Go to main content
 
 

Sierra Leone

Onderwijs voor iedereen, inclusief kinderen met een handicap, is de doelstelling van Handicap International (HI) in Sierra Leone. Onze organisatie werkt ook aan de verbetering van de levenskwaliteit en de geestelijke gezondheid van mensen die lijden aan psychosociale problemen of die leven met een geestelijke gezondheidsstoornis. 

Sierra Leoneese kinderen die zich amuseren

Sierra Leoneese kinderen die zich amuseren | © Federico Saracini / HI

Lopende acties

In 1996 startte HI zijn eerste activiteiten in Sierra Leone, met de opening van een revalidatiecentrum in Bo. Sindsdien heeft HI door middel van verschillende projecten bijgedragen tot de verhoging van de normen voor revalidatiezorg en de bevordering van de agenda van inclusief onderwijs, de bescherming en de geestelijke gezondheid in Sierra Leone.

HI werkt samen met gemeenschappen en lokale partners om op gemeenschapsniveau respons- en preventiestrategieën op het gebied van geestelijke gezondheid en psychosociale ondersteuning te implementeren. Het doel is de levenskwaliteit en het welzijn te verbeteren van mensen die lijden aan psychosociale moeilijkheden of geestelijke gezondheidsproblemen.

Onze organisatie voert ook projecten voor inclusief onderwijs uit om de toegang tot het onderwijs voor kinderen met een handicap te verbeteren en stelt bewustmakingsacties binnen de gemeenschappen voor. HI voert ook acties uit ter voorkoming en bestrijding van gendergerelateerd geweld en ter ondersteuning van vrouwen en meisjes, ook die met een handicap.

 

 

Interventiegebieden

Lees ook

Een schoolvoorbeeld van inclusief onderwijs
© J. McGeown / HI
Integratie

Een schoolvoorbeeld van inclusief onderwijs

Amie werd geboren met een fysieke beperking. Ze leert nu lezen en schrijven, dankzij enkele kleine ingrepen.

"We moeten absoluut waakzaam blijven" Gezondheid Noodhulp Preventie

"We moeten absoluut waakzaam blijven"

Tien maanden na de uitbraak van de ebola-epidemie spreekt de Belg Bruno Leclercq over de hoop die in de regio is teruggekeerd, nu het aantal ebolabesmettingen eindelijk daalt, en over de gevolgen van de lange epidemie. Bruno is directeur van de programma’s van Handicap International in Sierra Leone en Liberia.
Help onze teams
in de regio

Situatie in het land

Kaart van HI-interventies in Sierra Leone

Sierra Leone werd geteisterd door een burgeroorlog die duurde van 1991 tot 2002 en werd in het voorjaar van 2014 zwaar getroffen door een ebola-epidemie. Vandaag de dag leeft een aanzienlijk deel van de bevolking in extreme armoede.

Multidimensionale armoede treft ongeveer tweederde van de bevolking van het land en is het meest bedreigend voor mensen die in plattelandsgebieden wonen. De crisis van Covid-19 heeft de staat verzwakt, met een daling van de economische activiteit en een toename van de politieke breuklijnen als gevolg van de stijgende werkloosheid, de stijgende prijzen van basisproducten en de voedselonzekerheid. Op dit moment hebben 4,7 miljoen mensen in Sierra Leone te kampen met voedselonzekerheid.

In 2018 bedroeg de alfabetiseringsgraad onder volwassenen in Sierra Leone 43,21%.  In het afgelopen decennium is vooruitgang geboekt bij de toegang tot onderwijs, maar sommige groepen, met name kinderen met een handicap, blijven grotendeels uitgesloten.

In Sierra Leone hebben mensen met een handicap te maken met fysieke, sociale, economische en culturele barrières die de toegang tot onderwijs, de ontwikkeling van vaardigheden en werkgelegenheid bemoeilijken.

Team van Handicap International in Sierra Leone: 61
Aanvang van het programma: 1996

Where your support helps