Goto main content

Senegal

In Senegal werkt Handicap International (HI) aan de ontwikkeling van een inclusieve, duurzame en rechtvaardige samenleving om de levenskwaliteit van kwetsbare mensen, waaronder mensen met een handicap, te verbeteren.

In mei 2022 begon HI met ontmijningsactiviteiten in Casamance, in het zuiden van Senegal, waar de organisatie sinds 2008 al bijna 470.000 m² land heeft ontmijnd.

In mei 2022 begon HI met ontmijningsactiviteiten in Casamance, in het zuiden van Senegal, waar de organisatie sinds 2008 al bijna 470.000 m² land heeft ontmijnd. | © A. Sawadogo / HI

Lopende acties

HI werkt daar waar de nood het hoogst is, namelijk in de twee regio's van Dakar en de drie regio's van Casamance.
De HI-teams leiden opleidingsprojecten en projecten voor beroepsopleiding en economische integratie voor kwetsbare mensen en mensen met een handicap om gelijke kansen te bevorderen. Ze werken ook aan de bescherming en bevordering van de rechten van mensen met een handicap, met bijzondere aandacht voor de preventie van geweld tegen vrouwen en meisjes met een handicap. HI steunt verenigingen en vrouwen met een handicap die het voortouw nemen bij de bestrijding van geweld en discriminatie.

HI voert verschillende projecten voor inclusief onderwijs en economische inclusie uit die bedoeld zijn om de kansen in het basisonderwijs te vergroten, vaardigheden te ontwikkelen en het succes van jongeren met een handicap tijdens het hele leerproces te bevorderen. Om vooroordelen te bestrijden en de opleiding van leerkrachten te verbeteren, werken onze teams samen met lokale autoriteiten en ondersteunen ze Senegalese verenigingen bij hun belangenbehartiging. Ze werken ook aan de bewustmaking van de verschillende actoren in de arbeidsmarkt en aan de verbetering van de toegankelijkheid van diensten en structuren.

HI werkt ook aan de bevordering van seksuele en reproductieve gezondheidsrechten, waarbij de nadruk ligt op vrouwen en tienermeisjes. Samen met maatschappelijke organisaties worden bewustmakings- en opleidingsactiviteiten uitgevoerd. Er worden ook projecten voor fysieke en functionele rehabilitatie uitgevoerd, gericht op het versterken van bestaande gezondheidscentra en hun capaciteit om aan de behoeften van de bevolking te voldoen.

Ons ontmijningsteam voert ontmijnings-, onderzoeks- en risico-educatieactiviteiten uit om de opbouw van duurzame vrede in Casamance te bevorderen. Ze voeren opruimingsoperaties uit om land terug te geven aan de gemeenschappen en de toegang tot diensten te verbeteren.

 

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Kaart van HI-interventies in Senegal

Senegal is een belangrijke economische macht in West-Afrika, maar een aanzienlijk deel van de bevolking leeft in extreme armoede. Mensen met een handicap worden vaak gediscrimineerd en zijn zeer kwetsbaar.

Het land is politiek stabiel en economisch dynamisch, hoewel de Covidepandemie de groei in 2020 heeft aangetast. Ondanks deze stabiliteit heeft de crisis in Casamance, die al 40 jaar aanhoudt, een groot aantal mijnongevallen veroorzaakt.  In Senegal blijft het beheer van handvuurwapens en explosieve wapens een gevoelige kwestie. Het conflict in Casamance heeft geleid tot volksverhuizingen en de toegang tot landbouwgrond is beperkt in deze regio, die wordt beschouwd als de 'graanschuur van Senegal'.

Het wetgevingskader voor handicaps is ten goede veranderd sinds 2010, toen Senegal het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap ratificeerde. Mensen met een handicap worden echter nog dagelijks geconfronteerd met belemmeringen wanneer ze toegang proberen te krijgen tot gezondheidszorg, onderwijs en werk. Ze zijn het slachtoffer van discriminatie en worden gemarginaliseerd in de samenleving en blijven vechten voor erkenning van hun fundamentele rechten. Het verhogen van het scholarisatie van kinderen met een handicap, dat ver onder het nationale gemiddelde ligt, is een van de grote uitdagingen bij de ontwikkeling van het onderwijs in het land.

Team van Handicap International in Senegal: 80

Aanvang van het programma: 1995

Lees ook

Ik wil dat mijn kleinkinderen opgroeien in het land van mijn voorouders
© A. Faye / HI
Mijnen en andere wapens

Ik wil dat mijn kleinkinderen opgroeien in het land van mijn voorouders

In 1992 moest Mansata het dorp Bissine in Senegal ontvluchten door gewapend geweld. Dertig jaar later woont ze er opnieuw veilig met haar kinderen en kleinkinderen.

Nieuw hondenteam start met ontmijningswerk in Senegal
© A. Stachurski / HI
Mijnen en andere wapens

Nieuw hondenteam start met ontmijningswerk in Senegal

Vier Mechelse herdershonden krijgen hun laatste trainingen door onze Belgische partnerorganisatie APOPO. Binnenkort gaan ze landmijnen opsporen in de tropische regio Casamance.

Élisabeth, dé link tussen de ontmijners van Handicap International en de lokale bevolking
© A. Sawadogo / HI
Mijnen en andere wapens

Élisabeth, dé link tussen de ontmijners van Handicap International en de lokale bevolking

Als verbindingsofficier met de gemeenschap is Elisabeth's rol essentieel om de veiligheid van de operaties te garanderen en het vertrouwen van de bevolking te winnen. Voor, tijdens en na het ontmijningsproces.