Goto main content

Handicap International noopt staatshoofden om noden van kinderen met een beperking op te nemen in nieuwe onderwijsplannen

De Conferentie voor Onderwijshervorming (Transforming Education) van de Verenigde Naties vindt plaats van 16 tot 19 september in het VN-hoofdkwartier in New York. Op 19 september zullen staatshoofden en regeringsleiders hun onderwijsdoelstellingen voorstellen na twee jaar COVID-19. Wereldwijd zijn er bijna 240 miljoen kinderen met een beperking1; velen onder hen hebben geen toegang tot onderwijs. Handicap International werkt momenteel in 25 landen om inclusief onderwijs voor kinderen met een beperking te bevorderen en te faciliteren. Het dringt er bij staatshoofden en de VN-secretaris-generaal, Antonio Guterres, dan ook op aan om deze kinderen op te nemen in hun beleid voor onderwijsontwikkeling.

De negenjarige Longini in Rwanda kreeg dankzij de hulp van Handicap International in 2019 zijn eerste prothesen aangemeten. Het zorgde ervoor dat Longini opnieuw naar school kon. | © S. Wohlfahrt / Handicap International

NEEM CONTACT OP MET

Duarte DE MUNTER

+32 (0) 478 95 47 07
[email protected]

De VN-conferentie moet een antwoord bieden op de dringende nood aan een grondige onderwijshervorming om problemen op het gebied van uitsluiting in het onderwijs, veiligheid en gezondheid (m.n. geestelijke gezondheid) aan te pakken. Daarnaast zal het ook gaan over de nood aan hernieuwde curricula, pedagogische methodieken en een digitale hervoming voor rechtvaardig en empowerend onderwijs.
 
Handicap International dringt er bij staatshoofden en VN-secretaris-generaal, Antonio Guterres, op aan om de toegang tot onderwijs voor kinderen met een beperking op te nemen in hun doelstellingen en de wereldwijde crisis in het onderwijs sinds de COVID-pandemie aan te pakken. Wereldwijd zijn er bijna 240 miljoen kinderen met een beperking.
 
Het recht op onderwijs
 
De meest recente data tonen dat in 2021 244 miljoen kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar niet naar school gingen, maar liefst een derde van de schoolgaande jeugd wereldwijd. 49% van de kinderen met een beperking hebben meer kans nooit naar school te gaan. Slechts 42% van de meisjes met een beperking voltooit het basisonderwijs, tegenover 51% van de jongens met een beperking (UNICEF). Kinderen met zintuiglijke, fysieke of intellectuele handicaps hebben een laag inschrijvingspercentage op school. Zij hebben tweeënhalf keer zoveel kans om helemaal niet naar school te gaan (UNESCO).            
 
Naast de toegang tot onderwijs gaat het ook om de onderwijs- en leermethoden. Kinderen met een beperking in lage- en middeninkomenslanden hebben 19% minder kans om basisleesvaardigheden te verwerven, in vergelijking met hun leeftijdsgenoten zonder handicap.2
 
"Elk kind heeft recht op onderwijs. Kinderen met een beperking wordt dat recht ontzegd”, vertelt Sandra Boisseau, expert inclusief onderwijs bij Handicap International. “Men denkt dat het geen zin heeft ze naar school te sturen omdat ze een beperking hebben, dat ze niet kunnen leren. Zoveel vooroordelen verdrijven deze kinderen van school, werk en de maatschappij en houden hen in armoede. Handicap International strijdt al bijna 25 jaar tegen dat onrecht en zet zich in voor de inclusie van kinderen met een beperking. In meer dan 25 landen leiden we leerkrachten op, passen we schoolgebouwen aan, werken we samen met gezinnen, gezondheidswerkers en andere diensten zoals revalidatiediensten en lobbyen we bij overheden, zodat kinderen met een beperking net als alle andere kinderen naar school kunnen en aan hun toekomst kunnen bouwen.” 
 
Drempels voor kinderen met een beperking
 
Er zijn verschillende factoren die de toegang tot onderwijs voor kinderen met een beperking belemmeren. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld een stigmatiserende houding hebben tegenover hen, soms gebaseerd op traditionele overtuigingen of praktijken. Men geeft vaak de kinderen of hun ouders de schuld van de beperking of geloven dat het een gevolg is van een ziekte of een soort straf of vloek.
 
Daarnaast zijn onderwijsmethoden onvoldoende aangepast aan de behoeften van sommige kinderen met een beperking. Leraren gebruiken bijvoorbeeld traditionele onderwijstechnieken zoals mondelinge herhaling en vragen leerlingen om inhoud van het bord te kopiëren, zonder alternatieve mogelijkheden voor kinderen met een visuele of intellectuele beperking. Lesmateriaal, zoals schoolboeken, is vaak ontoereikend en niet toegankelijk voor hen. Leerkrachten hebben bovendien meestal geen opleiding gehad om les te kunnen geven aan kinderen met een beperking. Zij denken er bijvoorbeeld misschien niet aan om een leerling met een visuele beperking naar de eerste rij te verplaatsen en een groter lettertype te voorzien, en kunnen vooroordelen hebben.
 
Ook de schoolomgeving is vaak moeilijk toegankelijk (zowel om op school te geraken als om zich op het schoolterrein te verplaatsen). Veel scholen blijven bijvoorbeeld ontoegankelijk voor leerlingen in een rolstoel. Ze beschikken bovendien vaak niet over toiletten en sanitaire voorzieningen die zijn aangepast aan de behoeften van kinderen met een lichamelijke of visuele beperking. Klassen hebben niet altijd voldoende daglicht, wat problematisch is voor kinderen met een visuele beperking. Schoolvervoer is meestal niet beschikbaar, en wanneer het wel beschikbaar is, is het zelden aangepast aan kinderen met een beperking.
 
Handicap International op de VN-conferentie in New York
 
Handicap International is betrokken bij deze top en zal van 16 tot 19 september deelnemen. Samen met haar partners leidt het momenteel de socialmediacampagne #DoYourHomework om nationale en internationale leiders op te roepen rekening te houden met kinderen en jongeren met een beperking. Handicap International is bovendien betrokken bij de organisatie van het enige nevenevenement op 17 september, dat specifiek gaat over inclusie van mensen met een beperking en dat tevens voortbouwt op een nota die wordt ondersteund door Handicap International.
 
De onderwijsconferentie is een cruciaal moment voor het maatschappelijk middenveld om het onderwijs echt te hervormen en ervoor te zorgen dat de nodige veranderingen en investeringen worden doorgevoerd zodat alle kinderen, ook kinderen met een beperking, naar school kunnen en met succes kunnen leren. “We kunnen ervoor zorgen dat alle kinderen toegang krijgen tot inclusief kwaliteitsonderwijs. De top is een kans om dat te keren en ervoor te zorgen dat geen enkel kind ‘achterblijft’."

© S. Wohlfahrt / Handicap International

 

1 UNICEF, Children with disabilities report 2021.

2 UNESCO, Global Education Monitoring Report 2020

Gepubliceerd op: 15 september 2022