Somaliland

HI is actief in Somaliland om de rechten te beschermen van personen met een handicap. De organisatie zorgt ervoor dat kwetsbare personen, waaronder mensen met een handicap, ook bereikt worden door de noodhulp als reactie op de hongersnood in West-Afrika.

Interventiedomeinen

  • Bestrijden van discriminatie van personen met een handicap
  • Betrekken van personen met een handicap in de maatschappij
  • Betrekken van personen met een handicap bij noodhulp

Huidige projecten

HI zet zich in om de deelname en vertegenwoordiging van personen met een handicap in de lokale politiek te verbeteren. Om dit te bereiken leidt HI lokale organisaties voor personen met een handicap op zodat deze een sleutelrol kunnen spelen in deze strijd en opleidingen kunnen bieden aan personen met een handicap en hun familie. HI biedt zowel technische (management, beheer, administratie, educatieve training, et cetera) als financiële steun. Daarnaast maakt HI het grote publiek en de lokale spelers bewust over hoe zij personen met een handicap meer kunnen betrekken in de verkiezingen.

De organisatie promoot daarnaast ook de inclusie van de kwetsbaarste personen, waaronder mensen met een handicap, in het programma dat gebruikt wordt door humanitaire organisaties om de hongersnood in West-Afrika te bestrijden. HI leidt lokale vrijwilligers op om ondervoede kinderen te ondersteunen, in het bijzonder door stimulerende kinesitherapie. HI detecteert barrières tegen inclusie, maakt humanitaire organisaties bewust van dit probleem, en identificeert kinderen met een handicap, ondervoede kinderen, en kinderen die symptomen van een ontwikkelingsachterstand vertonen.

Situatie in het land

Somaliland, een gebied in het noorden van Somalië dat grenst met Djibouti, verklaarde zijn onafhankelijkheid in 1991 na een bijzonder bloederige burgeroorlog tegen het regime van de Somalische dictator Siad Barre. Sindsdien opereert Somaliland als democratische staat, maar het is niet erkend door de internationale gemeenschap. De hoofdstad is Hargeisa. Aangezien de staat niet erkend is door de VN, heeft Somaliland geen toegang tot ontwikkelingsfondsen om de gezondheid en het welzijn van zijn bevolking te verbeteren.

55% van de bevolking zijn nomaden of semi-nomaden. De situatie in Somaliland is over het algemeen stabiel, hoewel de veiligheidssituatie in het land kwetsbaar blijft door een slecht beheer door de staat, de inefficiënte toepassing van de wet, en de wildgroei van lichte wapens. In 2016 was HI actief in alle delen van Somaliland.

Aantal HI medewerkers: 15

Startdatum van het programma: 1992