Goto main content

1 jaar taliban aan de macht in Afghanistan: mensen met een handicap zwaarst getroffen

Sinds de taliban in augustus 2021 de macht in Afghanistan hebben overgenomen, is de humanitaire situatie erg verslechterd. 24,4 miljoen mensen - 55% van de bevolking - hebben humanitaire hulp nodig (vergeleken met 18,4 miljoen in 2021 en 9 miljoen in 2020). Mensen met een beperking worden het hardst getroffen door de huidige crisis in Afghanistan, waar bijna 80% van de volwassen bevolking een handicap heeft. Het is van cruciaal belang dat mensen toegang hebben tot humanitaire hulp en revalidatiezorg om die handicap te voorkomen of te behandelen. Handicap International is één van de weinige organisaties die dergelijke zorg biedt in Afghanistan.

Drie zwaargewonde jongeren worden behandeld op de afdeling intensieve zorg van het revalidatiecentrum in Kandahar, Afghanistan. | © Handicap International

NEEM CONTACT OP MET

Duarte DE MUNTER

+32 (0) 478 95 47 07
[email protected]

Afghanistan is wereldwijd één van de meest verontreinigde landen op vlak van oorlogsexplosieven en antipersoonsmijnen, waarbij kinderen onevenredig zwaar worden getroffen. Decennia van oorlog zorgden voor een stijging van het aantal mensen met een handicap in Afghanistan. Als gevolg van de aanwezigheid van mijnen en ontplofbare oorlogsrestanten, gewapende conflicten en de beperkte toegang tot gezondheidsdiensten en voeding, heeft ongeveer 80% van de volwassenen een fysieke, functionele, zintuiglijke of andere beperking. Ruim 2,5 miljoen kinderen en volwassenen – 13,9% van de bevolking – leven met een ernstige handicap.
 
Nood aan ondersteuning in de gezondheidszorg
 
Het afgelopen jaar is de context voor mensen met een beperking in grote mate verergerd. Tegelijkertijd zien we vandaag ook meer nieuwe handicaps. “Het gebrek aan gezondheids- en preventiezorg maakt dat er nu meer kinderen met een beperking worden geboren. Daarnaast merken we dat de situatie van mensen met een beperking verslechtert en dat ook hun handicap verergert", getuigt Eric Weerts, noodhulp- en revalidatiespecialist bij Handicap International.
 
Handicap International biedt levensnoodzakelijke revalidatiezorg en psychosociale ondersteuning in één van de enige twee revalidatiecentra in Kandahar en zette het voorbije jaar enkele programma’s op om tegemoet te komen aan de dringende noden van de Afghaanse bevolking. De machtsovername en het internationale embargo hadden al snel een directe impact op de gezondheidszorg. Ziekenhuizen en vooral trauma-afdelingen functioneerden nog slechts op 20% van hun capaciteit. Sinds begin 2022 is de situatie enigszins verbeterd, en doordat er een einde kwam aan conflicten, wegversperringen en strenge veiligheidsmaatregelen hebben meer mensen toegang tot hulpverlening, maar de situatie bleef acuut. “Mensen kregen een minimum aan zorg”, aldus Eric Weerts van Handicap International. “Na slechts enkele dagen op de spoedafdeling werd de patiënt uit het ziekenhuis ontslagen, zonder verdere medische opvolging of revalidatie. Die korte opname maakte dat zeer veel mensen een beperking ontwikkelden. Ze kregen bijvoorbeeld onvoldoende stimulatieoefeningen en onvoldoende advies om complicaties te voorkomen.”
Handicap International richtte daarom een speciale unit op in het ziekenhuis in Kandahar, waar mensen na hun opname nog tot 15 dagen kunnen verblijven om de nodige zorg en ondersteuning te krijgen. “Dat gaat van het geven van concrete, praktische info over protheses na een amputatie tot de opvang van mensen die eventuele infecties of andere complicaties kunnen krijgen als ze onvoldoende worden opgevolgd. Het is een tussenfase zodat ze beter voorbereid zijn om vervolgens hun leven weer op te nemen in de gemeenschap.”
 
Armoede en voedselonzekerheid
 
Bijna 19 miljoen mensen in Afghanistan - bijna de helft van de bevolking - zullen naar schatting tussen juni en november 2022 in acute voedselonzekerheid leven en 1,1 miljoen kinderen zijn momenteel ondervoed. “Dat heeft een enorme invloed op hun ontwikkeling, het is één van de grote oorzaken van handicaps bij kinderen”, aldus Eric Weerts van Handicap International. De ngo zag het voorbije jaar duidelijk meer ondervoeding bij zuigelingen. Wanneer een kind in de eerste maanden na de geboorte onvoldoende voeding krijgt, kunnen er beperkingen optreden in de motorische, psychologische en mentale ontwikkeling. Handicap International zette bijgevolg specifieke ondersteuningsprogramma’s op om moeders te informeren over hoe ze hun kind zoveel mogelijk kunnen stimuleren en hun ontwikkeling kunnen opvolgen.
 
