BANGLADESH

Handicap International is in Bangladesh actief sinds 1997 en streeft ernaar dat mensen met een handicap ten volle in de maatschappij worden opgenomen en dat hun rechten worden erkend.

Interventiegebieden

  • Protheses, ortheses en revalidatie aanbieden
  • Discriminatie van mensen met een handicap bestrijden
  • Mensen met een handicap helpen integreren op de arbeidsmarkt
  • De impact van rampen op de bevolking tot een minimum beperken
  • Kinderen met een handicap onderwijs bieden

Lopende acties

In Bangladesh zorgt Handicap International ervoor dat er meer rekening wordt gehouden met de meest kwetsbaren, door de toegankelijkheid van diensten te verbeteren voor mensen met een handicap, waar en wanneer dat mogelijk is (vooral diensten voor revalidatie en economische integratie). Onze organisatie is voornamelijk actief in de domeinen van fysieke revalidatie en toegang tot kwaliteitsvolle loophulpmiddelen in de meest afgelegen zones van het land.

Kinderen met een handicap behoren nog steeds tot de meest gemarginaliseerde groepen van het land. Heel weinig kinderen met een beperking gaan naar school. Omdat ze veelal vergeten en gestigmatiseerd worden, worden zij het vaakst slachtoffer van misbruik, uitbuiting en uitsluiting. Om hen uit de schaduw te doen treden en hun levensomstandigheden te verbeteren, helpt Handicap International hen op het vlak van toegang tot onderwijs. Zo wordt hun inschrijving in een school vergemakkelijkt door het schoolmateriaal aan te bieden. Handicap International leidt eveneens leerkrachten op over aangepaste pedagogische middelen, die kinderen met een beperking toelaten om de les te volgen. Bovendien organiseert onze organisatie sportieve en andere vrijetijdsactiviteiten, die hun welzijn en integratie in de samenleving bevorderen.

Handicap International zet zich in om revalidatiezorg toegankelijk te maken voor volwassenen met een handicap. Onze teams helpt deze mensen ook bij het uitoefenen van een activiteit die ervoor zorgt dat ze financieel op eigen benen kunnen staan en erkenning krijgen in hun gemeenschap. Dit laat gezinnen toe om uit situaties van vaak extreme armoede te geraken.

Zo is Handicap International ook aanwezig in twee vluchtelingenkampen voor Rohingya (etnische groep uit Myanmar). Ze zorgt ervoor dat mensen met een handicap uit de kampen en naburige dorpen revalidatiezorg kunnen krijgen, wat ook hun sociale en economische integratie bevordert.

Het land maakt een positieve en continue, maar ongelijke groei door. Dit is vaak ten koste van de veiligheid van de werknemers, vooral in de textielsector. De dramatische instorting van het confectiebedrijf Rana Plaza van negen verdiepingen in april 2013, is hier een spijtig voorbeeld van (ongeveer 2.000 gewonden en duizend doden waren het gevolg). Handicap International geeft de mensen die tijdens die ramp een handicap therapeutische steun en steunt hen bij hun toegang tot de arbeidsmarkt.

Ieder jaar worden de inwoners geconfronteerd met natuurrampen die uiteenlopende gevolgen kennen. Mensen die kwetsbaar zijn door een handicap of door hun leeftijd, lopen een hoger risico tijdens dergelijke rampen. Om de gevolgen van deze rampen te beheren en de risico's te verminderen, vergewist Handicap International zich ervan dat de meest kwetsbare mensen geïntegreerd worden in de lokale noodhulpplannen.

Tot slot verstrekt Handicap International informatie over handicaps aan verschillende actoren (politieke leiders, onderzoekers, studenten, mensen met een handicap, …) in toegankelijke en praktische formaten. Op die manier wordt gewerkt aan de rechten voor personen met een beperking. Zo ondersteunt onze organisatie ook een documentatiecentrum over handicaps en wordt getimmerd aan de realisatie van een digitaal netwerk dat voor iedereen toegankelijk is.

Situatie in het land

Het Zuid-Aziatische Bangladesh wordt van oost naar west omringd door het gigantische India en heeft in het zuiden een gemeenschappelijke grens met Myanmar (het vroegere Birma). Het is een van de armste landen ter wereld. Naar schatting leeft 49,6% van de bevolking er onder de armoedegrens (minder dan 1,25 $ per dag).[ 1] Het staat met 1.218 inwoners/km² op de lijst van landen met de hoogste bevolkingsdichtheid ter wereld. [2]

Ondanks een sterke economische groei blijven er enorme ongelijkheden bestaan. De groei wordt afgeremd door steeds terugkerende natuurrampen zoals cyclonen en verwoestende overstromingen, door de moessons (5 maanden per jaar) en andere interne factoren (corruptie, gebrekkige infrastructuren, enz.). Ieder jaar wordt 50 à 70% van het gebied overspoeld door water en worden oogsten, woningen en het vee meegesleurd.  

In Bangladesh zijn ongeveer 30.000 ngo's actief in heel wat verschillende domeinen, zoals sociale ontwikkeling, onderwijs, rechten, microkredieten, gezondheid en juridische kwesties. Onder deze talrijke ngo's zetten ongeveer 300 organisaties zich in voor mensen met een handicap. Het merendeel hiervan zijn zeer kleine lokale organisaties die vaak slechts over een zeer beperkte daadkracht beschikken. Een van de belangrijkste acties van Handicap International in Bangladesh bestaat erin de capaciteiten van deze organisaties van mensen met een handicap te versterken.

Team van Handicap International in Bangladesh: 53
Aanwezig in Bangladesh: sinds 1997

[1] Bron: PNUD, Rapport sur le développement humain 2014.
[2] Bron: Wereldbank 2014.