Tsjaad

300.000 mensen leven in Tsjaad met de constante dreiging van mijnen en explosieve oorlogsresten, een nalatenschap van de ene na de andere oorlog, vier decennia lang. De aanwezigheid van de wapens vormt een groot obstakel voor de ontwikkeling van het land. Handicap International is sinds oktober 2014 actief in het land om verenigingen te steunen die instaan voor de ontmijning en hulp aan slachtoffers.

Interventiegebieden

  •     Ontmijning van het grondgebied
  •     Sensibilisering over de gevaren van mijnen en explosieve oorlogsresten
  •     Bijstand verlenen aan slachtoffers van mijnen

Lopende acties

Handicap International engageert zich vier jaar lang – tot 2018 – in Tsjaad in het kader van een door de Europese Unie gefinancierd programma voor ontwikkelingshulp.

Onze organisatie helpt mee aan de ontmijning van grond waar mijnen en explosieve oorlogsresten liggen, opdat de grond terug bruikbaar wordt voor de dorpen die nu een rechtstreekse bedreiging ondervinden ervan. Onze teams geven opleidingen aan de leden van het ‘Centre National de Déminage du Tchad’ (CND - Nationaal Centrum voor Ontmijning) en zorgt ervoor dat hun procedures steeds actueel blijven.

Handicap International leidt ook het personeel op in de Tsjaadse centra voor fysieke revalidatie en staat de sector bij om in de ontwikkeling van een strategie om personen met een handicap te identificeren. Daarnaast steunt Handicap International de heropening van het revalidatiecentrum van N'Djamena en helpt ze verenigingen van slachtoffers en personen met een handicap bij de verdediging van hun rechten, omdat deze groepen sterk gemarginaliseerd zijn in de Tsjaadse maatschappij.

Handicap International heeft ook tussen 1982 en 2000 verschillende acties opgezet in Tsjaad, voornamelijk rond fysieke revalidatie. In 2001 publiceerde Handicap International de ‘Landmine Impact Survey’, een nationale studie over de socio-economische impact van mijnen en explosieve oorlogsresten in Tsjaad, die nog steeds als referentie mag beschouwd worden. In 2010-2011 leidde Handicap International voor de eerste keer een ontwikkelingsprogramma in de ontmijningssector.

Situatie in het land

Tsjaad is hoofdzakelijk landelijk en behoort op het vlak van menselijke ontwikkeling tot de tien armste landen. Toch kent het land sinds kort een sterke groei dankzij de winning van aardolie. 

De veiligheidssituatie in de regio blijft wel zorgwekkend: de crisissen in Soedan, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Libië en de acties van de terreurgroep Boko Haram verergeren een humanitaire situatie die al bijzonder complex is. Het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) schatte dat het aantal ontheemden in de regio in 2015 zou stijgen. Het land telde midden 2015 al zo’n 500.000 mensen die op de vlucht zijn voor de crisissen in de buurlanden. Zij bevinden zich in een enorm kwetsbare situatie.

Tsjaad telt om en bij de 12,8 miljoen inwoners, onder wie 47% onder de armoededrempel leeft volgens de Wereldbank.

Team van Handicap International in Tsjaad: 12
Aanwezig in Tsjaad: sinds oktober 2014