Go to main content

India

In India is Handicap International actief in de deelstaat Jammu en Kasjmir, die lijdt onder chronisch gewapend geweld en de aanwezigheid van mijnen en explosieve oorlogsresten. Handicap International leidt er acties om kwaliteitsvolle revalidatiezorg te garanderen voor personen met een beperking en ervoor te zorgen dat rekening wordt gehouden met hun noden. Onze organisatie sensibiliseert ook de bevolking over de risico’s van mijnen en explosieve oorlogsresten.

© D. Van Ophalvens / Handicap International

Lopende acties

In de Indiase deelstaat Jammu en Kasjmir verbetert Handicap International de kwaliteit van diensten voor personen met een handicap in conflict- of geïsoleerde zones. Er wordt vooral gefocust op kwaliteitsvolle revalidatiediensten. Dit wordt voornamelijk bewerkstelligd door een versterking van bestaande structuren, zoals ziekenhuizen en revalidatiecentra.

Gezien Jammu en Kasjmir zwaar bevuild is met mijnen en explosieve oorlogsresten, leidt Handicap International er ook een project om het risico op ongevallen met deze wapens naar beneden te halen: via sensibiliseringssessies, levering van beschermingsmateriaal en vorming van vrijwilligers die op hun beurt sensibiliseringsacties over de gevaren kunnen leiden.

Handicap International draagt ook bij tot een versterking van de rechten van personen met een beperking en een beter besef van de noden van deze mensen, door de autoriteiten en gemeenschappen van de deelstaat bewust te maken van deze kwesties.

Interventiegebieden

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

India is een van de BRIC-landen die een snelle groei kennen. Desalniettemin leeft ongeveer 30% van de bevolking onder de armoedegrens (PNUD 2014) en blijven er enorme economische en sociale ongelijkheden bestaan tussen de verschillende staten van het land.

Volgens de laatste schatting in 2011 zouden er in India meer dan 70 miljoen mensen leven met een handicap. Ze zijn bijzonder kwetsbaar, hebben slechts beperkt toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en de arbeidsmarkt en zijn aldus het slachtoffer van discriminatie. Het aantal mensen met een beperking wordt ook in de hand gewerkt door verschillende factoren zoals ondervoeding, erbarmelijke levens- en werkomstandigheden, beperkte toegang tot gezondheidszorg, gebrek aan hygiëne, sanitaire problemen, gebrekkige toegang tot informatie en het bestaan van interne conflicten in bepaalde regio’s.

Bovendien bestaan er talrijke vormen van discriminatie en sociale uitsluiting tegenover mensen uit lagere kasten, tribale gebieden en/of achtergestelde landelijke zones. Als deze ook een handicap hebben, worden ze zo dubbel gediscrimineerd. Bovendien zijn ze weinig geïnformeerd over de beschikbare socialehulpsystemen. Daarnaast stoten vrouwen – over het algemeen weinig gewaardeerd – op een onrechtvaardige situatie wanneer ze toegang willen krijgen tot diensten en werk.

Verder wordt het land blootgesteld aan natuurrampen zoals droogte, cyclonen, overstromingen en aardverschuivingen, die een groot gevaar vormen voor het subcontinent.

Team van Handicap International in India: 22
Aanwezig in India: sinds 1988

Lees ook

Covid-19-situatie in Zuid-Azië zorgwekkend
© HI
Gezondheid Noodhulp Preventie

Covid-19-situatie in Zuid-Azië zorgwekkend

Handicap International verleent hulp in Bangladesh, India en Pakistan, waar de verspreiding van het Covid-19-virus alarmerende proporties aanneemt.