Afghanistan

Afghanistan blijft een van de landen die het meest vervuild zijn met mijnen en niet-ontplofte oorlogswapens. Volgens de Landmine Monitor is er een risico voor explosieve oorlogsresten op meer dan 4.000 vierkante kilometer grond. Een miljoen Afghanen leeft nabij deze risicozones. De meeste slachtoffers van deze wapens zijn burgers, meer dan de helft van hen is een kind.

Interventiedomeinen

  • Mijnenslachtoffers begeleiden
  • Protheses en ortheses geven aan overlevenden en hen helpen revalideren
  • Strijden tegen de discriminatie van personen met een handicap
  • Het associatieve netwerk versterken

Lopende acties

Handicap International is sinds 1987 in het land aanwezig en heeft in Kandahar een revalidatiecentrum opgericht voor mensen met een handicap, onder wie landmijnslachtoffers. Dit centrum biedt kinesitherapiebehandelingen aan en heeft er een werkplaats waar zowel protheses als ortheses worden gemaakt. Het centrum deelt eveneens loophulmiddelen uit, zoals krukken en rolstoelen. Dankzij een netwerk van vrijwilligers die opgeleid zijn door Handicap International, worden landmijnslachtoffers en mensen met een handicap die hulp nodig hebben, doorverwezen naar dit centrum.

Daarnaast bouwt Handicap International aan een dynamiek tussen lokale organisaties van mensen met een handicap en de overlevenden van een ongeval met explosieve oorlogsresten, opdat deze laatsten gehoord zouden worden en aandacht krijgen van de politiek verantwoordelijken en de humanitaire organisaties die ontwikkelingsprojecten leiden in Afghanistan.

Situatie in het land

Afghanistan is een van de meest met mijnen bevuilde landen ter wereld. In 2013 waren er meer dan 1.000 ongevallen (met mijnen, explosief tuig en explosieve oorlogsresten), waarbij 99% van de geregistreerde slachtoffers burgers waren. 47% van hen waren kinderen.

Afghanistan, dat iets groter is dan Frankrijk, is een land in Centraal-Azië dat hoofdzakelijk bestaat uit bergen. Er is geen water dat het land omringt: Afghanistan wordt overal begrensd door land. Het is onderworpen aan de wisselende weersomstandigheden van droogte en overstromingen en bevindt zich in een seismisch actief gebied (regio van de Hindoekoesj).

De recente geschiedenis van Afghanistan is getekend door bijna drie decennia van conflict, die een rem betekenen voor de economische ontwikkeling van het land. De economie wordt vandaag nog steeds door internationale hulp op de been gehouden.

Onder meer door de oorlogen, dagelijkse gewelddaden die een onveilig klimaat installeren en droogte zijn miljoenen Afghanen gedwongen geweest om op de vlucht te slaan. Meer dan 700.000 mensen zou hun geboorteplaats hebben verlaten om naar de hoofdstad Kaboel te trekken.

Team van Handicap International in Afghanistan: 162
Aanwezigheid van Handicap International in Afghanistan: sinds 1987