Goto main content

Droogte in Somaliland bedreigt herdersgemeenschappen

Integratie
Somalia

De 55-jarige Amina komt uit een oude herdersfamilie. Jaren van onvoldoende regenval en de klimaatverandering hebben haar werk en familie in gevaar gebracht, waardoor ze gedwongen werden hun huis en manier van leven te verlaten.

Amina (midden), staat met haar man (links) en een van haar drie kinderen (rechts) voor hun nieuwe huis in een vluchtelingenkamp in Hargeisa. 2022. © HI

Amina (midden), staat met haar man (links) en een van haar drie kinderen (rechts) voor hun nieuwe huis in een vluchtelingenkamp in Hargeisa. 2022. | © HI

Droogte bedreigt levensonderhoud 

Zoals de meerderheid van de mensen uit Decarta, Somaliland, een agro-pastorale gemeenschap, zijn Amina en haar familie herders. Ze fokt al dieren sinds ze een kind was en heeft haar familie tot voor kort met haar werk kunnen ondersteunen. Helaas hebben de toenemende gevolgen van de klimaatverandering ernstige gevolgen gehad voor haar levensonderhoud en manier van leven.

“Er is een enorme impact geweest op mijn familie en mijn hele gemeenschap,” zegt Amina. “Ik bezat ooit 20 koeien en 20 geiten, maar die zijn we allemaal kwijtgeraakt door de droogte.”

Amina was uitsluitend afhankelijk van haar dieren voor haar inkomen en om haar gezin te voeden. Ze heeft drie kinderen en een man, die doof is en een geestelijke handicap heeft. Een lange periode van dramatisch verminderde regenval en extreme temperaturen maakten het onmogelijk het vee te voederen of de dieren gehydrateerd te houden, waardoor vele herdersfamilies zoals die van Amina werden getroffen. Minstens één door de droogte getroffen persoon in de Togdheer-regio, is ook gestorven aan de gevolgen van dehydratatie.

Gezinnen gedwongen te vluchten

Zonder hun dieren waren Amina en haar gezin gedwongen hun huis op het platteland te verlaten en bij haar oudere zoon in te trekken in een kamp voor binnenlandse ontheemden in Hargeisa, een stad meer dan 50 km verderop.

"Het is heel moeilijk geweest," legt Amina uit. "Het leven in de stad is erg zwaar en duur. We kunnen niet werken omdat we nooit naar school zijn geweest. We kunnen niet terug omdat er elk jaar droogte heerst en daar verandert niets aan."

Haar oudste zoon doet klusjes om in hun basisbehoeften te voorzien, maar zegt dat hij moeite heeft om zich aan te passen.

De droogte verergert en breidt zich steeds verder over het land uit, waardoor nog meer mensen ontheemd raken en miljoenen mensen in gevaar worden gebracht. Amina pleit ervoor dat de regering en de organisaties een duidelijk plan ontwikkelen om de gevolgen van de steeds terugkerende droogte tot een minimum te beperken, en zou willen dat de mensen waterputten en waterreserves aanleggen om het hoofd te kunnen bieden aan de veranderende regenval.

Na generaties van veeteelt is Amina misschien de laatste in haar familie die nog vee houdt om in haar levensonderhoud te voorzien. Ze is nu van plan zich in Hergeisa te vestigen en haar kinderen naar een technische school te sturen, zodat ze de vaardigheden zullen hebben om in hun nieuwe leven in de stad te gedijen.

HI steunt getroffen gezinnen

HI werkt al 30 jaar in Somaliland en biedt sinds het begin van de droogte in 2017 steun aan gemeenschappen die getroffen zijn door ernstige droogte. HI biedt bijstand in geld, toegang tot watervoorziening en helpt samen met gespecialiseerde partnerogranisaties de overlevingskansen van vee in pastorale gemeeneschappen te verbeteren. HI werkt ook om ervoor te zorgen dat kwetsbare bevolkingsgroepen, ontheemden en personen met een handicap toegang hebben tot humanitaire hulp, evenals revalidatiezorg en psychosociale ondersteuningsdiensten.

GREEN Initiative: HI zet zich in om de negatieve effecten van klimaatverandering op kwetsbare en gemarginaliseerde bevolkingsgroepen wereldwijd te verminderen. Wij helpen gemeenschappen zich voor te bereiden op en aan te passen aan klimaatschokken en -stress, en wij reageren op crises die door milieufactoren worden versterkt. Wij passen een inclusielens toe op basis van handicap, geslacht en leeftijd (HGL) in al onze acties en wij pleiten ervoor dat vakmensen en beleidsmakers HGL ook in hun klimaatwerk integreren. HI is ook vastbesloten om zijn eigen ecologische voetafdruk te verkleinen door een milieubewuste aanpak van humanitaire actie aan te passen en te implementeren.

 


Gepubliceerd op: 8 april 2022

Meer over dit onderwerp

Handicap International begeleidt in Laos het schooltraject van 200 kinderen met autisme
© V. Teppalath / HI
Gezondheid Integratie

Handicap International begeleidt in Laos het schooltraject van 200 kinderen met autisme

Handicap International zet zich in voor de inclusie van kinderen met een ontwikkelingsstoornis, waaronder autisme, in de provincies Champasak en Houaphan.

Economische ontwikkeling van lokale gemeenschappen in Venezuela
© M. Campos / HI
Integratie

Economische ontwikkeling van lokale gemeenschappen in Venezuela

Door de uitbreiding van hun kippen- en viskwekerij, verbetert de levenstandaard van Walter en zijn gezin en dragen ze rechtstreeks bij aan de economische stabiliteit van hun gemeenschap.

‘Om een inclusieve samenleving te bouwen, moet je starten met inclusief onderwijs’
© J. Labeur / HI
Integratie

‘Om een inclusieve samenleving te bouwen, moet je starten met inclusief onderwijs’

Sandra Boisseau, experte bij Handicap International, over de aanpak en het belang van inclusief onderwijs.