Meteen naar de inhoud

Cluster munition report 2019: clusterbommen blijven burgers doden

Mijnen en andere wapens

Brussel, donderdag 29 augustus 2019 - Volgens de Cluster Munition Monitor 2019 hebben in 2018 nieuwe aanvallen met clusterwapens plaatsgevonden in Syrië. Deze aanvallen leiden tot een zware vervuiling van de gronden, wat een dodelijke en langdurige bedreiging vormt voor de lokale bevolking. Maar liefst 40 % van de clustermunitie komt niet tot ontploffing bij impact. De Conferentie van staten die partij zijn bij het Verdrag van Oslo, die clustermunitie verbiedt, wordt van 2 tot 4 september 2019 in Genève gehouden. Handicap International roept de staten op het internationaal recht toe te passen en het gebruik van deze wapens systematisch te veroordelen.

Volgens de Cluster Munition Monitor 2019 werden nieuwe toepassingen van clusterwapens in 2018 in Syrië gemeld: tussen juli 2018 en juni 2019 vonden er minstens 38 aanvallen met clustermunitie plaats in het land. Sinds midden 2012 zijn er ten minste 674 clustermunitieaanvallen in Syrië geregistreerd - het jaar waarin het gebruik van clusterwapns voor het eerst werd waargenomen.

Daling slachtoffers in Syrië sinds 2016

De Monitor registreerde in 2018 149 nieuwe slachtoffers van clusterwapens. Dit is een aanzienlijke daling ten opzichte van 2016 (971 geregistreerde slachtoffers), voornamelijk als gevolg van de evolutie van het Syrische conflict. Het merendeel van de nieuwe slachtoffers werd geregistreerd in Syrië (53%), zoals elk jaar sinds 2012: in Syrië werden in 2018 65 slachtoffers van aanvallen met clustermunitie en 15 slachtoffers van resten van explosieve wapens geregistreerd.

Dit dodental blijft een ernstig probleem: 99 procent van de slachtoffers van clustermunitie zijn burgers. Tot 40% van de clustermunitie explodeert niet bij een aanval. In 2018 registreerde Jemen het hoogste aantal slachtoffers van clustermunitieresten (31). 40 jaar na het conflict blijven de slachtoffers geregistreerd in Laos (21). Deze cijfers benadrukken de dramatische gevolgen van het gebruik van clustermunitie, die een dodelijke bedreiging op lange termijn vormen voor de bevolking.

"De Conventie van Oslo heeft enorme vooruitgang geboekt voor de bescherming van burgers tegen het gebruik van clustermunitie: bestaande voorraden worden vernietigd, elk jaar worden gebieden verontreinigd en vrijgemaakt en deze wapens worden steeds meer gestigmatiseerd," benadrukt Alma Al-Osta, advocacyverantwoordelijke voor Handicap International in Brussel. "De Staten die partij zijn hebben ook aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het verlenen van bijstand aan slachtoffers, maar de getroffen landen hebben nog steeds problemen met de financiering van de noodzakelijke diensten voor slachtoffers die te vaak in uiterst precaire omstandigheden leven.”

1,5 miljoen voorraden zijn vernietigd

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Oslo op 1 augustus 2010 hebben 35 staten die partij zijn, 1,5 miljoen voorraden clustermunitie of 178 miljoen submunities vernietigd. Dit vertegenwoordigt 99% van alle clustermunitie die door de staten die partij zijn bij het verdrag is aangegeven. Wereldwijd zijn in totaal 26 staten en drie gebieden besmet met restanten van clustermunitie.

De Cluster Munition Monitor maakt de balans op van de uitvoering van het Verdrag van Oslo, dat het gebruik, de productie, de overdracht en de opslag van clustermunitie in de periode van januari tot december 2018 verbiedt. Het verslag bestrijkt ook het jaar 2019 tot augustus, wanneer de informatie beschikbaar is.

Gepubliceerd op: 0 ? 0
Nicolas, persverantwoordelijke Nicolas, persverantwoordelijke Nicolas, persverantwoordelijke Nicolas, persverantwoordelijke

NEEM CONTACT OP MET

Nicolas DEWAELHEYNS

+32 (0) 489 77 92 77
[email protected]