Cuba

Handicap International staat personen met een handicap in Cuba bij op het vlak van hun integratie in de gemeenschap.

Interventiegebieden

  • De integratie van mensen met een handicap in de maatschappij bevorderen
  • Protheses, ortheses en revalidatiezorg aanbieden
  • Preventie van handicaps
  • De gevolgen van natuurrampen voor de bevolking tot een minimum herleiden

Lopende acties

In Cuba leven meer dan 360.000 personen met een handicap. Meer dan één op de drie onder hen heeft aan een verstandelijke beperking. Tal van factoren spelen een rol in deze problematiek: er is een gebrek aan informatie over de risico’s op de ontwikkeling van een handicap tijdens de zwangerschap, er is geen voorbereiding bij gezinnen die een kind met een beperking verwachten, gespecialiseerd medisch materiaal is niet voorhanden, … Handicap International werkt aan een betere preventie van handicaps, een betere behandeling voor personen met een verstandelijke beperking en de sensibilisering van de gemeenschappen, in samenwerking met professionals uit de zorgsector.

In de provincie Granma, in het zuidwesten van het land, helpt onze organisatie personen met een handicap na een revalidatieprogramma om een gepaste job te vinden en zich te ontplooien. Daarnaast versterkt Handicap International de bestaande structuren voor beroepsopleidingen.

Situatie in het land

In Cuba, het grootste land in de Caraïben, is de zorgverlening moeilijk toegankelijk voor de meest kwetsbaren.

De Cubaanse republiek telt iets meer dan 11 miljoen inwoners en is daarmee het grootste land in het Caraïbisch gebied. In 2015 kondigden de presidenten Barack Obama en Raul Castro een diplomatieke toenadering tussen beide landen aan, na meer dan 50 jaar diplomatieke radiostilte.

Hoewel personen met een handicap in Cuba een beroep kunnen doen op gratis medische verzorging, laat het vervoer te wensen over en is er een nijpend tekort aan modern en/of gespecialiseerd materiaal (zoals voor gehooronderzoeken), wat hun verzorging dan weer in de weg staat. Bovendien zijn ze bijzonder kwetsbaar voor natuurrampen, en dan vooral orkanen, die geregeld over Cuba razen. In oktober 2016 richtte de orkaan Matthew nog veel schade aan in Oost-Cuba, 300.000 Cubanen.werden hierdoor rechtstreeks getroffen.

Team van Handicap International in Cuba: 9
Aanwezig in het land: sinds 1998