Mali

Handicap International verleent hulp aan de Malinese bevolking, die erg getroffen wordt door droogte sinds een conflict in 2012 het land in twee verdeeld heeft. Onze organisatie leidt een vijftiental projecten om de slachtoffers te helpen, de risico’s op een handicap en ondervoeding bij jonge kinderen te verminderen en verzoeningsinitiatieven te ondersteunen.

Interventiegebieden

  • Gemeenschappen wapenen tegen de voedselonzekerheid
  • Protheses, ortheses en revalidatiezorg aanbieden
  • De burgers sensibiliseren over de gevaren van mijnen en explosieve oorlogsresten
  • Personen met een handicap integreren in de maatschappij
  • Handicaps bij kinderen voorkomen
  • Kinderen met een beperking onderwijzen

Lopende acties

In een context van grote armoede is Handicap International actief op alle fronten om de Malinezen aangepaste steun te bieden, zowel in het noorden als in het zuiden van het land. Onze teams helpen de slachtoffers van het recente conflict en blijven het recht op gezondheidszorg en de waardigheid van mensen met een handicap verdedigen.

Sinds de zomer van 2012 mobiliseert Handicap International extra teams om het hoofd te bieden aan de humanitaire noodsituatie in het noorden van het land. Onze ontmijningsteams intervenieerden om de explosieve oorlogsresten te neutraliseren die de Malinese bevolking bedreigden, soms tot in scholen toe.

Vandaag blijft onze organisatie de slachtoffers van het conflict steunen, versterken we het zorgaanbod van gezondheidsdiensten in de regio van Timboektoe, strijden we tegen voedselonzekerheid en tegen ondervoeding van jonge kinderen. Handicap International ondersteunt ook de initiatieven van vrouwen die zich groeperen en zich engageren voor vrede en verzoening.

Daarnaast blijven onze teams discriminatie van personen met een beperking bestrijden, opdat ze toegang zouden hebben tot onderwijs, zorgen en werk.

Tegelijkertijd leidt Handicap International medisch personeel op over de vroegtijdige opsporing van handicaps. Een betere verzorging van kleine kinderen zorgt ervoor dat handicaps kunnen worden vermeden of dat hun ontwikkeling kan worden afgeremd en dat kinderen zich ten volle kunnen ontplooien.                   

Om de risico’s op een ontwikkelingsachterstand en een handicap te vermijden bij jonge ondervoede kinderen, leidt de organisatie sinds 2016 een project rond kinesitherapie en psychosociale stimulatietechnieken (door interactie tussen ouders en kinderen aan te moedigen, stimulatie door spelen enzovoort). In de loop van de komende twee jaren zouden zo 9000 Malinese kinderen geholpen kunnen worden.

Situatie in het land

Mali, na Niger het grootste land van West-Afrika, is ook één van de armste landen ter wereld. De laatste jaren hebben droogte, politieke crisissen en een gewapend conflict enorme volksverhuizen op gang gebracht en de samenleving gedestabiliseerd.

In januari 2012 werd een deel van het noorden van Mali bezet door de Nationale Beweging voor de Bevrijding van Azawad (MNLA). Meerdere islamitische groeperingen kwamen toen eveneens dit gebied innemen. Twee maanden later werd de president van de troon gestoten. Het land raakte vervolgens verzeild in een gewapend conflict, waarna het Malinese en het Franse leger in januari 2013 intervenieerden.

Door de gevechten en de aanwezigheid van gewapende groeperingen raakten lichte wapens in omloop en werden de woongebieden van de burgers bezaaid met explosieve oorlogsresten. In 2012 waren meer dan de helft van de burgerslachtoffers van explosieve oorlogsresten in Mali kinderen.

Ongeveer 350.000 mensen zagen zich genoodzaakt naar de buurlanden te vluchten. Meer dan 280.000 Malinezen vluchtten naar het zuiden en het centrum van het land, maar de gemeenschappen waar ze werden opgevangen hadden zelf erg te lijden onder de impact van de gruwelijke voedselcrisis in 2011.

Vandaag blijft de humanitaire situatie erg precair. De gezondheidszorg, het onderwijs en de overheidsadministratie zijn nog niet hersteld, de terugkeer van vluchtelingen en ontheemden verloopt moeilijk. Het land is erg arm: op de ontwikkelingsindex (HDI) staat Mali vandaag op de 182ste plaats op een totaal van 187 landen. De politieke instabiliteit en het conflict van 2012 hebben de situatie duidelijk verergerd. De inspanningen van het land om iedereen onderwijs aan te bieden, besmettingen met hiv/aids in te perken en de toegang tot drinkbaar water te controleren, werden hierdoor grotendeels verhinderd.

Mensen met een handicap worden vaak uitgesloten en zijn vaak het slachtoffer van discriminatie of vooroordelen. Ze vertegenwoordigen de grootste minderheid van het land. Ze hebben weinig of geen toegang tot verzorging, onderwijs, sociale diensten en arbeid. Slechts een heel klein aantal van de kinderen met een handicap gaat naar school. De kwetsbaarheid van deze mensen, die op zich al van veel verstoken zijn, ligt in tijden van crisis nog een pak hoger.

Team van Handicap International in Mali: 157
Aanwezig in Mali: Sinds 1996

Het programma ESSPOIR

ESSPOIR staat voor « Les Enfants malnutris du Sahel sont Stimulés, Protégés, Orientés et Intégrés dans leur communauté devenue plus Résiliente ». en wil zeggen dat kinderen uit de Sahel regio gestimuleerd, beschermd en eens meer weerbaarder, terug geeïntegreerd zullen worden in hun gemeenschap.

Ondervoeding is een voortdurend probleem in de Sahel Regio, wat de gezondheidssystemen in de regio onder een zware druk zet. Het tekort aan essentiële mineralen en vitaminen kunnen lange termijn gevolgen hebben voor het individu. Sociale isolatie als gevolg van ondervoeding is een bijkomend element dat de socio-economische systemen onder druk zet.

De bijstand die zal gegeven worden via het project ESSPOIR is ontworpen op zulk een manier dat mechanismen van bescherming en preventie zullen worden ingezet om te beantwoorden aan de specifieke noden van ondervoede kinderen en de meest kwetsbare gezinnen.
Het programma draagt bij tot het voorkomen van alle vormen van handicaps bij extra kwetsbare kinderen en zal ook via een psychosociale aanpak de integriteit van gemeenschappen beschermen.
De activiteiten die zullen plaats vinden zijn vooral vroege stimulatie therapie en psychosociale ondersteuning voor alle opgevolgde kinderen, emotioneel herstel is net zo belangrijk als herstel van voedingswaardes.

Verder versterkt het programma ook de capaciteiten van de bestaande gezondheidsinstellingen en zal ook er ook een regionale uitwisseling plaatsvinden om van elkaar te leren.

Met de Steun van de Belgische overheid loopt het project van september 2015 tot en met maart 2018 in Mali, Burkina Faso en Niger.

met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking