Goto main content

Covid-19-situatie in Zuid-Azië zorgwekkend

Gezondheid Noodhulp Preventie
Bangladesh India Pakistan

Handicap International verleent hulp in Bangladesh, India en Pakistan, waar de verspreiding van het Covid-19-virus alarmerende proporties aanneemt.

Een revalidatiesessie in Bangladesh tijdens de Covid-19-epidemie.

Een revalidatiesessie in Bangladesh tijdens de Covid-19-epidemie. | © HI

De situatie is vooral zorgwekkend voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen omdat de epidemie hun toegang tot humanitaire hulp en gezondheidszorg in gevaar brengt.

Virus treft India ongemeen hard

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwde dat Covid-19 zich op alarmerende wijze verspreidt onder bevolking in India, Pakistan en Bangladesh. Deze drie landen tellen samen al 1 179 000 besmettingen, met meer dan 767 000 besmettingen in India, dat daarmee het op twee na meest getroffen land is door het virus. (op 9 juli 2020).

Zware cyclonen Amphan en Nisarga

In mei raasde ook nog eens de cycloon Amphan over Bangladesh en India (meer bepaald in de deelstaten West-Bengalen en Odisha). De cycloon trof 71 miljoen personen. Op 3 juni bereikte met Nisarga een nieuwe cycloon het Indiase vasteland. De evacuatie van de bevolking voor de komst van deze cyclonen verliep moeizaam door de Covid-19-context: het bewaren van voldoende afstand, plaatsgebrek in de evacuatiecentra, enzovoort). Vooral de combinatie van de epidemie met deze natuurrampen heeft de bevolking in een kwetsbare positie geplaatst.  

India: risicopreventie

De situatie blijkt bijzonder zorgwekkend in India. De epidemie heeft al meer dan 767.000 mensen getroffen en het land registreert elke dag meer dan 20 000 nieuwe gevallen. Voor meer dan 70% van de personen met een beperking hebben de lockdown en de beperkte verplaatsingsvrijheid negatieve gevolgen(financiële moeilijkheden, gebrek aan toegang tot diensten, voedsel, enz.). 

Bovendien lopen volgens de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie) bijna 400 miljoen werknemers in de informele economie het risico om als gevolg van deze epidemie dieper in de armoede te belanden. India telt meer dan 100 miljoen gastarbeiders die hun baan zijn kwijtgeraakt als gevolg van de lockdown. Zij werden gedwongen om terug te keren naar hun land van herkomst, waardoor hun families levensbelangrijke inkomsten worden ontnomen. 

Deze situatie zal de ongelijkheid in een land met een bevolking van 1,3 miljard mensen en meer dan 190 miljoen ondervoede mensen waarschijnlijk nog verder vergroten.

HI onderzoekt momenteel de behoeften van personen met een beperking in India en leidt in samenwerking met Sphere India lokale organisaties op om bij hun projecten rekening te houden met personen met een beperking. HI zorgde er ook voor dat de berichten rond de Covid-19-epidemie vertaald werden naar gebarentaal.

Bangladesh: revalidatiezorg en psychologische ondersteuning

In Bangladesh testten meer dan 172 000 mensen positief op het coronavirus, maar de werkelijke cijfers liggen waarschijnlijk hoger, gezien de beperkte testcapaciteit in het land.

Volgens het Wereldvoedselprogramma wordt ongeveer een kwart van de bevolking (meer dan 160 miljoen mensen) geconfronteerd met voedselonzekerheid. Eén op de drie heeft kinderen een groeiachterstand door ernstige ondervoeding. Op socio-economisch vlak zullen de gevolgen van de lockdown waarschijnlijk catastrofaal zijn.

HI verstrekt revalidatiezorg en psychologische ondersteuning in Bangladesh, en dan vooral in de Rohingya-vluchtelingenkampen. We verdelen basismedicatie en verlenen socio-economische steun (vee, cash) aan meer dan 300 gezinnen in nood. HI begeleidt ook bijna 1 400 mensen met een beperking op afstand door advies te geven bij seksuele en reproductieve vragen. Onze organisatie leidt ook partnerorganisaties op om bij hun projecten rekening te houden met mensen met een beperking.

In de Rohingya-vluchtelingenkampen doen er veel geruchten de ronde over de besmettingsrisico’s en hoe ze zich daartegen kunnen beschermen. Om die geruchten te bestrijden, voorziet HI infosessies voor de vluchtelingen. Ten slotte faciliteert HI het vervoer van materiaal naar afgelegen gebieden. Onze organisatie heeft 169 vrachtwagens ter beschikking gesteld van humanitaire organisaties en heeft 653 ton aan humanitair materieel vervoerd naar vluchtelingenkampen en opslagcentra.

Pakistan: voedselverdeling en preventie

In Pakistan is de situatie zeer zorgwekkend. Er is de afgelopen weken een significante toename vastgesteld van het aantal besmette personen (meer dan 240 000 mensen) en het aantal overlijdens. Bovendien werden er geen maatregelen getroffen om de verspreiding tegen te gaan.

HI blijft actief in het land. In de provincie Khyber Pakhtunkhwa hebben we een project om de gezondheidszorg in Afghaanse vluchtelingenkampen te ondersteunen bijgesteld, door de zorgmedewerkers in de vluchtelingenkampen en de lokale gemeenschappen te sensibiliseren over de besmettingsrisico’s van het coronavirus.

HI deelt ook voedsel uit aan de meest kwetsbare mensen, waaronder kinderen en jonge vrouwen met een beperking.
 

Gepubliceerd op: 9 juli 2020

Meer over dit onderwerp

Eindrapport Oekraïne 12-12 Noodhulp

Eindrapport Oekraïne 12-12

Welke hulp boden de ngo's van het consortium 12-12 na twee jaar oorlog?

Ook in 2024 blijven er burgerslachtoffers vallen in Oekraïne Mijnen en andere wapens Noodhulp

Ook in 2024 blijven er burgerslachtoffers vallen in Oekraïne

Handicap International roept samen met andere ngo's op om burgers te beschermen tegen bombardementen en artillerievuur in bevolkte gebieden.

'Ik heb 6 maanden met die stukken hout moeten stappen'
© S. Lazzarino / HI
Noodhulp Revalidatie

'Ik heb 6 maanden met die stukken hout moeten stappen'

Meer dan 2,7 miljoen mensen in Noord-Kivu raakten ontheemd door het aanslepende conflict. De noden in de opvangkampen zijn enorm.