen. Sinds 1995 vecht Handicap International helpt Handicap International hen hierbij.

Verder lijdt het land ook erg onder het conflict dat al 30 jaar aansleept tussen het Senegalese leger en de afscheidingsbeweging in Casamance. Dit conflict verarmt het land en remt de ontwikkeling ervan af, vooral door het gebruik van antipersoonsmijnen. De toegang tot (veilige) landbouwgrond wordt hierdoor dus erg beperkt in de regio, die als ‘de graanzolder van Senegal’ wordt beschouwd. Sinds 1988 – het jaar waarin Senegal het verdrag van Ottawa ondertekende dat antipersoonsmijnen verbiedt – werden 832 mensen het slachtoffer van een landmijn. Meer dan 600 onder hen overleefden, maar hebben nu nood aan verzorging, orthopedische apparatuur en medische, sociale en economische begeleiding. 

Team van Handicap International in Senegal: 54
Aanvang van het programma: 1995

[1] Dit verdrag heeft als doel mensen met een handicap hetzelfde volle genot van mensenrechten  en fundamentele vrijheden te gevan als aan anderen, deze rechten en vrijheden te bevorderen en te beschermen. Het verdrag streeft ook de bevordering na van respect voor hun intrinsieke waardigheid.

Lees ook

“Deze job is super. Mijn handicap doet er niet toe!” Integratie

“Deze job is super. Mijn handicap doet er niet toe!”

“Meermaals kreeg ik een stageplaats aangeboden. Tot ik op gesprek ging en ze mijn handicap zagen, daarna hoorde ik plots niets meer”, zegt Boubacar, een 33-jarige Senegalese jurist. Om situaties zoals deze recht te trekken, leidt Handicap International een project rond waardig werk voor mensen met een beperking.