Goto main content

Venezuela

In Venezuela heeft Handicap International (HI) operationele en strategische partnerschappen gesloten met belanghebbenden in de sector van personen met een handicap en werkt het aan de verbetering van de levensomstandigheden van personen met een handicap.

Venezolaanse migranten in Colombia

Venezolaanse migranten in Colombia | © HI

Lopende acties

In de loop der jaren heeft HI een diepgaande kennis ontwikkeld van de Latijns-Amerikaanse context en actoren. In 2019 begon HI met activiteiten in Venezuela als onderdeel van haar regionale respons om de gevolgen van de migratiecrises te verzachten. Het eerste project was gericht op het verbeteren van de toegang tot essentiële diensten zoals gezondheidszorg, bescherming en voedselhulp voor de meest gemarginaliseerde groepen, met bijzondere aandacht voor mensen met een handicap en mensen met behoeften aan mentale gezondheid en psychosociale ondersteuning.

Sinds 2022 werkt HI in nieuwe regio's, Amazonas en Apure, om te helpen voorzien in de aanzienlijke behoeften van de bevolking. Humanitaire actoren zijn namelijk zeldzaam in deze gebieden vanwege de moeilijke toegang en de verslechterende context.

HI voert een project uit ter bescherming van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in Venezuela, waaronder kinderen, jongeren, vrouwen en personen met een handicap. Het programma werkt samen met lokale partners, andere organisaties en de autoriteiten, biedt opleiding en bereidt andere humanitaire actoren voor op het identificeren van en rekening houden met hun specifieke behoeften. Onze teams creëren ook educatief materiaal om deze capaciteitsopbouw te begeleiden en aan te vullen.

Interventiegebieden

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Sinds 2013 maakt Venezuela een ernstige sociaaleconomische crisis door die heeft geleid tot een sterke toename van de armoede en waardoor meer dan 6 miljoen Venezolanen het land hebben verlaten.

Aan het begin van de 20e eeuw werd in Venezuela olie ontdekt; het land heeft tegenwoordig de grootste bekende reserves ter wereld. Dankzij de stijgende olieprijzen begin jaren 2000 had de regering onder leiding van Hugo Chávez voldoende middelen om een populistisch sociaal beleid te voeren. Dit beleid stimuleerde aanvankelijk de Venezolaanse economie, waardoor de economische ongelijkheid en de armoede tijdelijk afnamen.

Toen Hugo Chávez in 2013 overleed, werd Nicolás Maduro met een krappe meerderheid verkozen in zeer omstreden verkiezingen. Dalende olieprijzen en speculatie brachten de economie van het land aan het wankelen en leidden tot hyperinflatie, economische depressie en tekorten aan basisgoederen. Dit leidde op zijn beurt tot een drastische toename van werkloosheid, armoede, ziekte, ondervoeding en criminaliteit. De door de Amerikaanse regering opgelegde sancties verergerden de situatie.

Deze sociaal-economische crisis verergerde gedurende 2019, 2020 en 2021, met als gevolg een van de grootste volksverhuizingen in de geschiedenis van Zuid-Amerika. Naar schatting 6 miljoen Venezolanen hebben sinds 2014 het land verlaten.  

De situatie werd nog verergerd door de beperkingen die werden opgelegd tijdens de COVID-19 pandemie. In 2022 was het bbp van het land met 80% gedaald en de crisis wordt nu als chronisch beschouwd.

 

Lees ook

Economische ontwikkeling van lokale gemeenschappen in Venezuela
© M. Campos / HI
Integratie

Economische ontwikkeling van lokale gemeenschappen in Venezuela

Door de uitbreiding van hun kippen- en viskwekerij, verbetert de levenstandaard van Walter en zijn gezin en dragen ze rechtstreeks bij aan de economische stabiliteit van hun gemeenschap.