Nepal

Een hevige aardbeving trof Nepal op 25 april 2015. Handicap International bood meteen hulp aan de slachtoffers. Onze teams blijven revalidatiesessies organiseren en leveren loophulpmiddelen in zeven districten van het land. Handicap International zorgt er ook voor dat de humanitaire hulp tot bij de slachtoffers in afgelegen gebieden geraakt.

Interventiegebieden

  • Hulp bieden aan de slachtoffers van de aardbeving
  • Protheses leveren en revalidatiesessies organiseren
  • Personen met een handicap helpen bij hun integratie op de arbeidsmarkt
  • De gevolgen van natuurrampen voor de bevolking tot een minimum herleiden

Lopende acties

De aardbeving die Nepal op 25 april 2015 trof, kostte aan meer dan 8.000 mensen het leven en 22.000 personen raakten gewond. Handicap International, die doorheen de jaren heel wat ervaring heeft opgebouwd in de behandeling van slachtoffers van een aardbeving, bood dan ook meteen hulp aan de getroffen bevolking.

Onze organisatie stond in voor 10.500 revalidatiesessies voor meer dan 4.000 personen, bood psychosociale steun en deelde meer dan 2.300 mobiliteitshulpmiddelen (looprekjes, rolstoelen, krukken) en specifiek materiaal uit aan meer dan 2.200 personen. Er werd een hotline voorzien om iedereen op de hoogte te kunnen brengen van de revalidatieactiviteiten van de organisatie. Handicap International deelde ook meer dan 4.300 noodhulpkits uit (tenten, kookkits, hygiënekits, dekens) aan de meest kwetsbare gezinnen. Ruim 11.000 mensen kregen daarnaast het nodige golfplatenmateriaal om zich te beschermen tegen de moessonregens.

Onze organisatie beheerde opslagcentra voor humanitaire hulpgoederen in een gebied vlak bij Kathmandu en in vier districten van het land (Nuwakot, Dhading, Rasuwa en Kavrepalanchok) en zorgde ervoor dat de humanitaire hulp tot bij de verdeelpunten in de dorpen en gemeenschappen geraakte. Bovendien werkte onze organisatie samen met andere humanitaire hulpverleners, om ervoor te zorgen dat ze rekening houden met de meest kwetsbaren en om de toegang tot de humanitaire diensten te vergroten.

Handicap International is al een vijftiental jaar actief in Nepal. Het land ligt aan de voet van het Himalayagebergte en wordt geregeld getroffen door aardbevingen, vooral in de Kathmanduvallei, waar zo’n 1,5 miljoen mensen wonen. Om de impact van de natuurrampen te beperken en de bewoners erop voor te bereiden, werkt Handicap International nauw samen met de gemeenschappen en lokale autoriteiten, om nood- en evacuatieplannen uit te werken, de waarschuwingssystemen te verbeteren en de gewonden te verzorgen. Bij elk van deze acties wordt rekening gehouden met de specifieke behoeften van personen met een handicap.

Handicap International steunt ook vijf revalidatiecentra in Nepal, zodat duizenden Nepalezen een beroep kunnen doen op kinesitherapie of een prothese kunnen krijgen. Onze organisatie zorgde bovendien voor de creatie van mobiele teams die naar de meest afgelegen gebieden trekken om revalidatiesessies en protheses aan te bieden.

Daarnaast werkt Handicap International nog de economische integratie van personen met een handicap in de hand, via steun en advies op maat, en hulp bij opleidingen voor een beroep naar keuze. De organisatie sensibiliseert ook werkgevers rond handicaps en werkt samen met professionele inschakelingsdiensten zodat ze tegemoet kunnen komen aan de specifieke behoeften van personen met een handicap.

Situatie in het land

De aardbeving die Nepal op 25 april 2015 trof, kostte aan meer dan 8.000 mensen het leven. 22.000 personen raakten gewond. Het land, dat erg vaak getroffen wordt door aardbevingen, vooral in de Kathmanduvallei, probeert zich voor te bereiden op dergelijke natuurrampen.

Nepal is het armste land in Azië. Meer dan 40% van de Nepalese bevolking leeft onder de armoedegrens en drie vierde van de inwoners leeft van de landbouw. Het conflict van 1996 tot 2006 tussen de autoriteiten en maoïstische rebellen – die vandaag betrokken worden bij het democratische proces – stond de economische ontwikkeling van het land lange tijd in de weg. Het leidde tot 12.000 doden en honderdduizenden ontheemden. Het conflict maakte ook heel wat oorlogsinvaliden. Vandaag is er een democratiseringsproces aan de gang in het land, en is de situatie vrij stabiel. 

Handicaps worden in Nepal hoofdzakelijk als een sociaal probleem beschouwd. De problematiek wordt zelden benaderd vanuit het standpunt van de volksgezondheid. In het onderwijs, de gezondheidszorg en de economische ontwikkeling wordt er amper rekening mee gehouden. Naar schatting gaat 78% van de kinderen met een handicap niet naar school (Barriga, 2011) en slechts 1% van alle personen met een beperking in Nepal heeft werk.

Team van Handicap International in Nepal: 50 voor de ontwikkelingsactiviteiten en één noodhulpteam dat uiteenlopende taken toegewezen krijgt.
Aanwezig in Nepal: sinds 2000