Goto main content

Benin

In Benin werkt Handicap International aan de verbetering van de levenskwaliteit van mensen met een handicap en de bevordering van hun volledige deelname aan het economische en sociale leven van het land.

Deze jongen kan dankzij de revalidatiezorg opnieuw stappen en naar school gaan.

Deze jongen kan dankzij de revalidatiezorg opnieuw stappen en naar school gaan. | © R. Binard / HI

Lopende acties

Handicap International werkt aan de verbetering van de professionele en economische integratie van mensen met een handicap door middel van sensibilisering, opleiding en belangenbehartiging. De organisatie ondersteunt de oprichting van inclusieve bedrijven en ontwikkelt begeleidings- en financiële steunmechanismen om de toegang tot werk voor mensen met een handicap te bevorderen. De teams werken samen met de autoriteiten, bedrijven en opleidingscentra om de deelname van mensen met een handicap aan het politieke debat te vergemakkelijken en om belangenbehartigingsacties te ondersteunen die erop gericht zijn hun professionele integratie veilig te stellen.

Handicap International werkt samen met autoriteiten en scholen om ervoor te zorgen dat kinderen toegang hebben tot onderwijs en dat er een inclusieve aanpak wordt ontwikkeld in Benin. De organisatie zet zich in om het onderwijsbeleid en de onderwijsstategieën te verbeteren op nationaal niveau en waakt erover dat de onderwijzers beschikken over de nodige kennis en vaardigheden om kwaliteitsonderwijs en -steun te bieden aan alle leerlingen. Bovendien ondersteunt Handicap International families van kinderen met een handicap door consultaties te organiseren en kinderen door te verwijzen naar geschikte gezondheidscentra, afhankelijk van hun behoeftes.

Om de zorg voor de mensen in de meest kwetsbare situaties te bevorderen, leidt Handicap International humanitaire hulpverleners op in het analyseren van de meest dringende behoeftes en in het verbeteren van de impact van de hulp. De organisatie werkt samen met andere ngo's in het land zodat zij in hun acties zeker rekening houden met de specifieke behoeftes van bepaalde bevolkingsgroepen, zoals personen met een handicap, ouderen of vrouwen. Handicap International ontwikkelt ook een logistieke expertise, zodat de kennis over de behoeftes en kwetsbaarheden van de bevolkingsgroepen heel precies wordt. Gewapend met deze kennis, kan de organisatie andere humanitaire hulpverleners aanbevelen om projecten op te zetten ter bevordering van de veerkracht van de gemeenschappen en hun vermogen om op eigen benen te staan. 

Bovendien werkt de organisatie samen met organisaties voor personen met een handicap en maatschappelijke organisaties ter bestrijding van het geweld tegen vrouwen en meisjes, vooral als ze een handicap hebben. Handicap International begeleidt hen met opleidingen en het delen van goede praktijken om de impact van hun actie te vergroten. 

Ten slotte werkt HI samen met een opleidingscentrum voor ontmijning in Benin (CPADD - Centre for advanced training in post-conflict demining and decontamination operations). De opleidingsmodules worden ontwikkeld om de veiligheid van wapenvoorraden en conventionele wapens te verbeteren en het risico te beperken van onopzettelijke explosies die wereldwijd elk jaar honderden slachtoffers maken. Daarnaast werkt Handicap International ook samen met overheidsinstellingen over het vraagstuk rond risicovoorlichting. De organisatie neemt deel aan het ontwerpen van sensibiliseringstools die aangepast zijn aan iedereen en leidt hulpverleners op in risicovoorlichting. 

Interventiegebieden

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Kaart van HI-interventies in Benin

Benin heeft sinds 1990 een stabiele democratie, maar de economische situatie is nog steeds kwetsbaar: bijna de helft van de actieve bevolking is afhankelijk van de informele economie en de landbouw.

 

De Republiek Benin is een West-Afrikaans land aan de Golf van Guinea, met Porto-Novo als politieke hoofdstad en Cotonou als economische hoofdstad. De economie van Benin is sterk afhankelijk van de informele handel van wederuitvoer en doorvoer naar Nigeria (goed voor ongeveer 20% van het BBP). De informele economie zou 65% van de totale activiteit vertegenwoordigen en meer dan 90% van de beroepsbevolking betreffen. 

In 2020 had de COVID-19 pandemie ernstige gevolgen voor belangrijke sectoren van de economie, zoals landbouw, vervoer en handel, waardoor de economische groei van het land werd afgeremd.

Sinds augustus 2023 heeft Benin de grenzen met Niger gesloten als onderdeel van de sancties van ECOWAS uit protest tegen de staatsgreep. Dit had een negatieve invloed op de autonome haven van Cotonou, waarlangs de goederen voor Niger getransporteerd worden. Bovendien stegen de prijzen van essentiële goederen sterk. Ondanks het ontbreken van officiële cijfers, wijst alles op de negatieve impact van deze sluiting op de economie in Benin. 

In Benin worden personen met een handicap nog steeds sterk gestigmatiseerd en wordt een handicap beschouwd als een vloek of een straf. Deze perceptie is geleidelijk aan het veranderen, met name dankzij de bewustmakings- en beleidsbeïnvloedingsactiviteiten van organisaties voor personen met een handicap. De toegang tot onderwijs, werk of aangepaste zorg blijft echter moeilijk en bij ontwikkelingsinitiatieven wordt nog steeds geen rekening gehouden met personen met een handicap.

Team van Handicap International in Benin: 44

Aanwezig in Benin: sinds 1999

Lees ook

Meer kinderen met een beperking op de (gewone) schoolbanken in West-Afrika Integratie

Meer kinderen met een beperking op de (gewone) schoolbanken in West-Afrika

Handicap International helpt 170.000 kinderen met een handicap in negen landen in West-Afrika met een project rond inclusief onderwijs. “We schatten dat één op vier kinderen met een handicap niet naar school gaat. We streven naar een duurzame verandering in de onderwijscultuur ten opzichte van deze kinderen”, legt projectverantwoordelijke Sandra Boisseau uit.