Go to main content

Thailand

Thailand, bakermat van Handicap International (HI), vangt heel wat vluchtelingen uit Myanmar op. Onze organisatie is er actief in vluchtelingenkampen, waar de teams er protheses leveren aan de slachtoffers van antipersoonsmijnen en de mensen bewust maken van de gevaren van deze wapens. Verder wordt er ingezet op de inclusie van personen met een handicap en het verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen in de kampen.

Jonge man, slachtoffer van landmijn, verzorgd door HI in Birmese kampen in Thailand

Jonge man, slachtoffer van landmijn, verzorgd door HI in Birmese kampen in Thailand | © Erika Pineros / HI

Lopende acties

Handicap International werd in 1982 opgericht in Thailand door twee Franse artsen. De eerste activiteiten van onze organisatie richtten zich op hulp in de vluchtelingenkampen aan de grens met Cambodja. Meer bepaald gaf Handicap International protheses aan mensen die een amputatie moesten ondergaan of die een handicap hadden opgelopen door ongevallen met mijnen. In 1984 begon Handicap International ook de mijnenslachtoffers onder Myanmarese vluchtelingen te helpen en vervolgens ook de Thaise. De aanwezigheid van onze organisatie in Thailand leidde tot de opening van vijftien prothesecentra, die vandaag deel uitmaken van het netwerk van provinciale ziekenhuizen in Thailand.

In 1996 legde Handicap International de focus op negen Myanmarese vluchtelingenkampen en de naburige Thaise dorpen. Onze organisatie maakte er mensen met een handicap zelfstandiger door protheses te leveren en specifieke hulpmiddelen zoals ortheses, krukken, looprekken en speciale stoelen, die allemaal ter plaatse werden gefabriceerd. Er werd ook in kinesitherapiezorg voorzien voor mijnslachtoffers, kinderen met hersenverlamming en volwassenen die een beroerte hebben gehad. Vandaag zet Handicap International deze acties voort in vijf van negen kampen voor Myanmarese vluchtelingen in Thailand.

In afwachting van de ontmijning van de grensgebieden tussen Myanmar en Thailand, maakt Handicap International de vluchtelingen bewust van de gevaren van mijnen en andere explosieve oorlogsresten. Zo lopen ze minder risico's wanneer ze later terugkeren naar hun thuisland Myanmar.

HI beheert ook een project voor sociale integratie voor vluchtelingen met een handicap uit Myanmar, waardoor zij beter toegang krijgen tot de verschillende diensten in de kampen. Als gevolg daarvan hebben mensen met een handicap nu toegang tot onderwijs, beroepsopleiding en basisgezondheidszorg.

 

Sinds januari 2016 wordt de site beheerd binnen het MyTh-programma (opgericht in januari 2016 met zijn regionale kantoor in Yangon), in lijn met het repatriëringsproces van de vluchtelingen, en is gericht op het versterken van de coördinatie tussen HI-activiteiten in Myanmar en in Thailand rond de re-integratie van vluchtelingen. De regionale strategie van MyTh 2018-2020 is ontwikkeld en goedgekeurd in november 2017.

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Kaart van HI-interventies in Thailland

Er zijn meer dan 91.000 vluchtelingen uit Myanmar die in Thailand wonen en de terugweg is bezaaid met grote aantallen anti-personeelmijnen.

Thailand is een van de belangrijkste gastlanden voor asielzoekers en vluchtelingen uit Myanmar. Sinds 1984 vangt het land burgers op die het politieke geweld in hun thuisland ontvluchten. Sinds kort ontvangt het ook economische vluchtelingen. De situatie in Myanmar is sinds 2011 echter veranderd, vooral dankzij de politieke veranderingen in het land. Het aantal vluchtelingen in de kampen is gestaag gedaald, maar blijft hoog. De levensomstandigheden in de negen kampen langs de grens tussen Myanmar en Thailand, waar het HI werkt, zijn uiterst precair, vooral voor mensen met een handicap. De vluchtelingen zijn sterk afhankelijk van de humanitaire hulp die door internationale NGO's en plaatselijke organisaties wordt verstrekt.

Stilaan wordt Myanmar weer opengesteld, maar het grensgebied ligt nog steeds bezaaid met enorm veel mijnen. Deze wapens vormen een enorm obstakel voor de vluchtelingen die vrijwillig en voorgoed willen terugkeren naar hun land van herkomst.

Team van Handicap International in Thailand: 142
Aanwezig in Thailand: sinds 1982

Lees ook

Oorlogsexplosieven blijven jonge slachtoffers maken
© HI
Preventie Revalidatie

Oorlogsexplosieven blijven jonge slachtoffers maken

Handicap International sensibiliseert de bewoners van negen vluchtelingenkampen op de grens tussen Thailand en Myanmar over de risico’s verbonden aan explosieve oorlogsresten. Onze organisatie bereikte sinds 2012 zo bijna 13 000 personen.