Goto main content

Thailand

Thailand vangt grote aantallen vluchtelingen uit Myanmar op. Handicap International (HI) werkt in de vluchtelingenkampen, verleent diensten aan slachtoffers van landmijnen en mensen met een handicap, verbetert de levensomstandigheden en bevordert de integratie van mensen in een kwetsbare situatie en mensen met een handicap in hun gemeenschappen en geeft de vluchtelingen voorlichting over risico's.

Jonge man, slachtoffer van landmijn, verzorgd door HI in Birmese kampen in Thailand

Jonge man, slachtoffer van landmijn, verzorgd door HI in Birmese kampen in Thailand | © Erika Pineros / HI

Lopende acties

HI werd in 1982 in Thailand opgericht door twee Franse artsen. Het begon met het helpen van de vluchtelingen in de kampen langs de grens met Cambodja, met orthopedische hulp voor mensen met een handicap of mensen die ledematen hadden verloren door ongelukken met landmijnen. Tegen 1984 hielp HI ook vluchtelingen uit Myanmar, en weldra ook Thaise mensen, die eveneens het slachtoffer waren geworden van antipersoonsmijnen. Deze activiteiten in het land leidden tot de opening van vijftien orthopedische aanpassingswerkplaatsen, die nu deel uitmaken van Thailand's netwerk van provinciale ziekenhuizen.

Sinds 1996 richt de organisatie haar actie op negen Birmese vluchtelingenkampen en op de naburige Thaise dorpen. De organisatie bevordert de zelfredzaamheid van mensen met een handicap door het verstrekken van kinesitherapeutische sessies en lokaal vervaardigde prothesen en aangepaste hulpmiddelen (orthesen, krukken, looprekken, enz.).

In afwachting van de opruiming van landmijnen in de grensgebieden tussen Myanmar en Thailand maakt HI de vluchtelingen bewust van de gevaren van mijnen en andere explosieve oorlogsresten. Deze bewustmakingsacties moeten de risico's verminderen waarmee zij bij hun terugkeer naar Myanmar zullen worden geconfronteerd.
HI voert ook een sociaal integratieproject uit voor vluchtelingen met een handicap uit Myanmar, waarbij hun toegang tot de verschillende diensten in de kampen wordt verbeterd. Daardoor hebben mensen met een handicap nu toegang tot onderwijs, beroepsopleiding en primaire gezondheidszorg.

De site wordt sinds januari 2016 beheerd binnen het MyTh-programma (opgericht in januari 2016 met zijn regionaal kantoor in Yangon), in lijn met het terugkeerproces van de vluchtelingen, en heeft tot doel de coördinatie tussen de activiteiten van HI in Myanmar en in Thailand rond de re-integratie van de vluchtelingen te versterken.

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Kaart van HI-interventies in Thailland

Er wonen meer dan 90.000 vluchtelingen uit Myanmar in Thailand en de weg terug is bezaaid met grote aantallen antipersoonsmijnen.

Thailand is één van de belangrijkste landen die asielzoekers en vluchtelingen uit Myanmar opvangen. Sinds 1984 kent het land een toevloed van mensen die het politieke geweld in Myanmar ontvluchten en, meer recentelijk, van economische migranten. Sinds 2011 is de situatie in Myanmar echter veranderd, vooral dankzij politieke veranderingen in het land, en het aantal vluchtelingen in de kampen neemt gestaag af, maar blijft hoog. De levensomstandigheden zijn uiterst precair in de negen kampen langs de grens tussen Myanmar en Thailand, waar HI werkt, vooral voor mensen met een handicap. De vluchtelingen zijn sterk afhankelijk van de humanitaire hulp van internationale ngo's en lokale organisaties.

Het grensgebied is nog steeds verontreinigs door talloze mijnen. Deze explosieven vormen een grote belemmering voor de vluchtelingen om vrijwillig en permanent naar hun land van herkomst terug te keren.

Team van Handicap International in Thailand: 160

Aanwezig in Thailand: sinds 1982

Lees ook

Oorlogsexplosieven blijven jonge slachtoffers maken
© HI
Preventie Revalidatie

Oorlogsexplosieven blijven jonge slachtoffers maken

Handicap International sensibiliseert de bewoners van negen vluchtelingenkampen op de grens tussen Thailand en Myanmar over de risico’s verbonden aan explosieve oorlogsresten. Onze organisatie bereikte sinds 2012 zo bijna 13 000 personen.