Go to main content

Benin

Handicap International wil in Benin vooral de levenskwaliteit van mensen met een beperking verbeteren. Zij moeten volop aan het sociale en economische leven kunnen deelnemen.

HI Benin, persoon met een beperking op driewieler

HI Benin, persoon met een beperking op driewieler | © R. Binard / HI

Lopende acties

HI werkt aan de totstandkoming van een arbeidsmarkt en een economie die meer rekening houdt met mensen met een handicap in Benin. Dit doen ze vooral door middel van bewustmaking. De organisatie werkt samen met de overheid, bedrijven en opleidingscentra om mensen met een handicap meer te betrekken bij het politieke debat.

HI werkt samen met de autoriteiten en scholen om ervoor te zorgen dat kinderen toegang hebben tot onderwijs. Onze organisatie werkt aan de verbetering van onderwijsbeleid en –strategieën. Het is voor ons belangrijk dat leerkrachten over de nodige kennis en vaardigheden beschikken om alle leerlingen kwaliteitsonderwijs en -ondersteuning te bieden. 

De organisatie werkt ook op het gebied van verkeersveiligheid om de omstandigheden voor weggebruikers te verbeteren en een nationaal actieplan uit te voeren.

Tot slot werkt Handicap International samen met een lokaal vormingscentrum voor ontmijning (CPADD - Centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution). Samen worden vormingsmodules ontwikkeld om de veiligheid van wapen- en conventionele munitiestocks te verbeteren en zo de risico's te beperken van ongevallen met explosies, die elk jaar honderden slachtoffers eisen wereldwijd.

Interventiegebieden

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Kaart van HI-interventies in Benin

Ondanks het feit dat Benin sinds 1990 een stabiele democratie kent, blijft de economische situatie in het land kwetsbaar: ongeveer de helft van de bevolking leeft in extreme armoede. Een grote meerderheid van de beroepsbevolking is afhankelijk van de informele economie en de landbouw.

 

Voor mensen met een beperking is het erg moeilijk om verzorging te krijgen die is aangepast aan hun noden. Met deze mensen wordt nauwelijks rekening gehouden bij ontwikkelingsinitiatieven.

Team van Handicap International in Benin: 22
Aanwezig in Benin: sinds 1999