Goto main content

Sierra Leone

Onderwijs voor iedereen, inclusief kinderen met een handicap, is de doelstelling van Handicap International in Sierra Leone. De organisatie biedt ook hulp aan in geval van nood, zoals tijdens de ebola-epidemie in 2014. HI stond in voor het transport van patiënten naar onderzoek- en zorgcentra en zorgde ervoor dat de boodschappen die de bewustwording moest vergroten, ook de meest kwetsbaren bereikte.

© Federico Saracini / HI

Lopende acties

Handicap International is sinds 1996 actief in Sierra Leone. Onze eerste projecten bestonden erin de slachtoffers te helpen van één van de meest bloedige oorlogen in de recente Afrikaanse geschiedenis. Bij dat conflict raakten duizenden kindsoldaten getraumatiseerd tijdens en raakten om en bij de 20.000 personen verminkt door het geweld. 

Toen Sierra Leone geconfronteerd werd met het ebolavirus, koos Handicap International ervoor om haar acties in het land voort te zetten: zo konden we onze knowhow inzake humanitaire interventies en de bescherming van kwetsbare personen in dienst stellen van de bevolking in nood.

Onze organisatie stond tot het einde van de epidemie in voor het beheer van een ambulancedienst voor de hele regio van de hoofdstad Freetown. Nadat Sierra Leone ebolavrij verklaard werd, ving HI de overlevenden op door specifieke revalidatiezorg om chronische pijnen te verlichten.

Sindsdien heeft HI zijn activiteiten rond inclusief onderwijs opnieuw opgepikt, met momenteel vier lopende projecten die onderwijs voor iedereen nastreven. De focus hierbij ligt bij kinderen met een handicap en kinderen die getroffen werden door de ebola-epidemie. 

 

Interventiegebieden

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

De snelle uitbraak van het ebolavirus in Sierra Leone leidde tot een enorme humanitaire crisis.

Tijdens het voorjaar van 2014 was Sierra Leone een van de drie landen die zwaar getroffen werd door de ebola-epidemie. Het virus besmette meer dan 14.000 mensen in Sierra Leone, 4.000 onder hen zouden het niet overleven (bron: WHO). Het land werd ebolavrij verklaard in de lente van 2016.

In Sierra Leone werkt ongeveer 37% van de kinderen. Dit vertegenwoordigt het zwakke onderwijs en de zwakke economie in het land, door het gebrek aan infrastructuur en de grote armoede. Geweld tegen vrouwen is ook een aanzienlijk probleem, dat nog toenam tijdens de uitbraak van het ebolavirus.

Het land ondertekende en ratificeerde het verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap in 2010. In 2011 werd met de steun van HI een nationale wet opgesteld voor mensen met een handicap: “The Persons with Disability Act”. Die wet wordt in de praktijk nauwelijk geïmplementeerd.

Organisaties voor mensen met een handicap trotseren veel uitdagingen. Op vlak van coördinatie, leiderschap en fondsenwerving moet er nog veel gebeuren. Vrouwengroepen hebben nog geen stem en ook voor bepaalde beperkingen (zoals autisme) neemt niemand het op.

Team van Handicap International in Sierra Leone: 46
Aanvang van het programma: 1996

Lees ook

Een schoolvoorbeeld van inclusief onderwijs
© J. McGeown / HI
Integratie

Een schoolvoorbeeld van inclusief onderwijs

Amie werd geboren met een fysieke beperking. Ze leert nu lezen en schrijven, dankzij enkele kleine ingrepen.

"We moeten absoluut waakzaam blijven" Gezondheid Noodhulp Preventie

"We moeten absoluut waakzaam blijven"

Tien maanden na de uitbraak van de ebola-epidemie spreekt de Belg Bruno Leclercq over de hoop die in de regio is teruggekeerd, nu het aantal ebolabesmettingen eindelijk daalt, en over de gevolgen van de lange epidemie. Bruno is directeur van de programma’s van Handicap International in Sierra Leone en Liberia.