Goto main content
 
 

Bangladesh

Handicap International (HI) is in Bangladesh actief sinds 1997 en streeft ernaar dat mensen met een handicap ten volle in de maatschappij worden opgenomen en dat hun rechten worden erkend. Sinds augustus 2017 ondersteunt HI ook honderdduizenden Rohingya-vluchtelingen uit Myanmar. De urgentieteams assisteren de families die nu heel kwetsbaar zijn.

© Shumon Ahmed / CDD

Lopende acties

Na de massale vluchtelingenstroom van Rohingya uit buurland Myanmar, voorziet HI noodhulp aan de mensen die in extreem moeilijke omstandigheden leven. De organisatie biedt revalidatiezorg en psychologische ondersteuning aan en informeert vluchtelingen over de diensten die andere organisaties aanbieden. HI beheert ook de opslag en het transport van humanitaire hulp voor deze kwetsbare mensen. Deze activiteiten zullen waarschijnlijk mee evolueren met de ontwikkelingen in deze enorme crisis. HI voorzag al revalidatiezorg en activiteiten rond inclusie op de werkvloer voor Rohingya die vele jaren geleden in Bangladesh zijn aangekomen.

In Bangladesh zorgt Handicap International ervoor dat er meer rekening wordt gehouden met de meest kwetsbaren, door de toegankelijkheid van diensten (vooral de revalidatiezorg en economische integratie) en inclusie in de maatschappij te verbeteren. 
Kinderen met een handicap behoren nog steeds tot de meest gemarginaliseerde groepen van het land. Heel weinig kinderen met een beperking gaan naar school. Omdat ze veelal vergeten en gestigmatiseerd worden, worden zij het vaakst slachtoffer van misbruik, uitbuiting en uitsluiting. 

Het project Growing Together, dat ondersteund wordt door de IKEA Foundation, zal toegankelijke en veilige speelplaatsen ontwikkelen voor kinderen in vluchtelingenkampen in Thailand, Bangladesh en Pakistan. Dit project geeft 13 000 kinderen met of zonder handicap de mogelijkheid om te spelen, leren en samen op te groeien in een veilige en inclusieve omgeving. Het project startte in 2016 en loopt vier jaar. HI runt nog een ander project dat kwetsbare kinderen meer moet beschermen tegen misbruik en geweld, onder andere door families en gemeenschappen bewust te maken van de problematiek.

Hi versterkt ook de revalidatiesector in Bangladesh, door een systeem van kwaliteitsvolle revalidatiezorg te implementeren, in samenwerking met de overheid. De organisatie onderneemt actie om mensen met een handicap betere kansen te geven op een inkomen, inclusief financiële onafhankelijkheid, waardoor ze meer geaccepteerd worden in de maatschappij. Ten slotte wil HI mensen met een handicap meer betrekken bij het beheer van natuurrampen.
 

Lees ook

Covid-19-situatie in Zuid-Azië zorgwekkend
© HI
Gezondheid Noodhulp Preventie

Covid-19-situatie in Zuid-Azië zorgwekkend

Handicap International verleent hulp in Bangladesh, India en Pakistan, waar de verspreiding van het Covid-19-virus alarmerende proporties aanneemt.

COVID-19: Nieuwe activiteiten
© HI
Gezondheid Noodhulp

COVID-19: Nieuwe activiteiten

De wereldwijde verspreiding van Covid-19 is een feit. Handicap International stuurt haar activiteiten voortdurend bij om kwetsbare personen bescherming te blijven bieden. De nadruk ligt op het sensibiliseren van de bevolking en de hulpverlening te verzekeren, met aandacht voor de psychosociale impact.

Bangladesh: "We zijn afhankelijk van de hulp in het kamp" Revalidatie

Bangladesh: "We zijn afhankelijk van de hulp in het kamp"

In een hoek van het vaste revalidatiecentrum van Handicap International in het Ukhiya-vluchtelingenkamp zit de 6-jarige Hamas. Hij werd door een hersenverlamming getroffen toen hij één jaar was. Hij staat vandaag in het middelpunt van de belangstelling omdat hij een revalidatiesessie volgt met Redwanul, kinesitherapeut van Handicap International.

Help onze teams
in de regio

Situatie in het land

Als één van de armste en minst ontwikkelde landen ter wereld, moet Bangladesh nu ook de instroom van honderdduizenden Rohingya-vluchtelingen uit buurland Myanmar opvangen.

Bangladesh, in Zuid-Azië, wordt in het oosten omkneld door het machtige India en deelt een grens met Myanmar in het zuiden. Het is één van de armste landen ter wereld. Naar schatting leeft 49,6% van de bevolking er onder de armoedegrens (minder dan 1,25 $ per dag).[1] Met 1.218 inwoners/km² is het één van de landen met de hoogste bevolkingsdichtheid ter wereld. [2]

Ondanks een sterke economische groei blijven er enorme ongelijkheden bestaan. De groei wordt afgeremd door steeds terugkerende natuurrampen zoals cyclonen en verwoestende overstromingen, door de moessons (5 maanden per jaar) en andere interne factoren (corruptie, gebrekkige infrastructuren, enz.). Ieder jaar wordt 50 à 70% van het gebied overspoeld door water en worden oogsten, woningen en het vee meegesleurd.  

In Bangladesh zijn ongeveer 30.000 ngo's actief in heel wat verschillende domeinen, zoals sociale ontwikkeling, onderwijs, rechten, microkredieten, gezondheid en juridische kwesties. Onder deze talrijke ngo's zetten ongeveer 300 organisaties zich in voor mensen met een handicap. Het merendeel hiervan zijn zeer kleine lokale organisaties die vaak slechts over een zeer beperkte daadkracht beschikken. Een van de belangrijkste acties van Handicap International in Bangladesh bestaat erin de capaciteiten van deze organisaties van mensen met een handicap te versterken.

Team van Handicap International in Bangladesh: 90 (met honderden extra medewerkers die ingezet worden voor noodhulp)
Aanwezig in Bangladesh: sinds 1997

[1] Bron: PNUD, Rapport sur le développement humain 2014.
[2] Bron: Wereldbank 2014.

Where your support helps