Goto main content

Libanon

De teams van Handicap International verlenen in Libanon noodhulp aan Syrische vluchtelingen, voornamelijk door hen toegang te verlenen tot revalidatiezorg, protheses en ortheses. Daarnaast werkt een ontwikkelingsprogramma op een betere deelname aan het gemeenschapsleven van personen met een handicap en andere kwetsbaren.

© Elias Saade / HI

Lopende acties

Meer dan een miljoen Syriërs, van wie de helft kinderen zijn, hebben hun toevlucht gezocht in Libanon om te ontkomen aan het geweld in hun thuisland. Het merendeel van deze vluchtelingen heeft niets en leeft in kleine appartementen, gezamenlijke schuilplaatsen, onbewoonde huizen of noodwoningen.

Sinds de zomer van 2012 helpt Handicap International deze vluchtelingen, hoofdzakelijk in Noord-Libanon en in de Bekavallei. De organisatie heeft zowel vaste als mobiele 'steunpunten voor handicap en kwetsbaarheid' opgericht om de meest kwetsbare mensen, onder wie mensen met een handicap, te identificeren en te begeleiden en om hen de specifieke hulp te bieden die ze nodig hebben. Het gaat onder andere om krukken, rolstoelen, protheses, kinesitherapiezorg en psychosociale steun. Indien zo nodig blijkt, worden de vluchtelingen doorverwezen naar andere organisaties die aangepaste hulp kunnen verlenen. Handicap International biedt ook kinesitherapiezorg en protheses aan in ziekenhuizen die de gewonde Syrische vluchtelingen opvangen.

Meer dan 115.000 Syrische vluchtelingen hebben al baat gehad bij de hulpacties hierboven beschreven.

De organisatie leidt daarnaast ontmijningsacties in het noorden van het land, gelinkt aan het conflict tussen Israël en Libanon in 2006, biedt psychologische en psychosociale steun aan Palestijnse vluchtelingenkinderen en begeleidt de organisaties van mensen met een handicap om zo hun rechten te bevorderen.

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

De Syrische vluchtelingen vertegenwoordigen meer dan een kwart van de Libanese bevolking. Door de angst en spanningen die alomtegenwoordig zijn, is de economie van het land zeer kwetsbaar.

Syrische conflict

Meer dan vier jaar na de opstand in Syrië, blijven de gevechten er aanhouden en zien duizenden mensen zich verplicht om naar Libanon te vluchten. Er leven meer dan 1,2 miljoen Syrische vluchtelingen in Libanon. Onder de nieuwe vluchtelingen bevindt zich een groeiend aantal kwetsbare burgers.

Volgens een studie uit april 2014 van Handicap International in Libanon en Jordanië, in samenwerking met HelpAge International, vertoont 5,7% van de vluchtelingen, ofwel meer dan 90.000 mensen, ernstige verwondingen. Drie kwart van de verwondingen leiden tot een blijvende handicap, door de ernst ervan en door het gebrek aan medische opvolging.

Palestijnse vluchtelingen

Libanon vangt heel wat Palestijnse vluchtelingen op. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie voor hulp en ontwikkeling van de Palestijnse vluchtelingen in het Midden-Oosten (UNRWA), leven er op dit moment ongeveer 455.000 Palestijnse vluchtelingen in Libanon. 53% van deze mensen leeft in kampen, de anderen leven in niet-officiële groeperingen. Deze gemeenschap wordt min of meer erkend door de Libanese overheid, maar deze vluchtelingen blijven grote moeilijkheden ondervinden om toegang te krijgen tot de gezondheids- en onderwijsdiensten van het land.

Aanwezigheid van mijnen en explosieve oorlogsresten

Vijftien jaar van burgeroorlog (1975-1990) en bombardementen en gevechten in 2006 en 2007 hebben Libanon met een zware erfenis opgezadeld: honderdduizenden niet-ontplofte stuks clustermunitie bedreigen de dag van vandaag de Libanese bevolking. In de zomer van 2006 alleen al dumpte Israël in minder dan 72 uur meer dan vier miljoen clusterwapens op het Libanese grondgebied.

Handicap International leidt sinds 2006 ontmijningsoperaties in Libanon. Momenteel maken onze ontmijningsteams vooral landelijke gebieden veilig in het noorden van het land.

Rechten van mensen met een handicap

Er wordt in Libanon voornamelijk tegemoetgekomen aan de noden van personen met een handicap via gespecialiseerde diensten, voornamelijk aangeboden door lokale diensten. Er worden inspanningen geleverd op het vlak van rechten voor personen met een handicap, voornamelijk via wetswijzigingen die ervoor moeten zorgen dat burgers met een handicap een normaal leven kunnen leiden en dezelfde rechten kunnen genieten zoals iedereen.

Maar de beleidsmaatregelen en de vrijgemaakte middelen om handicapgerelateerde problemen op te lossen, worden nog niet systematisch in de praktijk gebracht. Dat geldt nog het meest in de armste en meest afgelegen regio’s.

In de landelijke gebieden hebben mensen met een handicap over het algemeen slechts zeer beperkt toegang tot gezondheids-, onderwijs- of sociale beschermingsdiensten.

Team van Handicap International in Libanon: 68 voor de ontwikkelingsprogramma’s. Meer dan 500 medewerkers zijn actief in Libanon, Jordanië, Syrië en Irak voor de noodhulp als antwoord op de Syrische crisis.
Aanwezig in Libanon: sinds 1992

Lees ook

“Mijn letsel heeft alles veranderd”
© P.Poulpiquet/Handicap International
Noodhulp

“Mijn letsel heeft alles veranderd”

Een granaatscherf doorboorde het lichaam van Hozeifa tijdens een bombardement in de Syrische stad Idlib in 2016. De jongen raakte verlamd aan zijn benen. Hij vluchtte daarna naar Libanon, waar hij in een tentje leeft met zijn gezin.

“Alsof ik in een nachtmerrie was terechtgekomen”
© P.Poulpiquet/Handicap International
Noodhulp

“Alsof ik in een nachtmerrie was terechtgekomen”

De 48-jarige Mayada komt uit een buitenwijk van de Syrische stad Damascus. In 2014 werd haar huis gebombardeerd. Ze liep ernstige verwondingen op en moest naar het ziekenhuis voor een amputatie. Intussen leeft ze al twee jaar als vluchtelinge in Libanon, waar ze van Handicap International een prothese kreeg. Onze organisatie helpt haar met kinesitherapie.

“Ik mis mijn land heel erg”
© P.Poulpiquet/Handicap International
Noodhulp

“Ik mis mijn land heel erg”

“Ik zou willen dat geen enkel ander kind nog gewond raakt in deze oorlog”, zegt Molham. Hij was 9 jaar toen een verdwaalde kogel zijn lichaam raakte, in de Syrische stad Homs. In 2014 sloeg het gezin van Molham op de vlucht voor het geweld en gingen ze naar Jordanië. Daar kan de jongen rekenen op revalidatietherapie en psychologische steun van Handicap International.