Pakistan

In Pakistan leidt Handicap International acties om de impact van natuurrampen tot een minimum te beperken voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen.

Interventiedomeinen

  • De impact van natuurrampen op de bevolking tot een minimum herleiden

Lopende acties

Handicap International werkt met de bevolking van de Sindh provincie, die in het bijzonder blootgesteld wordt aan het risico op overstromingen. Er worden oplossingen gezocht die de gevaren op klimaatrampen en de gevolgen ervan moeten inperken. De gemeenschappen worden aangemoedigd om zelf een evaluatie door te voeren van de risico’s van natuurrampen en evaluatieplannen op te stellen die rekening houden met personen met een handicap, alsook preventieve acties op poten te zetten (preventie, waarschuwing, voedselvoorraad). Bij de uitwerking van het project stimuleert Handicap International de actieve deelname van mensen met een beperking (fysiek, sensorieel, mensen in isolement, ouderen, …) en solidariteit tussen de verschillende gemeenschappen.

Situatie in het land

Pakistan wordt regelmatig en meer en meer getroffen door natuurrampen. In 2005 kostte een aardbeving het leven aan meer dan 70.000 mensen en dwong ze 3 miljoen mensen op de vlucht te slaan. In 2010 waren meer dan 20 miljoen mensen het slachtoffer van ongeziene overstromingen. Sindsdien veroorzaken overstromingen elk jaar talrijke slachtoffers op het einde van de moessonperiodes.

Parallel hiermee dwingen gewapende conflicten in het noordwesten van Pakistan de burgers ertoe de strijdgebieden te ontvluchten en hun toevlucht te zoeken in de nabijgelegen regio's. Onder deze ontheemden bevinden zich kinderen, vrouwen, ouderen en mensen met een handicap die nog kwetsbaarder worden door deze crisissen en die vaak in vreselijke omstandigheden leven op vlak van gezondheid.

Handicap International is voor de eerste keer tussengekomen in Pakistan in het begin van de jaren ’80, om hulp te bieden aan de Afghaanse vluchtelingen die het conflict in hun land ontvluchtten. Onze organisatie heeft ook acties geleid om tegemoet te komen aan de humanitaire noden van de mensen die getroffen werden door natuurrampen, zoals bijvoorbeeld bij de overstromingen van 2010.  

Team van Handicap International in Pakistan: 36
Aanwezig in Pakistan: sinds begin jaren 1980