Goto main content

Thailand

Thailand, bakermat van Handicap International, vangt heel wat vluchtelingen uit Myanmar op. Onze organisatie is er actief in vluchtelingenkampen, waar de teams er protheses leveren aan de slachtoffers van antipersoonsmijnen en de mensen bewust maken van de gevaren van deze wapens. Verder wordt er ingezet op de inclusie van personen met een handicap en het verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen in de kampen.

© Erika Pineros / HI

Lopende acties

Handicap International werd in 1982 opgericht in Thailand door twee Franse artsen. De eerste activiteiten van onze organisatie richtten zich op hulp in de vluchtelingenkampen aan de grens met Cambodja. Meer bepaald gaf Handicap International protheses aan mensen die een amputatie moesten ondergaan of die een handicap hadden opgelopen door ongevallen met mijnen. In 1984 begon Handicap International ook de mijnenslachtoffers onder Myanmarese vluchtelingen te helpen en vervolgens ook de Thaise. De aanwezigheid van onze organisatie in Thailand leidde tot de opening van vijftien prothesecentra, die vandaag deel uitmaken van het netwerk van provinciale ziekenhuizen in Thailand.

In 1996 legde Handicap International de focus op negen Myanmarese vluchtelingenkampen en de naburige Thaise dorpen. Onze organisatie maakte er mensen met een handicap zelfstandiger door protheses te leveren en specifieke hulpmiddelen zoals ortheses, krukken, looprekken en speciale stoelen, die allemaal ter plaatse werden gefabriceerd. Er werd ook in kinesitherapiezorg voorzien voor mijnslachtoffers, kinderen met hersenverlamming en volwassenen die een beroerte hebben gehad. Vandaag zet Handicap International deze acties voort in vijf van negen kampen voor Myanmarese vluchtelingen in Thailand.

In afwachting van de ontmijning van de grensgebieden tussen Myanmar en Thailand, maakt Handicap International de vluchtelingen bewust van de gevaren van mijnen en andere explosieve oorlogsresten. Zo lopen ze minder risico's wanneer ze later terugkeren naar hun thuisland Myanmar.

Het Growing Together-project ging van start in 2016 en zal vier jaar lopen, dankzij de steun van de Ikea Foundation. Dit project draait rond de ontwikkeling van veilige en toegankelijke speelruimtes voor kinderen in vluchtelingenkampen in Thailand, Bangladesh en Pakistan. Ongeveer 13 000 kinderen met en zonder handicap zullen dankzij het project samen kunnen spelen, leren en opgroeien in een veilige en inclusieve omgeving.

Onze organisatie is eveneens gestart met een project dat de sociale inclusie van Myanmarese vluchtelingen met een handicap moet bevorderen en dat erop gericht is hun toegang tot verschillende diensten in het kamp te verbeteren. Hierdoor hebben mensen met een handicap ook toegang tot onderwijs, beroepsopleidingen en basisgezondheidszorg.

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Meer dan 109 000 vluchtelingen uit Myanmar bevinden zich op Thais grondgebied, de weg terug naar huis ligt bezaaid met antipersoonsmijnen.

Thailand is een van de belangrijkste gastlanden voor asielzoekers en vluchtelingen uit Myanmaar. Sinds 1984 vangt het land burgers op die het politieke geweld in hun thuisland ontvluchten. Sinds kort ontvangt het ook economische vluchtelingen. De situatie in Myanmar is er, vooral dankzij de politieke veranderingen, de voorbije twee jaar op vooruitgegaan. Het aantal vluchtelingen dat in de kampen leeft vermindert dan ook progressief. Toch wordt hun aantal nog steeds geschat op 109 000 mensen.[1]

In de negen kampen aan de grens tussen Myanmar en Thailand waar Handicap International actief is, leven de mensen in erbarmelijke omstandigheden. Dat geldt nog het meest voor mensen met een handicap. De vluchtelingen zijn voornamelijk aangewezen op de humanitaire hulp die de internationale ngo's en de lokale organisaties verlenen.

Stilaan wordt Myanmar weer opengesteld, maar het grensgebied ligt nog steeds bezaaid met enorm veel mijnen. Deze wapens vormen een enorm obstakel voor de vluchtelingen die vrijwillig en voorgoed willen terugkeren naar hun land van herkomst.

Team van Handicap International in Thailand: 46 medewerkers + 164 medewerkers in vluchtelingenkampen
Aanwezig in Thailand: sinds 1982

[1] Aantal vluchtelingen dat leeft bij de grens tussen Myanmar en Thailand. The Border Consortium (TBC), eind oktober 2014.

Lees ook

Oorlogsexplosieven blijven jonge slachtoffers maken
© HI
Preventie Revalidatie

Oorlogsexplosieven blijven jonge slachtoffers maken

Handicap International sensibiliseert de bewoners van negen vluchtelingenkampen op de grens tussen Thailand en Myanmar over de risico’s verbonden aan explosieve oorlogsresten. Onze organisatie bereikte sinds 2012 zo bijna 13 000 personen.