Goto main content

Venezuela

In Venezuela is Handicap International vooral actief in het Amazonegebied en werkt ze met lokale spelers aan de verbetering van de levensomstandigheden van personen in een kwetsbare situatie. 

 

Een vrouw poseert naast een rietsuikermolen.

Dankzij de nieuwe molen zal Luz de productie van rietsuikermelasse kunnen verhogen. | © M. Campos / HI

Lopende acties

Handicap International is actief in de staten Amazonas en Apure in het Amazonegebied om tegemoet te komen aan de belangrijkste behoeftes van de bevolkingsgroepen op het platteland. Zij worden getroffen door de gevolgen van het gewapend conflict in Colombia. Handicap International ontwikkelt er gemeenschapsinitiatieven en versterkt de banden en de beschermingssystemen van de bevolking om het geweld binnen de groepen te ontkrachten. De organisatie richt vooral veilige en inclusieve zones op binnen de gemeenschappen en organiseert sensibilisatiesessies over recht, de strijd tegen seksueel geweld en mensenhandel. Handicap International begeleidt met name de vrouwen en meisjes in deze regio's om hun toegang tot gezondheidszorg te verbeteren, vooral op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid. Ze vergemakkelijkt ook de toegang tot revalidatiezorg, door (mobiliteits)hulpmiddelen te voorzien, zoals brillen, rolstoelen of wandelstokken, en biedt psychosociale ondersteuning en geestelijke gezondheidszorg aan de bevolkingsgroepen in de meest kwetsbare situaties. 

Handicap International voert ook een project uit waardoor de bevolking toegang krijgt tot water en sanitaire voorzieningen. Tegelijkertijd geeft de organisatie ook sensibiliseringssessies over de risico's van ziektes en deelt onder andere hygiëneproducten en voedingsmiddelen uit. Handicap International focust zich hierbij vooral op bevolkingsgroepen die vaak vergeten worden en die specifieke behoeften hebben, zoals autochtone bevolkingsgroepen of vrouwen.

Verder voert Handicap International ook een project uit ter ondersteuning van de jongeren in Apure, om hun economische en sociale integratie te bevorderen. De organisatie ondersteunt de ontwikkeling van economische initiatieven door jongeren om hun activiteit en inkomen toekomstbestendig te maken. Ook stimuleert Handicap International een grotere deelname van jongeren aan het gemeenschapsleven, zodat de band binnen de groepen versterkt wordt. De organisatie organiseert ook sensibiliseringsacties om conflicten te ontkrachten en sociale dialoog te ontwikkelen. 

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Kaart van HI-interventies in Venezuela

Sinds 2013 maakt Venezuela een ernstige sociaal-economische crisis door die heeft geleid tot een sterke toename van de armoede, waardoor meer dan 7 miljoen Venezolanen het land hebben verlaten.

Aan het begin van de 20e eeuw werd in Venezuela olie ontdekt. Tegenwoordig beschikt het land over de grootste bekende reserves ter wereld. Dankzij de stijging van de olieprijzen begin jaren 2000 had de regering onder leiding van Hugo Chávez voldoende middelen om een populistisch sociaal beleid te voeren. Dit beleid stimuleerde eerst de Venezolaanse economie, waardoor de economische ongelijkheid en de armoede tijdelijk afnamen.

Toen Hugo Chávez in 2013 overleed, werd Nicolás Maduro met een krappe meerderheid verkozen in heel omstreden verkiezingen. De dalende olieprijzen en speculatie lieten de economie van het land instorten. Dit leidde tot een crisis met hyperinflatie, een economische depressie en tekorten aan basisgoederen. Het gevolg daarvan was een drastische toename van werkloosheid, armoede, ziektes, ondervoeding en criminaliteit. De situatie werd nog verergerd door de sancties die de Amerikaanse regering oplegde. 

Deze sociaal-economische crisis bleef verslechteren sinds 2019, met als gevolg een van de grootste volksverhuizingen in de geschiedenis van Zuid-Amerika. Naar schatting hebben sinds 2014 ongeveer 7,7 miljoen Venezolanen het land verlaten.  

De verbetering van bepaalde macro-economische indicatoren tussen 2022 en 2023 hebben niet geleid tot een verbetering van de levensomstandigheden van de bevolking. De Venezolanen blijven in een heel kwetsbare situatie en velen van hen leven nog steeds onder de armoedegrens. In 2023 hadden ongeveer 13 miljoen Venezolanen behoefte aan noodhulp, zowel binnen als buiten het land.

Team van Handicap International in Venezuela: 15

Aanwezig in Venezuela: sinds 2019

Lees ook

Economische ontwikkeling van lokale gemeenschappen in Venezuela
© M. Campos / HI
Integratie

Economische ontwikkeling van lokale gemeenschappen in Venezuela

Door de uitbreiding van hun kippen- en viskwekerij, verbetert de levenstandaard van Walter en zijn gezin en dragen ze rechtstreeks bij aan de economische stabiliteit van hun gemeenschap.