Sierra Leone

In de strijd tegen het ebolavirus die in het voorjaar van 2014 uitbrak, organiseerde Handicap International het vervoer van zieken naar de onderzoeks- en verzorgingscentra. Daarnaast zorgde onze organisatie ervoor dat de sensibiliseringscampagnes over het virus ook de meest kwetsbare bevolkingsgroepen bereikten.

Interventiegebieden

  • Hulp bieden aan de slachtoffers van het ebolavirus
  • Onderwijs voorzien voor kinderen met een handicap
  • Handicaps voorkomen bij mama’s en kinderen

Lopende acties

Toen Sierra Leone geconfronteerd werd met het ebolavirus, koos Handicap International ervoor om haar acties in het land voort te zetten: zo konden we onze knowhow inzake humanitaire interventies en de bescherming van kwetsbare personen in dienst stellen van de bevolking in nood.

Onze organisatie stond tot het einde van de epidemie in voor het beheer van een ambulancedienst voor de hele regio van de hoofdstad Freetown. Het ambulancepersoneel volgde een bijzonder streng ontsmettingsprotocol om te vermijden dat het virus zich verder zou verspreiden. Er reisden tijdens elke interventie ook medewerkers mee met verstuivers, om de ruimten te ontsmetten waar zieke personen hadden verbleven en zo de kans op besmetting voor de naasten te beperken. Op het hoogtepunt van de epidemie telde het project 200 medewerkers.

Naarmate het aantal besmettingen daalde, kon Handicap International haar sensibiliseringsactiviteiten en projecten rond moeder- en kindgezondheid hervatten.

Handicap International is sinds 1996 actief in Sierra Leone. Onze eerste projecten bestonden erin de slachtoffers te helpen van één van de meest bloedige oorlogen in de recente Afrikaanse geschiedenis. Bij dat conflict raakten duizenden kindsoldaten getraumatiseerd tijdens en raakten om en bij de 20.000 personen verminkt door het geweld. Handicap International leverde de nodige hulpmiddelen (arm- en beenprotheses) en bood psychologische steun.

Situatie in het land

Sinds het voorjaar van 2014 was Sierra Leone een van de drie landen (naast Guinee en Liberia) die het zwaarst door de ebola-epidemie getroffen werd. De razendsnelle verspreiding van het virus racht een niet te overziene humanitaire crisis teweeg. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie raakten meer dan 13.000 Sierra Leoners met het virus besmet en kwamen ongeveer 4.000 onder hen om het leven. Hoewel het aantal gevallen begin 2015 sterk afnam, bleef het virus om zich heen grijpen en zetten humanitaire hulpverleners hun acties verder.

Ondanks de natuurlijke rijkdom en de enorme groeimogelijkheden voor de landbouwsector in het land, is Sierra Leone nog steeds een van de armste landen ter wereld. Het land probeert een oorlog te boven te komen die van 1991 tot 2000 woedde. Duizenden mensen verloren een arm of been tijdens het conflict. Ook vandaag nog zijn de psychologische gevolgen van de oorlog niet te overzien.

Meer dan de helft van de bevolking leeft in extreme armoede en de uitbraak van het ebolavirus heeft de situatie alleen maar erger gemaakt.

Team van Handicap International in Sierra Leone: 315
Aanvang van het programma: 1996