Go to main content

Pakistan

Handicap International (HI) heeft een bewezen reputatie op het gebied van effectieve ontwikkelingsprojecten in Pakistan, te beginnen in de jaren tachtig tot eind jaren negentig om in de behoeften van Afghaanse vluchtelingen te voorzien. Daarna begeleidde HI de bevolking na verschillende natuurrampen (aardbevingen, overstromingen) en hebben we projecten uitgevoerd om de gevolgen van natuurrampen voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen te verzachten. Ons programma ondersteunt vluchtelingen en ontheemde bevolkingsgroepen. We ondersteunen ook de integratie van vrouwen met een handicap in de samenleving.

Pakistaanse kinderen

Veilige speelplaatsen voor ontheemde kinderen en kinderen met een handicap. Ze laten hen toe zich uit te spreken over de trauma's die ze hebben meegemaakt. | © L. Chancenotte / HI

Lopende acties

HI Pakistan heeft in 2016 een vijfjarig Country Program Framework ontwikkeld op basis van de vaardigheden en ervaring van HI, de kennis over de tekortkomingen en behoeften in Pakistan en de evaluatie van meer dan 30 jaar ontwikkelingsprojecten in het land. Het operationele kader integreert en incorporeert inclusieve benaderingen die zich richten op de volgende vijf pijlers:
1.    Inclusief onderwijs (onderwijssysteem is inclusiever voor jongens, meisjes en jonge vrouwen met een handicap)
2.    Gezondheid en preventie (preventie- en schadebeperkende maatregelen om risico's en/of gevolgen van handicaps effectief te verminderen)
3.    Hulpverlening en inclusief risicomanagement bij rampen
4.    Technische bijstand aan de Pakistaanse regering en internationale organisaties, ngo’s, maatschappelijke organisaties, enz. om te zorgen voor integratie van de verschillende handicaps
5.    Gender- en vrouwenemancipatie

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Kaart van HI-interventies in Pakistan

Pakistan wordt in toenemende mate en regelmatig getroffen door natuurrampen. Anderzijds vormt het aanslepen van conflicten in de grensgebieden een veiligheidsprobleem dat nadelig is voor de plaatselijke bevolking.

Pakistan wordt in toenemende mate en regelmatig getroffen door natuurrampen. Anderzijds vormt het aanslepen van conflicten in de grensgebieden een veiligheidsprobleem dat nadelig is voor de plaatselijke bevolking.
Ondanks de recente economische groei blijft Pakistan een van de slechtst presterende landen in Zuid-Azië wat betreft de indicatoren voor menselijke ontwikkeling. Pakistan heeft te kampen met een hoge inflatie en andere economische crises uit zijn geschiedenis. Vooral na de greep van de Taliban in Afghanistan zijn de Pakistaanse grenzen kwetsbaarder geworden. Ook de internationale betrekkingen zijn een hardnekkig probleem, vooral met de buurlanden India en Afghanistan, waarmee Pakistan onopgeloste grensconflicten heeft en af en toe militaire incidenten.

Het land heeft een lange geschiedenis van het opnemen van vluchtelingen, ongeveer 1,4 miljoen geregistreerde Afghaanse vluchtelingen verblijven onder de gastgemeenschappen in Pakistan. Kort na de machtsovername door de Taliban in Afghanistan zijn nog eens ongeveer 5000 Afghaanse vluchtelingen Pakistan binnengekomen.  
Pakistan wordt ook regelmatig getroffen door natuurrampen. Zo werden er drie miljoen mensen in 2005 ontheemd door een aardbeving en in 2010 werden meer dan 20 miljoen mensen getroffen door zware overstromingen.

Ondanks het feit dat Pakistan het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap ondertekend heeft (getekend in 2008, geratificeerd in 2011), is er heel weinig informatie over de omvang van handicaps in Pakistan, en komt er weinig initiatief van de regering om mensen met een handicap te ondersteunen.

Team van Handicap International in Pakistan: 31

Aanwezig in Pakistan: Begin jaren 1980

Lees ook

"De overstromingen hebben al onze bezittingen vernield"
© HI
Noodhulp

"De overstromingen hebben al onze bezittingen vernield"

Handicap International verdeelt in totaal 2000 noodpakketten aan meest kwetsbare families na de overstromingen in Pakistan.

Pakistan - De heropbouw kan beginnen, maar nog niet overal
© HI
Noodhulp

Pakistan - De heropbouw kan beginnen, maar nog niet overal

8 weken lang kreeg Pakistan te maken met nooit geziene moessonregens. Het begon in juni en tegen midden augustus stond een gebied dat 9 keer groter is dan België onder water. De menselijke tol is immens en maar liefst 31 miljard dollar is nodig om de schade te herstellen. De heropbouw kan beginnen, al geldt dat niet voor alle provincies.

Handicap International staat klaar om basisgoederen te verdelen onder getroffen Pakistaanse bevolking
© Development Tales Media / HI
Noodhulp

Handicap International staat klaar om basisgoederen te verdelen onder getroffen Pakistaanse bevolking

Een groot deel van Pakistan is verwoest door overstromingen. Meer dan 6,4 miljoen mensen hebben humanitaire hulp nodig. Handicap International maakt noodpakketten klaar voor families in bijzonder kwestbare situaties.