Goto main content

Ontmijning en heropbouw Syrië zal decennia duren

Mijnen en andere wapens Noodhulp
Jordanië Libanon Syrië

Tien jaar na de start van het conflict in Syrië is er nog steeds geen zicht op een oplossing. De wederopbouw van het land belooft een werk van kolossale omvang te worden. De impact van tien jaar oorlog is enorm: de verontreiniging van het grondgebied door explosieve wapens, de verwoesting van de infrastructuur en steden door de onophoudelijke bombardementen, miljoenen vluchtelingen, de trauma’s en verwondingen bij de Syrische bevolking ...

 

Een moeder en haar kind in een vluchtelingenkamp. De bevolking heeft een hoge prijs betaald tijdens 10 jaren conflict.

© Bahia Z./ HI

De omvang en de verscheidenheid van de explosieven in Syrië is zorgwekkend. Deze explosieve wapens verspreid over het Syrische grondgebied maken de wederopbouw van een groot deel van de door de bombardementen vernielde infrastructuur praktisch onmogelijk. Op tien jaar tijd werden de meeste grote steden van Syrië zwaar getroffen door explosieve wapens en bombardementen. Tussen juli 2013 en mei 2019 werden in de regio's Aleppo, Idlib en Latakia ten minste 113.100 explosieve munities uit 30.425 conflicten geregistreerd.

Internationale overeenkomst om bombardementen in bevolkte gebieden te stoppen

Tussen 3 en 5 maart namen meer dan 70 staten, waaronder België, deel aan een diplomatiek proces om een internationale overeenkomst op te stellen tegen de gevolgen van het gebruik van explosieve wapens in bevolkte gebieden. Dit proces, geleid door Ierland, startte in oktober 2019 maar werd onderbroken door de COVID-19-pandemie.

"We zijn getuige van het menselijk lijden, dat veroorzaakt wordt door stadsbombardementen. Dit moet stoppen! In Syrië, maar ook in Irak of Jemen, zien we de desastreuze gevolgen voor burgers van de massale bombardementen en beschietingen van steden. HI was betrokken bij de beslissende overwinningen tegen antipersoonsmijnen (1997) en clustermunitie (2008). We hebben nu een historische kans om duidelijk STOP te zeggen tegen de stadsbombardementen. De staten moeten het huidige diplomatieke proces voor een internationale verklaring tegen het gebruik van explosieve wapens in bevolkte gebieden aangaan. Zij moeten erkennen dat deze praktijken zonder onderscheid menselijk lijden veroorzaken en gevolgen teweegbrengen op lange termijn", aldus Alma Taslidžan Al-Osta, advocacymedewerker voor de ontwapening en bescherming van burgers bij Handicap International in Brussel.

Verschrikkelijke humanitaire gevolgen

De humanitaire gevolgen van deze situatie zijn onthutsend: 10.000 doden en gewonden, psychologische trauma's, uiteengerukte gezinnen, gedwongen verplaatsing, vernietiging van essentiële infrastructuur zoals ziekenhuizen, scholen, bruggen, enz., en toenemende armoede. In Jordanië, Libanon, Irak en Egypte staat HI aan de zijde van Syrische vluchtelingen die alles zijn kwijtgeraakt en humanitaire hulp nodig hebben om te overleven.
 
Ten minste een derde van de huizen in Syrië is beschadigd of verwoest. Grote steden als Raqqa, Aleppo en Homs zijn grotendeels verwoest door het massale en intensieve gebruik van explosieve wapens. 80% van de stad Raqqa werd in 2017 verwoest. De massale en voortdurende bombardementen hebben miljoenen mensen dakloos gemaakt en hen gedwongen te vluchten.

Ongekende verontreiniging

De verontreiniging met niet-ontplofte munitie in Syrië is ongekend in de geschiedenis van de ontmijning: de besmetting met niet-ontplofte explosieven (UXO) - zoals bommen, raketten en mortieren die niet ontploften bij de inslag, en andere explosieven zoals landmijnen en boobytraps - is zo ernstig dat het generaties zal duren vooraleer Syrië volledig ontruimd is: 11,5 miljoen mensen leven momenteel in gebieden waar de aanwezigheid van explosieven  een gevaar vormt voor de bevolking.
 
Deze verontreiniging verhindert de veilige terugkeer van vluchtelingen en ontheemden naar Syrië. Het zal ook een grote hinderpaal zijn voor de wederopbouw van het land en het herstel van zijn economie en sociale structuur. Voor de wederopbouw van steden en infrastructuur zullen complexe en kostbare ontmijningsoperaties nodig zijn.

5,6 miljoen Syriërs in de buurlanden

Terwijl het geweld in Syrië voortduurt, hebben meer dan 13 miljoen mensen - waaronder meer dan 6 miljoen kinderen - humanitaire hulp nodig. Toegang tot basisvoorzieningen (gezondheidszorg, voedsel, schoon water, onderdak, enz.) blijft een topprioriteit. 
6,7 miljoen mensen zijn ontheemd, vluchtelingen in eigen land. Velen hebben meer dan eens hun verblijfplaats moeten ontvluchten. Bijna een kwart heeft een beperking, bijna het dubbele van het wereldwijde gemiddelde (15% van de wereldbevolking heeft een handicap volgens de Wereldgezondheidsorganisatie). 5,6 miljoen Syriërs zijn vluchteling in de buurlanden en sterk afhankelijk van humanitaire hulp.
 
De huidige humanitaire crisis, die al dramatisch is, wordt nog verergerd door een acute economische crisis en de COVID-19-pandemie. Humanitaire hulpverleners hebben het moeilijk om toegang te krijgen tot alle gemeenschappen in nood en worden geconfronteerd met toenemende veiligheidsrisico's: in 2020 werden 65 aanvallen op humanitaire hulpverleners geregistreerd, waarvan bijna de helft met dodelijke afloop. Wat de COVID-19-pandemie betreft, wordt geschat dat er alleen al in het door de Syrische regering gecontroleerde gebied ten minste 100.000 gevallen van COVID-19 zijn.
 
Aangezien de medische infrastructuur door de bombardementen is verwoest, zijn de gezondheidsdiensten niet in staat deze bijkomende crisis het hoofd te bieden. Slechts de helft van de ziekenhuizen en gezondheidscentra in Syrië is volledig functioneel.

Gepubliceerd op: 10 maart 2021

Meer over dit onderwerp

Situatie in Oekraïense Charkov heel verontrustend
© T. Nicholson / HI
Mijnen en andere wapens Noodhulp

Situatie in Oekraïense Charkov heel verontrustend

Sinds 10 mei voert Rusland een nieuw offensief uit in de regio. Door de verslechtering van de veiligheidssituatie, blijven de humanitaire behoeften stijgen. 

Meedogenloze escalatie van het geweld op de Westelijke Jordaanoever Noodhulp

Meedogenloze escalatie van het geweld op de Westelijke Jordaanoever

Statement van Handicap International

Gaza: het antwoord van Handicap International op de humanitaire crisis
© HI
Noodhulp

Gaza: het antwoord van Handicap International op de humanitaire crisis

Handicap International heeft 40 mensen in dienst in Gaza, die ondersteund worden door 300 vrijwilligers. De organisatie treedt ook op in Egypte en Libanon om de invloed van de crisis te verzachten.