Goto main content

7 dingen die je moet weten over het conflict in Soedan

Noodhulp Preventie
Tsjaad

Op 15 april 2023 brak in Soedan een gewapend conflict uit. Sinds mei 2023 werkt Handicap International in Oost-Tsjaad om Soedanese vluchtelingen, die op de vlucht zijn voor het geweld, te ondersteunen en op te vangen.

Twee vrouwen praten met elkaar en luisteren naar hun collega's.

Februari 2024, regio Adré. Vluchtelingenvrouwen nemen deel aan een discussiegroep om hun trauma te verwerken. | © M. Degue Mohassingar / HI

Een ernstige crisis met beperkte middelen om aan de behoeften te voldoen

Op 15 april 2023 brak er een gewapend conflict uit tussen de Soedanese Strijdkrachten (SAF) en de Rapid Support Forces (RSF) in Khartoem, Soedan, waarna het zich verspreidde naar andere delen van het land. Dit verwoestende conflict kwam bovenop een al bestaande langdurige crisis en verergerde de situatie in het land, waar de humanitaire behoeften al enorm waren. Ondanks de omvang van de noden was het moeilijk om voldoende financiële steun te verkrijgen: in 2023 schatte het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken van de Verenigde Naties (OCHA) dat slechts 43% van de behoeften werd gefinancierd. In 2024 schatte OCHA dat er 2,7 miljard dollar nodig was om hulp te bieden aan de bevolking.

Een conflict met rampzalige gevolgen

Na jaren van voortdurende crisis heeft Soedan opnieuw te maken met een aanzienlijke humanitaire ramp. De toename van geweld en onveiligheid sinds april 2023 leidde tot talloze burgerlijke slachtoffers, blijvende schade aan essentiële infrastuctuur en grootschalige bevolkingsverplaatsingen. Op dit moment schatten de Verenidge Naties dat bijna 25 miljoen mensen bescherming en dringende hulp nodig hebben.

Ongekende volksverhuizingen

Soedan staat momenteel voor de grootste interne ontheemdingscrisis en de grootste kinderontheemdencrisis ter wereld: meer dan 8,4 miljoen mensen zijn sinds april 2023 binnen het land ontvlucht, 3 miljoen van hen zijn kinderen, stelt OCHA. 1,7 miljoen menzen zochten een toevlucht in buurlanden: bijna 610.000 mensen in Zuid-Soedan, meer dan 560.000 in Tsjaad, 500.000 in Egypte, meer dan 50.000 in Ethiopië en bijna 30.000 in de Centraal-Afrikaanse Republiek.

Toenemende voedselonzekerheid

Volgens de Verenigde Naties heeft bijna één op de drie mensen in Soedan te lijden onder acute voedselonzekerheid - dat zijn 18 miljoen mensen. Deze catastrofe is voornamelijk te wijten aan de intensivering van conflicten in heel Soedan, de toename van geweld tussen gemeenschappen, stijgende voedselprijzen en een benedengemiddelde landbouwproductie. Het Wereldvoedselprogramma (WFP) stelt ook een rampzalige toename vast van gevallen van acute ondervoeding bij jonge kinderen: in Tsjaad gaat het om ongeveer 40% van de kindvluchtelingen.

Kinderen, als eerste slachtoffer van het conflict

Een jaar na het conflict zijn 24 miljoen kinderen het slachtoffer van ernstige schendingen van hun rechten. Volgens de Verenigde Naties zijn er verontrustende berichten over verkrachting, ontzegging van toegang tot humanitaire hulp en andere schendingen van het internationaal recht, waaronder schendingen van de economische en sociale rechten van kinderen. In het hele land zijn scholen verwoest of omgebouwd tot noodonderkomens voor binnenlandse ontheemden, waardoor het recht van kinderen op onderwijs gedurende vele jaren in gevaar komt en ze het risico lopen om te worden blootgesteld aan seksuele uitbuiting en mensenhandel.

Helpen waar het nodig is

Handicap International was al aanwezig in verschillende buurlanden en kwam vanaf de eerste weken van het conflict in actie om hulp te bieden aan slachtoffers die de Soedanese grenzen waren overgestoken om het conflict te ontvluchten. Tsjaad, Egypte, Zuid-Soedan... Veel landen zagen een massale toestroom van vluchtelingen op hun grondgebied. Handicap International werkt op het vlak van revalidatiezorg en mentale gezondheid om hun verwondingen te behandelen en hen psychologische eerste hulp te bieden. In Soedan ondersteunt Handicap International ook een lokale partner om op diezelfde fronten hulp te bieden en kwetsbare bevolkingsgroepen beter te beschermen.

Oost-Tsjaad: getuige van het geweld onder de Soedanese bevolking

Een jaar na het uitbreken van het conflict zijn meer dan 560.000 mensen de grens met Tsjaad overgestoken in de hoop er onderdak, bescherming en medische en psychosociale hulp te vinden. Handicap International werkt momenteel in de regio Adré, vlakbij de grens met Soedan, vooral in de vluchtelingenkampen en in het ziekenhuis van Adré, dat door Artsen zonder Grenzen is overgenomen. De teams van Handicap International Tsjaad bieden dagelijkse zorg en steun aan deze bijzonder kwetsbare bevolkingsgroep, die bestaat uit jonge kinderen, vrouwen, ouderen, personen met een handicap en iedereen die in eigen land het slachtoffer is geworden van geweld. In totaal kregen bijna 900 Soedanese vluchtelingen hulp: 411 mensen kregen revalidatiezorg en 451 mensen kregen psychologische eerste hulp. Tegelijkertijd is Handicap International ook betrokken bij de logistiek via haar afdeling Atlas Logistique: er is een vliegveld hersteld en er zijn opslagplaatsen gebouwd om ervoor te zorgen dat de humanitaire hulp wordt geleverd en goed wordt gecoördineerd.

Gepubliceerd op: 16 april 2024

Meer over dit onderwerp

Meedogenloze escalatie van het geweld op de Westelijke Jordaanoever Noodhulp

Meedogenloze escalatie van het geweld op de Westelijke Jordaanoever

Statement van Handicap International

Israëlische invasie van Rafah verergert humanitaire ramp Noodhulp

Israëlische invasie van Rafah verergert humanitaire ramp

Wereldleiders ondernemen geen actie