Goto main content

Benin

In Benin werkt Handicap International (HI) aan de verbetering van de levenskwaliteit van mensen met een handicap en de bevordering van hun volledige deelname aan het economische en sociale leven van het land

Deze jongen kan dankzij de revalidatiezorg opnieuw stappen en naar school gaan.

Deze jongen kan dankzij de revalidatiezorg opnieuw stappen en naar school gaan. | © R. Binard / HI

Lopende acties

HI werkt aan de verbetering van de professionele en economische integratie van mensen met een handicap door middel van bewustmaking, opleiding en belangenbehartiging. Ons programma ondersteunt de oprichting van inclusieve bedrijven en ontwikkelt begeleidings- en financiële steunmechanismen om de toegang tot werk voor mensen met een handicap te bevorderen. Onze teams werken samen met de autoriteiten, bedrijven en opleidingscentra om de deelname van mensen met een handicap aan het politieke debat te vergemakkelijken en om belangenbehartigingsacties te ondersteunen die erop gericht zijn hun integratie in de wereld van het werk veilig te stellen.

HI ondersteunt ook organisaties voor personen met een handicap om hun capaciteiten te ontwikkelen en hun structuren duurzaam te maken. Om mensen met een handicap te helpen volledig deel te nemen aan de samenleving en aan de ontwikkeling van overheidsbeleid, voeren onze teams toegankelijkheidsbeoordelingen uit, versterken zij de capaciteiten en vaardigheden van organisaties voor personen met een handicap en ondersteunen zij hun ontwikkeling op lokaal en nationaal niveau.

De teams van HI werken ook samen met de autoriteiten en scholen om ervoor te zorgen dat kinderen toegang hebben tot onderwijs door het onderwijsbeleid en de onderwijsstrategieën op nationaal niveau te verbeteren en ervoor te zorgen dat leerkrachten over de nodige kennis en vaardigheden beschikken om alle leerlingen kwaliteitsonderwijs en -ondersteuning te bieden.

Om ervoor te zorgen dat rekening wordt gehouden met de kwetsbare bevolkingsgroepen, leidt HI humanitaire actoren op om de prioritaire behoeften te analyseren en het effect van hun hulp te verbeteren. Onze teams ondersteunen organisaties van mensen met een handicap en maatschappelijke organisaties die geweld tegen vrouwen en meisjes bestrijden, met name door middel van opleiding en het delen van goede praktijken.

Ten slotte werkt HI samen met een opleidingscentrum voor ontmijning in Benin (CPADD - Centre for advanced training in post-conflict demining and decontamination operations). De opleidingsmodules worden ontwikkeld om de veiligheid van wapenvoorraden en conventionele wapens te verbeteren en het risico te beperken van accidentele explosies die wereldwijd elk jaar honderden slachtoffers maken.

 

Interventiegebieden

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Kaart van HI-interventies in Benin

Benin heeft sinds 1990 een stabiele democratie, maar de economische situatie is nog steeds kwestbaar: bijna de helft van de bevolking leeft in extreme armoede. Een grote meerderheid van de beroepsbevolking is afhankelijk van de informele economie en de landbouw.

 

De Republiek Benin is een West-Afrikaans land aan de Golf van Guinee, met Porto-Novo als politieke hoofdstad en Cotonou als economische hoofdstad. De economie van Benin is sterk afhankelijk van de landbouw en de informele handel van uitvoer en doorvoer naar Nigeria (goed voor ongeveer 20% van het BBP). De informele economie zou 65% van de totale activiteit vertegenwoordigen en meer dan 90% van de beroepsbevolking betreffen.  

In 2020 had de COVID-19 pandemie ernstige gevolgen voor belangrijke sectoren van de economie, zoals landbouw, vervoer en handel, waardoor de economische groei van het land werd afgeremd.

In Benin worden personen met een handicap nog steeds sterk gestigmatiseerd en worden zij beschouwd als een vloek of een straf. Deze perceptie is geleidelijk aan het veranderen, met name dankzij de bewustmakings- en voorspraakactiviteiten van organisaties voor personen met een handicap. De toegang tot onderwijs, werk of aangepaste zorg blijft echter moeilijk en bij ontwikkelingsinitiatieven wordt nog steeds geen rekening gehouden met personen met een handicap.

Team van Handicap International in Benin: 23

Aanwezig in Benin: sinds 1999

Lees ook

Meer kinderen met een beperking op de (gewone) schoolbanken in West-Afrika Integratie

Meer kinderen met een beperking op de (gewone) schoolbanken in West-Afrika

Handicap International helpt 170.000 kinderen met een handicap in negen landen in West-Afrika met een project rond inclusief onderwijs. “We schatten dat één op vier kinderen met een handicap niet naar school gaat. We streven naar een duurzame verandering in de onderwijscultuur ten opzichte van deze kinderen”, legt projectverantwoordelijke Sandra Boisseau uit.