Jordanië

In Jordanië leidt Handicap International noodhulpacties voor mensen op de vlucht voor het Syrische conflict en in het bijzonder voor gewonde of bijzonder kwetsbare personen. Onze organisatie heeft eveneens projecten lopen voor een betere erkenning van de rechten voor personen met een handicap in het land.

Interventiegebieden

  • Personen met een handicap helpen integreren in de maatschappij
  • Vluchtelingen beschermen
  • Protheses, ortheses en revalidatie aanbieden
  • De bevolking waarschuwen voor en sensibiliseren over de gevaren van mijnen en explosieve oorlogsresten
  • Discriminatie van mensen met een handicap bestrijden

Lopende acties

Meer dan 620.000 Syrische vluchtelingen zijn naar Jordanië gevlucht om te ontkomen aan het geweld in Syrië. Na maanden van bombardementen zijn ze volledig gedesoriënteerd en dienen ze begeleid te worden naar de geschikte opvangcentra. Voor de gewonde en meest kwetsbare mensen is aangepaste opvang onontbeerlijk.

Handicap International zet zich sinds de zomer van 2012 in voor de Syrische vluchtelingen in het noordwesten van Jordanië, waar we  een revalidatiecentrum hebben geopend. Dit centrum biedt kinesitherapiebehandelingen aan en levert protheses en ortheses aan de gewonden. Deskundigen van de organisatie verlenen dezelfde hulp in de ziekenhuizen.

Handicap International heeft eveneens zogenaamde 'steunpunten voor handicaps en kwetsbaarheid' ('Disability and Vulnerability Focal Points') opgericht, zowel vaste als mobiele, om humanitaire hulp te verlenen aan de meest kwetsbare mensen: revalidatiezorg, protheses, loophulpmiddelen zoals krukken en rolstoelen, psychosociale steun, begeleiding om andere humanitaire hulp te krijgen en financiële steun om basisgoederen te kopen (water, voedsel, hygiëneproducten en kleding) of om hun verblijf te betalen.

De Syrische vluchtelingen worden ook bewust van de gevaren van niet-ontplofte oorlogstuigen om hen voor te bereiden op een eventuele terugkeer.

Via de acties hierboven beschreven, werden al bijna 130.000 vluchtelingen geholpen.

Tot slot werkt Handicap International in Jordanië samen met verenigingen van personen met een handicap om hen beter bewust te maken van hun rechten in hun land.

Situatie in het land

Jordanië behoort tot de landen die volgens de menselijke ontwikkelingsindex (HDI) geboekstaafd staan als gemiddeld ontwikkeld, ondanks belangrijke ongelijkheden die binnen de bevolking bestaan. Het land staat bekend als een de meest stabiele in de regio. Op dit moment zijn er meer dan 620.000 Syrische vluchtelingen aanwezig. Onder de nieuwe vluchtelingen bevindt zich een groeiend aantal kwetsbare burgers. Deze mensen komen in een nieuwe omgeving terecht en voelen zich verloren. Ze hebben geen middelen en hebben nood aan dringende bijstand.

Volgens een studie van Handicap International in Libanon en Jordanië - in samenwerking met HelpAge International - vertoont 5,7% van de vluchtelingen (dat is meer dan 90.000 mensen) ernstige verwondingen. Drie kwart van de verwondingen leiden tot een blijvende handicap, door de ernst ervan en het gebrek aan medische opvolging. [1]

Mensen met een beperking vormen een van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in Jordanië, vooral als ze in landelijke en afgelegen gebieden leven. De bescherming van hun rechten heeft een belangrijke stap voorwaarts genomen met de ratificatie van het verdrag voor rechten van personen met een handicap in 2008, maar mensen met een beperking blijven erg weinig betrokken bij de uitwerking van het openbare beleid.

Team van Handicap International in Jordanië: 19 voor ontwikkelingsprogramma's. Meer dan 500 medewerkers zijn actief in Libanon, Jordanië, Syrië en Irak voor de noodhulp als antwoord op de Syrische crisis.
Aanwezig in Jordanië: sinds 2006

[1] Hidden Victims of the Syrian Conflict: Disabled, Injured and Older Refugees.