Door geldgebrek en stijgende prijzen, een stijging van de werkloosheid en niet-betaalde salarissen – die de belangrijkste drijfveren van de huidige crisis zijn – kunnen steeds meer mensen, vooral in stedelijke gebieden, geen voedsel meer kopen. Dit jaar dreigt meer dan 90% van de Afghanen onder de armoedegrens (1,90 euro per dag) te zullen leven.
Sinds dit voorjaar biedt Handicap International daarom economische ondersteuning aan mensen in zeer kwetsbare situaties, onder wie mensen met een beperking en hun directe familieleden. Het gaat om gezinnen in extreme armoede die door de huidige crisis in een uitzichtloze situatie zijn beland. Afhankelijk van de specifieke noden gaat het bijvoorbeeld om een cashdonatie waarmee men basisbehoeften – zoals voedsel of een doktersbezoek – kan bekostigen. Mensen kunnen ook ingezet worden in de gemeenschap; onder meer bij het onderhoud van wegen, watersystemen of essentiële infrastructuur; waarvoor ze vervolgens een cashdonatie of voedsel ontvangen.
 
Vrouwenrechten onder druk
 
De psychosociale situatie van de Afghaanse bevolking is momenteel zeer verontrustend. Mensen zijn erg bezorgd om de economische situatie in het land. Daarnaast staat er erg veel druk op de positie van vrouwen en meisjes in de maatschappij. Voor Handicap International is toegankelijke zorg voor iedereen een topprioriteit. “Indien lokale autoriteiten ons zouden opleggen dat we bijvoorbeeld geen vrouwen meer mogen behandelen, trekken we ons terug uit die regio. Geen vrouwen, dan ook geen mannen meer. Dat is een duidelijke lijn voor ons”, stelt Eric Weerts van Handicap International.
Zo studeren er in september ook 22 meisjes af in het trainingscentrum in Kandahar waar Handicap International opleidingen biedt aan jonge kinesisten. “We hebben de lokale autoriteiten kunnen overtuigen dat het essentieel is dat zij afstuderen om vervolgens in ziekenhuizen aan de slag te gaan en die toegankelijke zorg voor iedereen te blijven garanderen.”
 
Toekomstperspectief en de internationale gemeenschap
 
Met een team van meer dan 400 medewerkers houdt Handicap International de vinger aan de pols. “Zij zijn diegenen die elke dag aan de frontlinie staan, zij hebben ervoor gekozen om in het land te blijven. Het is dankzij hen dat we onze acties ter plaatse kunnen verderzetten”, aldus Eric Weerts van Handicap International.
Hoewel de veiligheidssituatie tamelijk verbeterd is en mensen zich opnieuw gemakkelijker doorheen het land kunnen verplaatsen, zien de economische vooruitzichten er niet goed uit en voldoet de regering niet aan de noden van de bevolking; vooral op het gebied van vrouwenrechten, toegang tot ondersteuning en sociale diensten en economische ontwikkeling. “Dat maakt het niet gemakkelijk werken, maar de Afghaanse bevolking heeft ondersteuning nodig. De internationale gemeenschap moet haar verantwoordelijkheid nemen: ze leggen een internationaal embargo op om de regering te treffen, maar daardoor raken ze ook de Afghaanse bevolking. Dat is de grote keuze die gemaakt moet worden."

© T. Mayer / Handicap International

Handicap International in Afghanistan
 
Het team van Handicap International in Afghanistan telt meer dan 400 medewerkers: waarvan het team van eerstelijnswerkers en dienstverleners voor de helft uit vrouwen bestaat.
 
Handicap International is sinds 1987 actief in Afghanistan en is één van de weinige ngo’s die zich inzet voor fysieke revalidatiezorg en psychosociale ondersteuning, essentiële diensten voor gewonden en mensen met een beperking, om hun onafhankelijkheid te herwinnen of te behouden.
De ngo richtte in 1996 het revalidatiecentrum in Kandahar op en heeft het sindsdien onafgebroken ondersteund. Het is één van de enige revalidatiecentra in het zuiden van het land. In de provincies waar Handicap International actief is, reizen mobiele teams naar afgelegen plattelandsgebieden, waar men geen toegang heeft tot gezondheidsvoorzieningen. Daarnaast verleent Handicap International psychosociale steun aan mensen in nood, slachtofferhulp, voorlichting over mijnrisico's en bijstand aan mensen die getroffen zijn door COVID-19.

Gepubliceerd op: 11 augustus 2022