Goto main content

Pakistan - De heropbouw kan beginnen, maar nog niet overal

Noodhulp
Pakistan

8 weken lang kreeg Pakistan te maken met nooit geziene moessonregens. Het begon in juni en tegen midden augustus stond een gebied dat 9 keer groter is dan België onder water. De menselijke tol is immens en maar liefst 31 miljard dollar is nodig om de schade te herstellen. De heropbouw kan beginnen, al geldt dat niet voor alle provincies.

Een vrijwilliger van Handicap International brengt een noodhulppakket naar de woning van een oude begunstigde.

Een vrijwilliger van Handicap International brengt een noodhulppakket naar de woning van een oude begunstigde. | © HI

“We zitten momenteel met 2 verschillende situaties”, zegt Caroline Duconseille, nationale directrice van HI Pakistan. “In de noordwestelijke provincie Khyber Pakhtunkhwa is het water ondertussen verdwenen en zijn sommige mensen al kunnen terugkeren naar hun huizen. Al kan niet iedereen terug. Het water heeft immers heel wat gebouwen volledig verwoest. In de zuidelijke provincies Beloetsjistan en Sindh, die lager gelegen zijn, is het waterniveau nu al meer dan 2 maanden niet gezakt. Werkelijk alles staat nog onder water. Mensen kunnen uiteraard niet terug naar hun woning en moeten overleven in geïmproviseerde constructies of tenten.”

Voorbije weken waren onze teams druk in de weer met de verdeling van noodhulppakketten (voedsel, kookgerei en dekens) en met het bieden van psychosociale steun. Vooral dan in de provincie Khyber Pakhtunkhwa, waar Handicap International het meest actief is.  De focus wordt nu verlegd naar de heropbouw van huizen en andere gebouwen zodat zoveel mogelijk mensen kunnen terug huiswaarts kunnen keren tegen dat de winter eraan komt. Daarnaast geven we economische steun aan landbouwers die hun gewassen zagen vernietigd worden.

"We zitten er middenin"

“We spreken regelmatig over de effecten van klimaatverandering”, zegt Caroline. “Wel, we zitten er middenin." In maart moest Pakistan nog afrekenen met temperaturen tot 55 graden, vervolgens kwamen de oneindige moessonregens, en nu komt de koude winter eraan.” Niet alleen de inwoners werden getroffen, zelfs het landschap onderging een grote impact. Tussen de twee zuidelijke provincies heeft zich een 100 km lang meer gevormd dat waarschijnlijk nog vele jaren zal blijven bestaan.


Volgens Caroline wordt de omvang van de overstromingen onderschat op het internationale toneel: “Dit is niet zomaar een natuurramp, dit overtreft vele malen wat een land alleen aankan. De nationale overheid heeft hier niet de middelen voor. Er is echt meer internationale hulp nodig." Handicap International blijft dan ook voortgaan op hetzelfde elan en doet een nieuwe oproep om financiële middelen te vinden voor de voortzetting van de hulp. "We werken in nauw overleg met de lokale overheden. Daardoor kunnen we snel en efficiënt nieuwe financiële middelen inzetten. We bieden enerzijds zelf hulp, maar trainen anderzijds ook de overige humanitaire organisaties en zelfs overheden zodat mensen met een beperking niet worden vergeten bij de verdeling van hulp."

 

 

Gepubliceerd op: 30 september 2022

Meer over dit onderwerp

Eindrapport Oekraïne 12-12 Noodhulp

Eindrapport Oekraïne 12-12

Welke hulp boden de ngo's van het consortium 12-12 na twee jaar oorlog?

Ook in 2024 blijven er burgerslachtoffers vallen in Oekraïne Mijnen en andere wapens Noodhulp

Ook in 2024 blijven er burgerslachtoffers vallen in Oekraïne

Handicap International roept samen met andere ngo's op om burgers te beschermen tegen bombardementen en artillerievuur in bevolkte gebieden.

'Ik heb 6 maanden met die stukken hout moeten stappen'
© S. Lazzarino / HI
Noodhulp Revalidatie

'Ik heb 6 maanden met die stukken hout moeten stappen'

Meer dan 2,7 miljoen mensen in Noord-Kivu raakten ontheemd door het aanslepende conflict. De noden in de opvangkampen zijn enorm.